• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Bogna Elżbieta

Nazwisko: Mateja

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zastosowań Ergonomii

Telefon: 61 665 34 38

Pokój: 354

E-mail: bogna.mateja@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 08:30 09:30 całość
czwartek 08:30 09:30 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
22-02-2018 Diagnostyka i modernizacja warunków pracy na stanowiskach roboczych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy i możliwości humanizowania form organizacji pracy; Podejścia makroergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy i życia; Zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem i BHP; Edukacja inżynierów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i modyfikowanego przez działalność człowieka.
Prace dyplomowe
DataTematyka
19-02-2018 1. Kompleksowa diagnostyka i/lub modernizacja ergonomiczna wybranego systemu produkcyjnego 2. Humanizacyjne przesłanki wprowadzania zmian w organizacji pracy 3. Koncepcja, wdrażanie i/lub ocena funkcjonowania: -systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg ISO serii 18000) -systemu zarządzania środowiskowego (wg ISO serii 14000) 4. Analiza działania systemu zapewnienia jakości warunków pracy w przedsiębiorstwie posiadającym certyfikat ISO serii 9000 Przykłady tematów: "Ocena funkcjonowania systemu zapewnienia jakości warunków pracy w wybranym przedsiębiorstwie posiadającym certyfikat ISO 9002" "Specyfika kształtowania warunków pracy w zakładzie pracy chronionej" "Zarządzanie ochroną radiologiczną w przedsiębiorstwie wykorzystującym źródła promieniowania jonizującego" "Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w warunkach modernizowanego zakładu pracy" "Specyfika zagadnień kształtowania prawidłowego oświetlenia w szkołach"
19-02-2018 Krytyczna analiza funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie branży spożywczej; Analiza tworzenia i realizacji programu ochrony środowiska dla wybranej gminy; Koncepcja zmian w gospodarce odpadami na podstawie centrum logistycznego przedsiębiorstwa handlowego; Koncepcja tworzenia programu zarządzania środowiskiem gminy dla wybranych zagadnień
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
19-02-2018Laboratorium ochrony środowiskaPobierz
Publikacje
DataTytuł
22-02-2018Mateja Bogna - Kształtowanie środowiska pracy w procesie projektowo - inwestycyjnym, w: Logistyka 5/2014, ISSN 1231-5478
22-02-2018Jabłoński Jan, Janik Stanisław, Mateja Bogna - Inżynieria ochrony środowiska, Poznań, WPP, 2011 (podręcznik)
22-02-2018Mateja Bogna - Ekologia. Wybrane zagadnienia, Poznań, WPP, 2011 (podręcznik)
19-02-2018Mateja Bogna - Macroergonomic principles of advance management of industrial production processes, w: Macroergonomics vs social ergonomics - Poznań, Poznan University of Technology, 2009, s.7 - 22
19-02-2018Mateja Bogna - Macroergonomic aspect of environmental management programmes exploitation, w: Foundations of Control and Management Sciences/ Politechnika Poznańska - 2008, nr 11, s.221-228