• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Bartosz Jeremi

Nazwisko: Godziszewski

Tytuł: dr

Stanowisko: Asystent

Miejsce pracy:

Telefon: 61 665 33 92

Pokój: 304b

E-mail: bartosz.godziszewski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 00:00 00:00 całość urlop bezpłatny do 30.09.2017
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
10-02-2013 Międzynarodowe regulacje systemu bankowego
27-10-2011 Polityka gospodarcza,wzrost i rozwój gospodarczy polityka dochodowa, przedsiębiorczość.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
26-05-2013Stability of Banking System in Poland and Activity of the KNF – Polish Financial Supervision Authority (with M.Kruszka) CESifo Forum 14 (1), 29-34 Publisher: Ifo Institute, Munich, 2013
04-11-20126. Godziszewski B., Incomes Policy In country under transition-some remarks, "Journal of International Studies", Foundation of International Studies, Kiev- Ternopil vol. 2 no. 1, 2009, ss.50-¬58.
04-11-20125. Godziszewski B., Przybysz J. Siemieniak P. Łuczka T, The core idea of students entrepreneurship [w:] Hanna Włodarkiewicz-Klimek (ed.), Entrepreneurship and innovations, Publishig House of Poznan University of Technology, Poznań 2010, ss. 165-174
04-11-20123. Godziszewski B., Is the Output Gap a Useful Indicator of Recession? A Case of Central and Estern Europe Economies/ Gazda Jakub, Godziszewski Bartosz w Macro and microeconomic problems In Theory and practice ed Katarzyna-włodarczyk Śpiewak, Szczecin 2011 ss. 52-65
04-11-20121) Inflacja, bezrobocie [w]: Wybrane problemy ekonomii, ćwiczenia z zadaniami, praca zbiorowa pod red. E. Skawińskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, ss. 95-106.
04-11-20127) Estimation of output gap in Poland –selected methods w Social and economic conditions of regional development, series of monographs Vol. 6 Macro and microeconomics, case studies red T. Bernat, B. Czerniachowicz , Szczecin 2008 s. 67-77 (współautor J. Gazda)
04-11-20126) Polityka dochodowa w świetle wybranych neokeynesowskich teorii bezrobocia, ZN PP organizacja i zarządzanie nr 52 2008 ss.61-68
04-11-20125) Output gap in Polish Economy (współautor J. Gazda), Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists, 187-195
04-11-20124) Estimation of Solow residual for Polish Economy (współautor J. Gazda), Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists red. M Kokocińska. Szczecin 2005. ss. 165-171
04-11-20123) Szanse rolnictwa polskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej w świetle wykorzystania funduszy przedakcesyjnych (współautor Jarosław Mruk), [w]: Ekonomia, zasady, zastosowania, problemy i aspekty społeczno-polityczne, praca zbiorowa pod red. E. Frejtag-Miki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004, ss. 307-316.
04-11-20122) Potential output estimate-a case of Slovenia (współautor J. Gazda) [w]: Unification of European Economies: Opportunities and Threats, praca zbiorowa pod red. M. Kruszki, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania, UW, Warszawa 2004, ss. 345-351
04-11-20121) Instrumenty wspierania przedsiębiorczości w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, [w]: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, praca zbiorowa pod red A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, 2003, ss. 337-346.
04-11-2012Якуб Газда, Бартош Годжішевський, Юрій Білан, Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні/ Актуальні проблеми економіки, Київ, 2012 (nr 3 2012) ISSN :1993-6788 czasopismo indeksowane : Thomson Reuters Master Journal List (tzw lista Filadelfijska), Sci Verse Scopus ( Elsevier) Index Copernicus , EBSCO host
04-11-2012Unobserved Variables as Indicator of Recession in Poland and Ukraine/ Gazda Jakub, Godziszewski Bartosz - Economics & Sociology Vol.4 No. 1, s. 26-32