• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Adam

Nazwisko: Górny

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Telefon: 61 665 34 08

Pokój: 357

E-mail: adam.gorny@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 15:10 16:15 Inne Wyłącznie po umówieniu terminu:adam.gorny@put.poznan.pl lub pod numerem telefonu 602184115.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
02-11-2019 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz analiza obszarów wpływające na realizację systemowych wymagań i skuteczność zarządzania opartego na międzynarodowych normach, w tym ISO 45001:2018. W szczególności zagadnienia związane z: - žrolą czynnika ludzkiego i ergonomii w zapewnieniu skuteczności systemowego zarządzania, - žkształtowaniem wymagań systemowych, poprzez uwzględnienie wymagań kultury bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w obszarze bezpieczeństwa pracy, - žrolą wymagań bezpieczeństwa i ergonomii, w tym wymagań realizowanych w sposób systemowy w nowoczesnych warunkach funkcjonowania gospodarki, m.in. w ramach Przemysłu 4.0, - žpowiązaniem wymagań systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z innymi obszarami systemowego zarządzania, np. jakością i środowiskowego.
Prace dyplomowe
DataTematyka
11-12-2019 WYMAGANIA PRAWNE W OCHRONIE PRACY (aspekty techniczne) – struktura systemu prawnego, – wymagania krajowe, – wymagania międzynarodowe, – harmonizacja prawa, – zastosowanie wymagań prawnych w wymaganiach technicznych i organizacyjnych
07-04-2018 OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM – metodyka i zastosowanie metod oceny, – systemy eksperckie w ocenie ryzyka zawodowego, – zastosowanie oceny ryzyka zawodowego dla zapobiegania wypadkom przy pracy, – rozwiązania praktyczne, – ryzyko zawodowe w kształtowaniu jakości warunków pracy, – szkolenia i kompetencje personelu.
07-10-2017 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – systemy zarządzania bhp, metodyka zarządzania bhp, – wdrażanie i eksploatacja systemów zarządzania bhp, – doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem pracy, – kształtowanie jakości warunków pracy, – wymagania normy ISO 45001, – TQM w kształtowaniu jakości środowiska pracy, – TQM w zarządzaniu warunkami pracy
07-03-2017 CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE W ŚRODOWISKU PRACY (hałas i wibracja) – pomiary i weryfikacja parametrów środowiska pracy, – ocena wpływu zagrożeń na zdrowie zatrudnionych, – ocena wpływu zagrożeń na możliwość wykonywania pracy, – czynniki niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego, – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy
05-11-2016 OCENA ZGODNOŚCI I OZNAKOWANIE CE – wymagania zasadnicze, – oznakowanie CE, – moduły i procedury oceny zgodności, – zastosowanie oceny zgodności w praktyce, – wspólny europejski rynek, nadzór rynku, zadania i funkcjonowanie jednostek kontrolnych
14-10-2013 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań miniamalnych, - dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymagań branżowych, - procedury i metodyka przeglądów i kontroli
23-01-2011 AUDIT – podstawy metodyczne procesu auditu, – realizacja auditu, – kompetencja auditorów, – rola auditu w kształtowaniu jakości warunków pracy
23-01-2011 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wybrane zagadnienia) – struktura systemów zarządzania, – procesowe aspekty zarządzania jakością, – efektywność systemów zarządzania jakością, – teoria niezawodności w systemach jakości, – rola, miejsce i znaczenie ergonomii i bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu jakością, – Total Quality Management
23-01-2011 BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W PROCESACH PRACY
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
17-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ realizacja ćwiczenia nr 2 _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychPobierz
06-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ rozkład zajęć _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychPobierz
06-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ rozkład zajęć _ Zagrożenia substancjami i mieszaninami chemicznymiPobierz
05-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ tematy projektów _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychPobierz
06-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ tematyka ćwiczenia nr 2 _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychPobierz
06-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ tematyka ćwiczenia nr 3 _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychPobierz
18-03-2020(S / IB, I st., sem. 6) _ wykład nr 2 _ Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych Pobierz
Publikacje
DataTytuł
03-09-2018najważniejsze pozycje dorobku literaturowego Pobierz