• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Adam

Nazwisko: Górny

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 34 08

Pokój: 318c

E-mail: adam.gorny@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:45 11:15 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
02-11-2019 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz analiza obszarów wpływające na realizację systemowych wymagań i skuteczność zarządzania opartego na międzynarodowych normach, w tym ISO 45001:2018. W szczególności zagadnienia związane z: - žrolą czynnika ludzkiego i ergonomii w zapewnieniu skuteczności systemowego zarządzania, - žkształtowaniem wymagań systemowych, poprzez uwzględnienie wymagań kultury bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w obszarze bezpieczeństwa pracy, - žrolą wymagań bezpieczeństwa i ergonomii, w tym wymagań realizowanych w sposób systemowy w nowoczesnych warunkach funkcjonowania gospodarki, m.in. w ramach Przemysłu 4.0, - žpowiązaniem wymagań systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z innymi obszarami systemowego zarządzania, np. jakością i środowiskowego.
Prace dyplomowe
DataTematyka
07-04-2018 OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM – metodyka i zastosowanie metod oceny, – systemy eksperckie w ocenie ryzyka zawodowego, – zastosowanie oceny ryzyka zawodowego dla zapobiegania wypadkom przy pracy, – rozwiązania praktyczne, – ryzyko zawodowe w kształtowaniu jakości warunków pracy, – szkolenia i kompetencje personelu.
07-10-2017 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – systemy zarządzania bhp, metodyka zarządzania bhp, – wdrażanie i eksploatacja systemów zarządzania bhp, – doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem pracy, – kształtowanie jakości warunków pracy, – wymagania normy ISO 45001, – TQM w kształtowaniu jakości środowiska pracy, – TQM w zarządzaniu warunkami pracy
07-03-2017 CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU PRACY (hałas i wibracja) – pomiary i weryfikacja parametrów środowiska pracy, – ocena wpływu zagrożeń na zdrowie zatrudnionych, – ocena wpływu zagrożeń na możliwość wykonywania pracy, – czynniki niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego, – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy
05-11-2016 OCENA ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE CE – wymagania zasadnicze, – oznakowanie CE, – moduły i procedury oceny zgodności, – zastosowanie oceny zgodności w praktyce, – wspólny europejski rynek, nadzór rynku, zadania i funkcjonowanie jednostek kontrolnych
14-10-2013 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań miniamalnych, - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań branżowych, - procedury i metodyka przeglądów i kontroli
23-01-2011 AUDIT – podstawy metodyczne procesu auditu, – realizacja auditu, – kompetencja auditorów, – rola auditu w kształtowaniu jakości warunków pracy
23-01-2011 WYMAGANIA PRAWNE W OCHRONIE PRACY (aspekty techniczne) – struktura systemu prawnego, – wymagania krajowe, – wymagania międzynarodowe, – harmonizacja prawa
23-01-2011 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wybrane zagadnienia) – struktura systemów zarządzania, – procesowe aspekty zarządzania jakością, – efektywność systemów zarządzania jakością, – teoria niezawodności w systemach jakości, – rola, miejsce i znaczenie ergonomii i bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu jakością, – Total Quality Management
23-01-2011 BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W PROCESACH PRACY
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
07-10-2019(N / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowe _ plan zajęćPobierz
05-12-2019(N / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ materiały pomocnicze do ćwiczenia nr 4Pobierz
22-11-2019(N / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ tematyka ćwiczenia nr 2Pobierz
22-11-2019(N / IB, I st., sem. 7): Środki bezpieczeństwa i ochrony _ tematyka ćwiczenia nr 3Pobierz
20-11-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ materiały pomocnicze do ćwiczenia nr 4, 5Pobierz
26-11-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ materiały pomocnicze do ćwiczenia nr 6Pobierz
02-12-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ materiały pomocnicze do ćwiczenia nr 7Pobierz
09-10-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ plan zajęć Pobierz
02-12-2019(S / IB, I st., sem. 5): Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego _ tematy zadań projektowych Pobierz
04-12-2019(S / IB, I st., sem. 7): wyniki zaliczeniaPobierz
09-10-2019(S / IB_ZZBO, II st., sem. 2): Zarządzanie ryzykiem zawodowym _ plan zajęćPobierz
04-12-2019wyniki szkolenia bhp _ WYDZIAŁ ARCHITEKTURYPobierz
17-11-2019wyniki szkolenia bhp _ WYDZIAŁ INFORMATYKI Pobierz
04-12-2019wyniki szkolenia bhp _ WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIAPobierz
Publikacje
DataTytuł
03-09-2018najważniejsze pozycje dorobku literaturowego Pobierz