• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Beata Maria

Nazwisko: Mrugalska

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 33 64

Pokój: 116a

E-mail: beata.mrugalska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość Dyżur odwołany z powodu choroby.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-09-2014 14. Autor: Mrugalska Beata ( KE), Arezes Pedro M.. Tytuł: Safety requirements for machinery in practice Źródło: Occupational safety and hygiene / Arezes Pedro M. (i in.). - London : Taylor and Francis Group, 2013. - s. 97-102 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-1-138-00047-6 15. Autor: Ławniczak Ilona ( 000), Mazurek Paweł ( 000), Iwanowicz Anna ( 000), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: System SMAT jako narzędzie stosowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - 2013, nr 61, s. 73-84 Rok: 2013 Język publikacji: POL p-ISSN: 0239-9415 Punktacja MNiSW: 3.000 16. Autor: Stasiuk Anna ( 000), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku Źródło: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - 2013, nr 102 (752), s. 266-280 Uwagi: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich
21-09-2014 12. Autor: Mrugalska Beata ( KE), Maćkowiak Marta ( 000). Tytuł: Organizational industrial practices on the basis of physical load Źródło: Human factors in economics and organizational design : monograph / ed. by Beata Mrugalska. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. - S. 85-95 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-83-7775-260-9 13. Autor: Górny Adam ( KE), Mrugalska Beata ( KE), Grzybowski Wiesław ( KE). Tytuł: Ryzyko zawodowe w eksploatacji urządzeń technicznych Źródło: Zastosowania ergonomii : wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku / Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu, 2013. - S. 133-143 Rok: 2013 Język publikacji: POL p-ISSN: 1898-8679 ISBN: 978-83-926630-9-6
21-09-2014 9. Autor: Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Human factors in economics and organizational desgin. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej , 2013. - 110 s. Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-83-7775-260-9 10. Autor: Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Impact assessment of environmental disturbances on robust product design in industrial setting Źródło: Proceedings book of the International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO2013 / Arezez P. [ed.] [i in..]. - Guimaraes, Portugal : Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Occupacionais (SPOSHO), 2013. - S. 263-265 Rok: 2013 Język publikacji: ENG 11. Autor: Mrugalska Beata ( KE), Arezes Pedro ( 000). Tytuł: Industrial practices designed to ensure safety of machinery Źródło: Proceedings book of the International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO2013 / Arezez P. [ed.] [i in..]. - Guimaraes, Portugal : Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Occupacionais (SPOSHO), 2013. - S. 261-26
21-09-2014 6. Autor: Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Design and quality control of products robust to model uncertainty and disturbances Źródło: Robust manufacturing control : Proceedings of the CIRP Sponsored Conference RoMaC 2012, Bremen, Germany, 18th-20th June 2012 : Springer Berlin Heidelberg, 2013. - Lecture Notes in Production Engineering. - S. 495-505 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-3-642-30748-5, 978-3-642-30749-2 DOI: 10.1007/978-3-642-30749-2_36 7. Autor: Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Environmental disturbances in robust machinery design Źródło: Occupational safety and hygiene / Arezes Pedro M. (i in.). - London : Taylor and Francis Group, 2013. - s. 229-236 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-1-138-00047-6 8. Autor: Markowski Przemysław ( 000), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: How to adjust a workstand to work load? A case study Źródło: Human factors in economics and organizational design : monograph / ed. by Beata Mrugalska. - Poznań : Publishing H
21-09-2014 4. Autor: Wyrwicka Magdalena K. ( KL), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Application of information support in the context of enterprise development Źródło: Information technologies in organizations : mamagement and application of multimedia / Kiełtyka Leszek [ed.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013. - s. 41-56 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-83-7285-691-3 5. Autor: Górny Adam ( KE), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Application of SMART criteria in planning improvements to the operating conditions of machinery Źródło: Communications in Computer and Information Science. - 2013, vol. 374, part II, s. 494-498 Uwagi: HCI 2013 International Conferences : Posters’ Extended Abstracts, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013 Rok: 2013 Język publikacji: ENG p-ISSN: 1865-0929 DOI: 10.1007/978-3-642-39476-8
21-09-2014 1. Autor: Majchrzak Agata ( 000), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: A comparison of two techniques for assessing physical work loads for organizational changes Źródło: Human factors in economics and organizational design : monograph / ed. by Beata Mrugalska. - Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. - S. 61-72 Rok: 2013 Język publikacji: ENG ISBN: 978-83-7775-260-9 2. Autor: Berkowska Anna ( 000), Drzewiecka Milena ( 000), Mrugalska Beata ( KE). Tytuł: Analiza obszarów techniczno-organizacyjnych wpływających na zarządzanie bezpieczeństwem pracy Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. - S. 1051-1057 Rok: 2013 Język publikacji: POL ISBN: 978-83-930399-5-1 3. Autor: Mrugalska Beata ( KE), Wyrwicka Magdalena ( KL). Tytuł: Analiza wykorzystania otwartego wspomagania informatycznego w wielkopolskich urzędach Źródło: Zeszyt
Prace dyplomowe
DataTematyka
26-10-2011 Ergonomia: Analiza i modernizacja warunków bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn przez projektowanie ergonomiczne. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. Analiza obciążenia fizycznego na wybranym stanowisku pracy. Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa w procesie pracy.
26-10-2011 Projektowanie produktu: Informatyczne systemy wspomagania wprowadzania nowego produktu. Metody optymalizacyjne projektowania nowego wyrobu. Organizacja technicznego przygotowania produkcji.
26-10-2011 Organizacja procesów pracy: Projektowanie oraz doskonalenie procesów pracy i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Doskonalenie procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
26-10-2011 Zarządzanie jakością: Analiza porównawcza metod doboru parametrów procesów produkcyjnych (metoda klasyczna i metoda Taguchi). Analiza porównawcza metod doboru parametrów procesów produkcyjnych (metoda klasyczna i metoda Shainina). Analiza poziomu jakości usług. Doskonalenie jakości usług w wybranym przedsiębiorstwie. Zarządzanie jakością w sektorze usług. Zastosowanie metod projakościowych w planowaniu i wytwarzaniu produktu. Zastosowanie statystycznych metod analizy danych. Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
20-07-2014Dorobek naukowy za lata 2010-2013Pobierz