• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Marek Zbigniew

Nazwisko: Szczepański

Tytuł: dr hab.

Stanowisko: Profesor uczelni

Miejsce pracy: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Telefon: 61 665 33 93

Pokój: 338

E-mail: marek.szczepanski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:00 całość W okresie zawieszenia zajęć na Uczelni (21.03-24.05.2020) dyżury odwołane. Proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: marek.szczepanski@put.poznan.pl.No consultations between 12.03 and 24.05.2020. Please contact via e-mail. Also: Skype (address: Marek Szczepański). Uwaga: konsultacje z 18.05 wyjątkowo przełozone na 19.05, godz.17.00-18.00. Consultations from 18.05 exceptionaly moved to 19.05, from 17.00 till 18.00.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
25-11-2010 Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania systemów emerytalnych (zwłaszcza dodatkowych i uzupełniających systemów emerytalnych).
25-11-2010 Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i możliwości zastosowania wybranych założeń ordoliberalizmu w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej w krajach postsocjalistycznych.
25-11-2010 Teoria przedsiębiorstwa (zwłaszcza - teoria agencji i teoria kosztów transakcyjnych).
25-11-2010 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
Prace dyplomowe
DataTematyka
21-04-2020 ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ I CSR / MANAGEMENT OF CORPORATE COMMUNICATION AND CSR 2) Analiza strategii CSR wybranych przedsiębiorstw. Anaysis of CSR strategies of chosen companies (Master Thesis for foreign students).
21-04-2020 ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ I CSR / MANAGEMENT OF CORPORATE COMMUNICATION AND CSR 1) Badania kultury organizacyjnej oraz stylów zarządzania przedsiębiorstw z różnych państwa - analiza porówanawcza. Corporate culture and managment styles in companies from different countries - comparative study
21-04-2020 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZE / RISK MANAGEMENT / BUSINESS AND SOCIAL INSURANCE 1) Zastosowanie ubezpieczeniowych metod w procesie zarządzania ryzykiem w wybranym przedsiębiorstwie (zwłaszcza ryzykiem operacyjnym). Aplication of insurace method in risk management procedss in chosen company.
21-04-2020 ZARZĄDZANIE FINANSAMI / CORPORATE FINANCE 3) Ocena ryzyka finansowego występującego w badanym przedsiębiorstwie na podstawie analizy sprawozdań finasowych. Assessment of financial risk in chosen company based on analysis of financial statements.
21-04-2020 ZARZĄDZANIE FINANSAMI / CORPORATE FINANCE 2) Analiza porównawcza efektywności zastosowania różnych instrumentów finansowych w finansowaniu bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych wybranego przedsiębiorstwa. Comparative analysis of effectivness of the use of various financial instruments in financing the current activity and investments of the chosen company.
21-04-2020 ZARZĄDZANIE FINANSAMI/CORPORATE FINANCE: 1) Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. Assessment of financial situation of the chosen enterprise based on analysis of financial statements.
21-04-2020 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM / UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE / RISK MANAGEMENT / BUSINESS AND SOCIAL INSURANCE 3) Zarządzanie poprzez cele w wybranej placówce ZUS-u (dostępność materiałów, możliwość prowadzenia badan w ramach porozumienia o współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznycha Politechnika Poznańską. Management through objectives (Master Thesis could be realized in co-operation with the social insurance Institution, ZUS).
21-04-2020 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM / UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I SPOŁ. /RISK MANAGEMENT/BUSINESS AND SOCIAL INSURANCE 2) Program ochrony ubezpieczeniowej wybranego przedsiębiorstwa (np. logistycznego). The insurance protection program of the chosen enterprise (for example - in logisic company).
21-04-2020 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE. RISK MANAGEMENT/BUSINESS INSURANCE 1) Zastosowanie ubezpieczeniowych metod w procesie zarządzania ryzykiem w wybranym przedsiębiorstwie (zwłaszcza ryzykiem operacyjnym). Aplication of insurace method in risk management process in chosen company.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
08-05-2019Historia ubezpieczeń społecznychPobierz
14-11-2012Kodeks morskiPobierz
12-03-2016Nowa ustawa o działalności ubvezpieczeniowej i reasekuracyjnej 2015Pobierz
04-03-2020Program_systemy zabezpieczenia społecznegoPobierz
09-01-2015Ryzyko w ubezpieczeniach - podsumowaniePobierz
14-03-2020System zabezpieczenia społecznego - materiał pomocniczyPobierz
02-03-2018System zabezpieczenia społecznego w Polsce - opracowanie ZUS-uPobierz
14-03-2020Systemy zabezpieczenia społecznego - W1Pobierz
07-01-2016UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE 2015_KWINTESENCJAPobierz
04-06-2016Ubezpieczenia - kwintenecja (pytania, odpowiedzi)Pobierz
02-12-2015Ubezpieczenia - podstawowe pojęciaPobierz
20-01-2016Wiadomości Ubezpieczeniowe _KOMPENDIUM WIEDZY O UBEZPIECZENIACHPobierz
08-05-2019Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemuPobierz
Publikacje
DataTytuł
24-12-201210 wybranych najważnijeszych publikacji Pobierz
13-07-2012Spis publikacji naukowych Pobierz