• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Ewa Bogumiła

Nazwisko: Budniak

Tytuł: mgr inż.

Stanowisko: Starszy wykładowca bez doktoratu

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 34 38

Pokój: 215

E-mail: ewa.budniak@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 12:30 14:00 całość Dyżur z dnia 24.09.br. zostaje przenies5ony na wtorek 21.09.br. godz.11:00.
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
Nie wprowadzono żadnych publikacji.