• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Marek

Nazwisko: Goliński

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Starszy wykładowca z doktoratem

Miejsce pracy: Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego

Telefon: 61 665 34 03

Pokój: 316

E-mail: marek.golinski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:30 11:00 całość Z powodu urlopu odwołuję dyżury 09.07.2018r
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
DataTematyka
03-03-2016 Zarządzanie nowymi produktami
03-04-2011 Badania marketingowe Promocja
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
17-09-20151. Szafrański M., Goliński M., Monitoring demand for professional skills in SMSs of the Wielkopolska, 5th International Conference on Management (ICoM 2015), Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness, Szent István University, Gödöllő, Hungary, 18-19th June 2015, publikacja elektroniczna, ISBN: 978-963-269-492-4, s. 73-77 2. Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – monitoring employers’ demands for key competences in Wielkopolska, 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, (CSCC 2015), Zakynthos Island, Greece, July 16-20, 2015 3. Wyrwicka M., Szafrański M., Goliński M., A professional system as an example of an educational and economic network, V Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Teoria i praktyka zarządzania rozwoju strategicznego sektorowych i regionalnych systemów społecznych, 20-22 maja 2015 w Iwano-Frankowsk Narodowy Techniczny Uniwersytet Ropy i Gazu, Iwano-Frankowsk 2015 - M. Szafrański, [w]: M. Wyrwicka, M. Szafrański, M. Goliński, A professional system as an example of an educational and economic network, w: materiały w ramach konferencji: V Міжнароднa науково-практична конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних Суспільних систем” s. 62-64, Ukraina 2015 4. Goliński M., Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego, [w] Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014 5. Goliński M., The use of web application Mobilne miasto [Mobile city] in the conveyance of information about urban space in the system human factor – technology, [in] Applied Human Factors and Ergonomics International, Kraków 2014 6. Goliński M., Grupka K., Szafrański M., Akcelerator Wiedzy Technicznej® - projektowanie przyszłości, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 37, I Konferencja e-Technologies in Engineering Education eTEE’2014, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014 s. 81-84 7. Szymandera-Buszka K., Jędrusek-Golińska A., Waszkowiak K., Goliński M., Postawy studentów Politechniki Poznańskiej wobec żywności zawierającej składniki bioaktywne, Marketing i Rynek nr 06/2014, artykuł na płycie CD 8. Jędrusek-Golińska A., Szymandera-Buszka K., Waszkowiak K., Goliński M., Rektor Katarzyna, Czynniki determinujące zakup prozdrowotnych mlecznych napojów fermentowanych na przykładzie zachowań konsumentów z terenu Poznania, Marketing i Rynek nr 06/2014, artykuł na płycie CD 9. Goliński M., Szafrański M., Więcek-Janka E. Działania na rzecz doskonalenia jakości procesu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, Doradca Zawodowy, nr 3 (24), 2013 10. Goliński M.: Realizacja działań promocyjnych stosowanych w projekcie w świetle badań, w: NAUKA I POSTĘP zarządzanie wiedzą dla innowacji, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo MJ Media sp. z o.o., Poznań 2013 11. Goliński M.:, Metody badań potrzeb informacyjnych, w: Zintegrowany system dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, 12. Goliński M., Methodology of research into information needs, [in] Integrated support system for access to information in urban space with use of GPS and GIS systems, praca pod redakcją Marka Golińskiego i Macieja Szafrańskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, 13. Goliński M., Szafrański M.: Charakterystyka opracowanego modelu badania skuteczności promocji nauki, podrozdział 2. w: Model badania skuteczności promocji nauki, red. M. Golińskiego i M. Szafrańskiego, wyd. PP. Poznań 2012. 14. Goliński M.: Założenia i realizacja działań promocyjne stosowanych w projekcie, podrozdział 4. w: Model badania skuteczności promocji nauki, red. M. Golińskiego i M. Szafrańskiego, wyd. PP. Poznań 2012. 15. Goliński M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Szafrański M.: Badanie możliwości wykorzystania informacji o przestrzeni miejskiej w urządzeniach mobilnych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88 2012, s. 474-482. 16. Goliński M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Szafrański M.: Znaczenie urządzeń mobilnych w eksploracji informacji Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 703 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 88 2012, s. 569-577. 17. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Prussak W., Skawiński T., Technological and organizational determinants of information management in the urban space (based on scientific research), ACM ICUIMC 2012, February 20–22, Kuala Lumpur, Malaysia, materiały elektroniczne (10 stron) 18. Goliński M.: Zarządzanie nowymi produktami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012. 19. Goliński M.: Systemy informatyczne w marketingu usług logistycznych, rozdział 6, w: Marketing usług logistycznych (red) M. Branowski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 20. Goliński M.: Promocja usług logistycznych, podrozdział 4.5, w: Marketing usług logistycznych (red.) M. Branowski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011. 21. Goliński M., Włodarczak Z., Grupka K., Podsystem informatyczny [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, strony (69-100). 22. Goliński M., Włodarczak Z., Grupka K., Obsługa aplikacji [w:] Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011, strony (101-145). 23. Szafrański M., Goliński M.: Interactive laboratory of technical knowledge acceleration in Program of acceleration of knowledge of technology, mathematics and natural science in Poland., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 24. Goliński M., Szafrański M., Tendencje w transformacji wiedzy, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 25. Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M.: Organizacja działalności usługowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 26. Bondarowska K., Szafrański M., Goliński M., Zarządzanie relacjami z klientem, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (str. 31-35). 27. Szafrański M., Goliński M.: Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (211-228). 28. Włodarkiewicz-Klimek H., Kałkowska J., Goliński M., Analiza PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych Wielkopolski, red. naukowa Wyrwicka M., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (187-196). 29. Mantura W., Bondarowska K., Branowski M., Goliński M., Miądowicz M., Szafrański M.,: Rachunkowość zarządcza – wprowadzenie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 30. Goliński M., Szafrański M., Wiedza techniczna jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności. w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Zarządzania Organizacjami Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009 31. Szafrański M., Goliński M., Więcek-Janka E., Grupka K., Methodology of improvement and acceleration of knowledge and technical skills development in Wielkopolska region, 12Th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences (ICQSS) , August 27-29, 2009, Verona, Italy, 2009. - 12 s 32. Goliński M., Szafrański M., Więcek-Janka E., Bondarowska K., Monitoring of effectiveness and quality of education and forecasting the adjustment of education system to the needs of the labor market, 12Th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences (ICQSS) , August 27-29, 2009, Verona, Italy, 12 s. 33. Goliński M., Szafrański M., Jarmuszkiewicz A., Technical Knowledge Accelerator: Mobile laboratory of technical, mathematical and natural science knowledge – innovation in popularizing technology, mathematics and natural sciences, Foundations of control and management sciences, Publishing House of Poznan University of Technology, No. 5. 2009 34. Goliński M., Szafrański M., Jarmuszkiewicz A., A Proposal of systematic and complex solution in regard to improvement of education efficiency to be used in economy, Foundations of control and management sciences, Publishing House of Poznan University of Technology, No. 5. 2009 35. Goliński M., Szafrański M., Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Miądowicz M., Chosen systems of access to information and their influence on formation of the quality of life in urban area. in: Health protection and ergonomics for human live quality formation, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 5-18 36. Graczyk M., Rosiński-Pusiak M., Goliński M., Szafrański M., Miądowicz M., A comparison of selected information technologies supporting the access to information in urban area. in: The ergonomics and safety in environment of human live, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009 s. 35-46 37. Szafrański M., Grupka K., Goliński M., Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008 38. Jabłoński J., Goliński M., Mirzynski R., Makaron i spółka czyli ergonomiczne przypadki Zakrętalskich, Wyd. UNI-DRUK, Poznań 2008 39. Szafrański M, Bondarowska K., Więcek-Janka E., Goliński M., Akcelerator wiedzy technicznej Politechniki Poznańskiej – innowacja w doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie wiedzy technicznej. W: materiały X konferencji „TQM stymulatorem innowacyjności”, P.W. KMB DRUK, Boszkowo 2008, s. 351-358 40. Goliński M., Miądowicz M., Włodarczak Z., Implementation of computer systems in quality management: Organizations in changing environment. Current problems, concepts and mathods of management: Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation 4th International Conference ERGON-AXIA: HAAMAHA 2007: Managing Enterprise ot the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena, Trzcieliński Stefan [eds.] - Madison (USA): IEA Press, 2007. - s. 670-680 41. Goliński M., Jakubiak K., Badania marketingowe jako element zarzadzania przez marketing, Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej. Nowe trendy w marketingu. - 2006, nr 4, s. 57-66 42. Goliński M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Ergonomiczność produktu jako potrzeba konsumenta, W: Ergonomia produktu: ergonomiczne zasady projektowania produktów. Pod red. Jana Jabłońskiego. - Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2006. - s. 107-133 43. Goliński M. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2005, nr 41, s. 29-38 44. Goliński M, Miądowicz M. Information system elements in the creation of products, Foundations of Control and Management Sciences / Politechnika Poznańska. - 2004, nr 2, s. 27-35 45. Goliński M, Włodarczak Z. Metody i narzędzia pozyskiwania zewnętrznej informacji marketingowej. Marketing. Teoria i praktyka / redakcja naukowa: A. Drapińska. – Gdańsk, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2004. - S. 39-44 46. Goliński M, Włodarczak Z. Wykorzystanie systemów informatycznych w procesach informacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi / Pod redakcją Jerzego Lewandowskiego. - Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 369-378 47. Goliński M, Kałkowska J. The usage of CRM system at modelling quality of products (CRM FQ - Customer Relatrionship Management for Quality) W: Human - Centred Computing: Cognitive, Social and Ergonomic Aspects: Proceedings of HCI International 2003 10th International Conference on Human-Computer Interaction Symposium on Human Interface, Japan, 2003 : 5th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics : 2nd International Conference on Universal Access in Human - Computer Interaction, Crete, Greece, 22-27 June 2003. - London LEA, 2003. - S. 986-990 48. Goliński M., Bondarowska K., Więcek-Janka E., Charakterystyka wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w oparciu o badania marketingowe W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian / Pod redakcją J. Lewandowskiego. - Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002. - S. 25-36 49. Goliński M., Włodarczak Z., Wykorzystanie systemu informatycznego w procesie produkcji wyrobu Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2002, nr34, s. 5-15 50. Goliński M., Systemy informacji marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały konferencyjne Komunikacja a przyszłość marketingu, WSKiZ, Będlewo, kwiecień 2002, s. 47-56. 51. Goliński M., Miejsce informacji w procesie zarządzania jakością wyrobów przemysłowych W: Konferencja Naukowa, Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo materiały konferencyjne, E. Krzemień, M. Śmiechowska, Szczyrk, 2000. - S. 95-99 52. Goliński M., Promocja produktu i przedsiębiorstwa. W: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych/ pod red. Władysława Mantury - Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000. - S. 186-217 53. Goliński M.: Zewnętrzna informacja marketingowa w kształtowaniu jakości wyrobów przemysłowych. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Zakopane, 2000, s.63-66 54. Goliński M., Jakość promocji wyrobów przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 1999, nr 25, s. 43-52 55. Goliński M., Włodarczak Z., Projektowanie optymalnego przekazu w Internecie. W: Informatyka w zarządzaniu, marketingu i inżynierii produkcji: zbiór referatów, 1999. - s. 105-114 56. Goliński M., Włodarczak Z., Zastosowanie Internetu w wybranych działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 1999, nr 27, s. 45-59 57. Goliński M., Problematyka jakości w działaniach promocyjnych. Finanse Bankowość Ubezpieczenia / [Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu]. - 1998, nr 3-4, s. 152-158 58. Goliński M., Wstępna analiza jakości promocji wyrobów przemysłowych W 20. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, maj 1998 / Polit. Zielonogórska. - Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska, 1998. - S. 255-259
01-10-2012[brak tytułu]Pobierz