• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Ewa

Nazwisko: Więcek-Janka

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Marketingu i Rozwoju Organizacji

Telefon: 61 665 34 03

Pokój: 316

E-mail: ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl

Strona internetowa: https://www.facebook.com/ewawiecekjanka

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:30 12:00 Inne 3, 10 lutego ul. Strzelecka 11, pok. 316. Ze względu na przeniesienie Wydziału do nowej siedziby - kolejne dyżury podam 16 lutego
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
16-10-2018 >Grey Decision Making< w zarządzaniu przedsiębiorstwami
16-10-2018 Narzędzia >Grey System Theory< w diagnozie konfliktów w przedsiębiorstwach rodzinnych
17-01-2016 Biznesowa odpowiedzialność rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych
17-01-2016 Kompetencje sukcesroskie
07-01-2013 Konflikty w zarządzaniu firmami rodzinnymi
07-01-2013 Kompetencje i umiejętności pracujących członków rodziny a proces sukcesji w firmach rodzinnych
18-10-2012 Interferencja obszarów rodziny i biznesu w cyklu życia firm rodzinnych
16-09-2012 Funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw rodzinnych. W roku akademickim 2012/2013 zapraszam studentów do realizacji badań w tym zakresie zarówno w ramach zajęć z badań marketingowych jak i poza nimi
14-02-2011 Komunikacja międzykulturowa - aspekty psychologiczne
Prace dyplomowe
DataTematyka
23-02-2019 Usprawnianie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach
14-02-2011 Jakość obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie (produkcyjnym, handlowym, usługowym)
14-02-2011 Satysfakcja klienta wybranego przedsiębiorstwa (produkcyjnego, handlowego, usługowego)
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
22-01-2015Analiza ankietPobierz
27-09-2012Badania marketingowe - zagadnienia wstępnePobierz
15-01-2013Badanie satysfakcji klienta - wykładyPobierz
23-02-2019CYKL ŻYCIAPobierz
15-02-2011Decyzje i gry marketingowe - warsztatyPobierz
12-12-2014Dystrybucja - pojęcia, metody i techniki Pobierz
01-01-2013Materiał dla dyplomantów_1Pobierz
01-01-2013Materiał dla dyplomantów_2Pobierz
01-01-2013Materiał dla dyplomantów_3Pobierz
01-01-2013Materiał dla dyplomantów_4Pobierz
11-03-2015Przykład badania - raport z 2011Pobierz
07-01-2013Pytania egzaminacyjne z "Badań marketingowych" dla I stopnia kierunku "Zarządzanie"Pobierz
07-01-2013Pytania egzaminacyjne z "Decyzji i gier marketingowych" dla II stopnia kierunku "Zarządzanie"Pobierz
07-01-2013Pytania egzaminacyjne z "Projektowania badań marketingowych" dla II stopnia kierunku "Zarządzanie"Pobierz
16-12-2014SERVQUAL - przykład kwestionariuszaPobierz
21-01-2015Układ raportu z przedmiotu Projektowanie Badań Marketingowych Badanie Satysfakcji KlientaPobierz
22-03-2011badania marketingowe: eksperyment - przykład raportuPobierz
22-03-2011badania marketingowe: metody projekcyjne - przykład raportuPobierz
22-03-2011badania marketingowe: samoobserwacja - przykład raportuPobierz
22-03-2011badania marketingowe: statystyka w analizie danych (materiał pomocniczy)Pobierz
12-05-2014gry i decyzje marketingowe - gra "to nie fair"Pobierz
28-10-2013marketing usługPobierz
Publikacje
DataTytuł
23-02-2019Apple productsPobierz
03-10-2016Typologia przedsiębiorstw rodzinnychPobierz
03-10-2016European Version of A Balanced Scorecard in Family Enterprises (Own Research)Pobierz
11-06-2015Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań)Pobierz
04-02-2015Sukcesorzy o własnych kompetencjachPobierz
01-02-2015Kształtowanie kwalifikacji technicznych na przykładzie zawodu technik mechatronik Przedsiebiorczość i ZarządzaniePobierz
01-02-2015Kompetencje menedżerskie sukcesorów – inżynierów w firmach rodzinnychPobierz
01-02-2015Kształtowanie i zarządzanie kompetencjami menedżerów - sukcesorów firm rodzinnych w środowisku kultur amerykańskiej i polskiej (analiza przypadków),Pobierz
01-02-2015Sylwetka psycho-fizyczna polskiego mikroprzedsiebiorcyPobierz
07-12-2014Model sukcesji jako przykład zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach rodzinnychPobierz
07-12-2014Rodzinność w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnegoPobierz
20-08-2014Idealny sukcesorPobierz
27-06-2014The issue of technological innovation in family business.pdfPobierz
27-06-2014Ile rodziny w firmie rodzinnej_ Wyniki badań w Wielkopolsce.pdfPobierz
27-06-2014The key to the longevity of family business – Hoshi case,Pobierz
11-04-2014Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, cz.4Pobierz
11-04-2014Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, cz.3Pobierz
11-04-2014Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, cz.2Pobierz
11-04-2014Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, cz.1Pobierz
04-03-2014Kompetencje w innowacyjnych firmach rodzinnych (Loża dyskusyjna Firm Rodzinnych 27.02.2014)Pobierz
20-02-2014`Conficts and crises in family enterprise - a model approachPobierz
03-02-2014Klasyfikacja badań nad innowacjami technicznymi w firmach rodzinnychPobierz
09-11-2013Firmy rodzinne jako przykład długowiecznej przedsiębiorczościPobierz
05-02-2013Kształtowanie kompetencji menedżerskich w kontekście sukcesji w firmie rodzinnejPobierz
10-12-2012Podejmowanie decyzji w firmach rodzinnychPobierz
26-09-2012Games&DecisionsPobierz
26-09-2012Interferencja obszarów firmy i rodziny w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnychPobierz
24-09-2012Problematyka statystyczne oceny procesow (2)Pobierz
24-09-2012Komunikacja miedzykulturowaPobierz
24-09-2012zrodla przewagi konkurencyjnej w przedsiebiorstwach rodzinnychPobierz
24-09-2012Mikroprzedsiebiorstwa rodzinne w Wielkopolsce (2008-2010)Pobierz
24-09-2012Kompetencje jako produkty na rynku pracyPobierz
24-09-2012Zmienne psychofizjologiczne w zarzadzaniuPobierz
24-09-2012Konflikty w mikroprzedsiebiorstwach rodzinnychPobierz
24-09-2012FAMILY AND MICROENTERPRISEPobierz
24-09-2012Zarzadzanie wiedza w firmach rodzinnychPobierz
24-09-2012Konflikt miedzykulturowy jako forma zaburzonej komunikacjiPobierz
24-09-2012Ergonomia w mikroprzedsiebiorstwachPobierz
24-09-2012Reality and simulation gamesPobierz
24-09-2012Komunikacja rodziny i przedsiebiorstwa w mikrofirmach rodzinnychPobierz
24-09-2012Bezpieczenstwo spoleczne (odpowiedzialnosc spoleczna biznesu)Pobierz