• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Arkadiusz Tomasz

Nazwisko: Borowiec

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor uczelni

Miejsce pracy: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 61 665 33 92

Pokój: 304b

E-mail: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl

Strona internetowa: http://arebor.w.interia.pl

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:30 10:30 całość Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 19.08 br
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
14-11-2012 5. Zarządzanie publiczne
14-11-2012 4. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarki
14-11-2012 3. Partnerstwo publiczno-prywatne
14-11-2012 2. Zamówienia publiczne
14-11-2012 1. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw
Prace dyplomowe
DataTematyka
14-11-2012 8. Systemy motywacyjne i motywowanie pracowników
14-11-2012 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu
14-11-2012 6. Zarządzanie budżetem jednostki samorządu terytorialnego
14-11-2012 5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
14-11-2012 4. Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
14-11-2012 3. Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych
14-11-2012 2. Problemy związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
14-11-2012 1. Formy finansowania przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MSP)
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
14-11-201210. A. Borowiec, Podział zadań i odpowiedzialności pracowników w procesie organizowania pracy w dziale zamówień publicznych w świetle wyników badań empirycznych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją, F. Sitkiewicz (red.), Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, s. 327-338
14-11-20129. A. Borowiec, Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne w: M. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom I, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s.171-182
14-11-20128. A. Borowiec, Competence of Staff providing public orders in the field of public-private partnership” w: E. Skawińska, M. Gajowiak (red.), “Labour resources management and human capital”, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 67-79
14-11-20127. A. Borowiec, The financial standing of polish entrepreneurs in Poland’s public procurement market w: M. Szczepański (red.), Economic and social aspects of modern enterprises, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 23-34
14-11-20126. A. Borowiec, Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585 – Ekonomiczne problemy usług, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 81-90
14-11-20125. A. Borowiec, Znaczenie komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 136 – Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 429-438
14-11-20124. A. Borowiec, Outsourcing jako instrument poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Szczecin 2009, s. 251-258
14-11-20123. A. Borowiec, Zmniejszanie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych w Polsce w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Szczecin 2007, s. 43-49
14-11-20122. A. Borowiec, T. Brzęczek, Mikroekonomia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 (podręcznik)
14-11-20121. A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008 (podręcznik)