• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Adam

Nazwisko: Górny

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Starszy wykładowca z doktoratem

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 34 07

Pokój: 318b

E-mail: adam.gorny@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 13:30 15:00 całość dyżury w dniach 8/01 oraz 15/01 z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane
środa 10:30 12:00 całość - w dniu 3/01 na dyżur zapraszam w godzinach 9:30-11:00, - dyżury w dniach 10/01 oraz 17/01 z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane
czwartek 15:00 16:30 Inne dyżur dodatkowy w dniu 18/01
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
DataTematyka
07-10-2017 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – systemy zarządzania bhp, metodyka zarządzania bhp, – wdrażanie i eksploatacja systemów zarządzania bhp, – doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem pracy, – kształtowanie jakości warunków pracy, – wymagania normy ISO 45001, – TQM w kształtowaniu jakości środowiska pracy, – TQM w zarządzaniu warunkami pracy
07-03-2017 CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU PRACY (hałas i wibracja) – pomiary i weryfikacja parametrów środowiska pracy, – ocena wpływu zagrożeń na zdrowie zatrudnionych, – ocena wpływu zagrożeń na możliwość wykonywania pracy, – czynniki niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego, – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy
05-11-2016 OCENA ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE CE – wymagania zasadnicze, – oznakowanie CE, – moduły i procedury oceny zgodności, – zastosowanie oceny zgodności w praktyce, – wspólny europejski rynek, nadzór rynku, zadania i funkcjonowanie jednostek kontrolnych
14-10-2013 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań miniamalnych, - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań branżowych, - procedury i metodyka przeglądów i kontroli
23-01-2011 AUDIT – podstawy metodyczne procesu auditu, – realizacja auditu, – kompetencja auditorów, – rola auditu w kształtowaniu jakości warunków pracy
23-01-2011 WYMAGANIA PRAWNE W OCHRONIE PRACY (aspekty techniczne) – struktura systemu prawnego, – wymagania krajowe, – wymagania międzynarodowe, – harmonizacja prawa
23-01-2011 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wybrane zagadnienia) – struktura systemów zarządzania, – procesowe aspekty zarządzania jakością, – efektywność systemów zarządzania jakością, – teoria niezawodności w systemach jakości, – rola, miejsce i znaczenie ergonomii i bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu jakością, – Total Quality Management
23-01-2011 BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W PROCESACH PRACY
23-01-2011 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – metodyka i zastosowanie metod oceny, – systemy eksperckie w ocenie ryzyka zawodowego, – zastosowanie oceny ryzyka zawodowego dla zapobiegania wypadkom przy pracy, – rozwiązania praktyczne, – ryzyko zawodowe w kształtowaniu jakości warunków pracy, – szkolenia i kompetencje personelu.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
09-12-2017(N) IB, I st., sem. 7 Środki bezpieczeństwa i ochrony (tematyka zajęć nr 4) Pobierz
09-12-2017(N) IB, I st., sem. 7 Środki bezpieczeństwa i ochrony (zajęcia nr 3 _ praca domowa)Pobierz
09-12-2017(N) IB, I st., sem. 7 Środki bezpieczeństwa i ochrony (zajęcia nr 4 _ praca domowa) Pobierz
03-11-2017(_N_) IB, I st., sem. 5 Normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii (rozkład zajęć) Pobierz
27-10-2017(_N_) IB, I st., sem. 7 Środki bezpieczeństwa i ochrony (rozkład zajęć) Pobierz
26-11-2017(_N_) IB, II st., sem. 3 Ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (PRACA ZALICZENIOWA)Pobierz
07-10-2017IB, I st., sem. 5 Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp (rozkład zajęć)Pobierz
19-10-2017IB, I st., sem. 5 Organizacja, zadania i metody pracy służb bhp (tematyka zajęć nr 1)Pobierz
08-12-2017wyniki szkolenia bhp (Wydział Architektury) Pobierz
08-12-2017wyniki szkolenia bhp (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)Pobierz
08-12-2017wyniki szkolenia bhp (Wydział Informatyki) Pobierz
26-11-2017wyniki szkolenia bhp (Wydział Inżynierii Zarządzania) Pobierz
Publikacje
DataTytuł
19-08-2014najważniejsze pozycje dorobku literaturowegoPobierz