• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Leszek Maciej

Nazwisko: Pacholski

Tytuł: prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor zwyczajny

Miejsce pracy: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Telefon: 61 665 34 12

Pokój: 212 A

E-mail: leszek.pacholski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
czwartek 10:00 11:30 całość
czwartek 16:45 17:45 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
07-12-2017 Od października 2014 do września 2017 realizowany był na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem prof. Leszka Pacholskiego projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 260/2013) pod tytułem "Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny". Projekt prowadzony był we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.
29-05-2016 Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego zrealizowany został projekt pod nazwą: "CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy między firmami" Projekt był koordynowany przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową przy wsparciu merytorycznym Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu swiadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach projektu eksperci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej świadczyli proinnowacyjne usługi doradcze zwiżzane z tematyką innowacyjności organizacyjnej.
29-05-2016 GENERALNY ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH L.PACHOLSKIEGO: - Metodologia ergonomicznego diagnozowania wieloobiektowych systemów produkcyjnych. - Opracowanie modeli „bitew makroergonomicznych” oraz koncepcje tzw. ergonomii politycznej. - Kwestia makroergonomiczna w procesach zrównoważonego rozwoju inżynierii. - Tworzenie klastrowych struktur makroergonomicznych. - Reinżynieryjne reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. - Zastosowanie logiki rozmytej w procesach restrukturyzacji wieloobiektowych systemów makroergonomicznych. - Metody komputerowego wspomagania projektowania ergonomicznego sprzętu i wyposażenia. - Ergonomiczne aplikacje neuronowo zintegrowanych systemów człowiek – komputer.
29-05-2016 Na Wydziale Inżynierii Zarządzania zrealizowany został pod kierunkiem prof. Leszka Pacholskiego projekt rozwojowy pod nazwą: "Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej". Projekt sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
13-12-2017IntelligentManagementSupportSystemsPobierz
13-12-2017Logistyka - seminarium inż.Pobierz
20-01-2018SEiSI trudne pytaniaPobierz
17-01-2018SystEksp. i SztIntel. 2017Pobierz
Publikacje
DataTytuł
20-03-2016[brak tytułu]Pobierz