• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Leszek Maciej

Nazwisko: Pacholski

Tytuł: prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor

Miejsce pracy: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Telefon: 61 665 34 12

Pokój: 212 A

E-mail: leszek.pacholski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
wtorek 13:15 14:30 całość Dyżury wtorkowe w budynku WIZ Strzelecka 11 p. 212
czwartek 11:30 13:30 tygodnie nieparzyste Dyżury czwartkowe na Piotrowie w Centrum Wykładowym, w Klubie Profesorskim
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
07-12-2017 Od października 2014 do września 2017 realizowany był na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem prof. Leszka Pacholskiego projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 260/2013) pod tytułem "Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny". Projekt prowadzony był we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.
29-05-2016 Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego zrealizowany został projekt pod nazwą: "CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy między firmami" Projekt był koordynowany przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową przy wsparciu merytorycznym Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu swiadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach projektu eksperci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej świadczyli proinnowacyjne usługi doradcze zwiżzane z tematyką innowacyjności organizacyjnej.
29-05-2016 GENERALNY ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH L.PACHOLSKIEGO: - Metodologia ergonomicznego diagnozowania wieloobiektowych systemów produkcyjnych. - Opracowanie modeli „bitew makroergonomicznych” oraz koncepcje tzw. ergonomii politycznej. - Kwestia makroergonomiczna w procesach zrównoważonego rozwoju inżynierii. - Tworzenie klastrowych struktur makroergonomicznych. - Reinżynieryjne reformowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie. - Zastosowanie logiki rozmytej w procesach restrukturyzacji wieloobiektowych systemów makroergonomicznych. - Metody komputerowego wspomagania projektowania ergonomicznego sprzętu i wyposażenia. - Ergonomiczne aplikacje neuronowo zintegrowanych systemów człowiek – komputer.
29-05-2016 Na Wydziale Inżynierii Zarządzania zrealizowany został pod kierunkiem prof. Leszka Pacholskiego projekt rozwojowy pod nazwą: "Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej". Projekt sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prace dyplomowe
DataTematyka
31-01-2018 Koncepcja doskonalenia procesu logistycznego kompletacji i dostaw zaopatrzenia odbiorców detalicznych. (The Concept of Improving the Logistics Process of Completion and Delivery of Supplies to Retail Customer).
31-01-2018 Metodyka sterowania zapasami komponentów opakowaniowych w wybranym przedsiębiorstwie branży produkcyjnej. (Inventory Management Methodology in the Production Branch of a Selected Company Regarding the Packaging Component).
31-01-2018 Strategia zwiększenia udziału wybranej marki w obrębie motoryzacyjnego segmentu rynkowego Premium w Polsce. (Strategy of Increasing Market Share of Selected Automotive Premium Brand in Poland).
31-01-2018 Metodyka zarządzania przedsięwzięciami doskonalącymi z wykorzystaniem technologii 3D w stomatologii. (Project Management Improvement with Using 3D Printing Technology in Stomatology).
31-01-2018 Analiza wdrożenia globalnego systemu ERP w firmie produkcyjnej branży farmaceutycznej. (Analisys of Global ERP System Implementation in a Production Company from the Pharmaceutical Sector).
31-01-2018 Koncepcja wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w brygadach wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa WOD-KAN. (The Concept of Safety Management System Implementation in WOD-KAN Water and Sewerage Brigades).
31-01-2018 Wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie technologicznym wytwarzania wałków stanowiących oś obrotu kół przyczepy samochodowej typu SAM. (Selected Aspects of Occupational Health and Safety in the Technological Process of Making Shafts Constituting the Axis of SAM Trailer Wheels Rotation).
31-01-2018 Metoda oceniania strategii wybranego przedsiębiorstwa na podstawie porównania dwóch podejść: Sense and Respond oraz analizy typu SWOT. (The Method of Evaluating the Business Strategy of a Chosen Company Based on a Comparison of two Approaches: Sense and Respond, and SWOT Analysis)
31-01-2018 Metodyka zdobywania przewagi konkurencyjnej w branży przewozu osób. (Methodology Attaining Competitive Edge in the Trade of Passenger Transportation).
31-01-2018 - Metodyka implementacji modułu sprzedaży i dystrybucji zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa - SAP - w wybranym przedsiębiorstwie. (Methodology of Implementation of Sales and Distribution Module of Integrated System to Enterprise Resource Planning - SAP- in the Chosen Company).
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
31-05-2019Pytania Egzam. 06.19Pobierz
14-05-2019Task 2019Pobierz
Publikacje
DataTytuł
31-01-2018[brak tytułu]Pobierz