• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Grzegorz

Nazwisko: Dahlke

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zastosowań Ergonomii

Telefon: 61 665 33 79

Pokój: 216

E-mail: grzegorz.dahlke@put.poznan.pl

Strona internetowa: www.ergolab.put.poznan.pl

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość Od marca br. dyżury odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Emeeting (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym).
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
30-11-2014 Przygotowanie przedsiębiorstw na sytuacje awaryjne. Modelowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Modelowanie warunków ewakuacji.
30-11-2014 Badanie ergonomiczności systemów informacyjnych;
30-11-2014 Słuchowy i pozasłuchowy wpływ elektrowni wiatrowych na człowieka;
30-11-2014 Badanie wpływu środowiska pracy, zamieszkania i wypoczynku na człowieka (szczególnie warunków akustycznych (hałas słyszalny i infradźwiękowy), drgań, mikroklimatu (zimny, umiarkowany i gorący), oświetlenia i pól elektromagnetycznych);
30-11-2014 Badania ergonomiczności procesów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ręcznych prac transportowych (czyli prac wymagających wykonywania powtarzalnych czynności z obciążeniem zewnętrznym, np. prace montażowe); Modelowanie symulacyjne procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kryteriów ergonomicznych;
30-11-2014 Badania ergonomiczności środków transportu oraz stanowisk pracy kierowców, motorniczych, maszynistów i operatorów maszyn roboczych.
Prace dyplomowe
DataTematyka
04-03-2019 Metody kwantyfikacji jakości ergonomicznej stanowisk pracy w zarządzaniu firmą. Przykład praktyczny
04-03-2019 Estymacja parametrów eksplozji oraz pożaru podczas awarii przemysłowej na wybranym przykładzie
04-03-2019 Analiza wpływu środków ochrony osobistej na zmiany możliwości psychofizycznych. Przykład praktyczny
04-03-2019 Analiza i ocena ergonomiczności systemów informacyjnych w ruchu drogowym. Przykłady praktyczne
20-02-2018 Analiza wpływu środków ochrony stosowanych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych na obciążenie fizyczne strażaków
20-02-2018 Analiza systemowego przygotowania na sytuacje awaryjne na przykładzie warsztatu zespołu Formuła Student
20-02-2018 Kształtowanie systemu przygotowania na sytuacje awaryjne z wykorzystaniem modeli ewakuacyjnych. Przykład praktyczny
20-02-2018 Analiza obciążeń układu ruchu przy pracy w procesach pomocniczych w trakcie produkcji opakowań szklanych do żywności
20-02-2018 Audyt przygotowania na sytuacje awaryjne w doskonaleniu wybranych obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem firmy. Przykład praktyczny
20-02-2018 Identyfikacja kryteriów ergonomicznych w kształtowaniu wytycznych projektowych na przykładzie tramwajów
20-02-2018 Analiza i ocena procesu badania zdarzeń wypadkowych jako narzędzie doskonalenia warunków pracy i systemu bezpieczeństwa. Przykład praktyczny
20-02-2018 Metodyka badania i oceny ryzyka dla maszyn. Przykład praktyczny
20-02-2018 Audit jako narzędzie kształtowania systemu przygotowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia na przykładzie szkoły podstawowej
20-02-2018 Modelowanie symulacyjne w analizie czasów ewakuacji i dróg ewakuacyjnych w budynkach kategorii ZLII. Analiza krytyczna
20-02-2018 Analiza warunków ewakuacji w obiektach dla osób niebędących ich stałymi użytkownikami. Przykład praktyczny
20-02-2018 Metodyka wykorzystania analizy ergonomiczności procesu pracy w opracowywaniu działań korekcyjnych. Przykład praktyczny
20-02-2018 Analiza wypadków przy pracy w kształtowaniu oceny ryzyka zawodowego. Przykład praktyczny
20-02-2018 Metodyka analizy ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym. Przykład praktyczny
20-02-2018 Metody pomiarowe w diagnostyce percepcji bodźców akustycznych pracowników
20-02-2018 Koncepcja systemu zarządzania przez ergonomię. Przykład praktyczny
20-02-2018 Model stanowiska pomiarowego do badania charakterystyk akustycznych przegród i obudów częściowo zamkniętych
28-04-2017 Diagnostyka ergonomiczności procesów pracy. Studium przypadku
28-04-2017 Ocena przygotowania na wypadek katastrof i awarii na obszarze gminy. Studium przypadku
28-04-2017 Metodyka oceny obciążenia fizycznego na stanowiskach o niskim wskaźniku stabilizacji produkcji. Studium przypadku
28-04-2017 Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem jako narzędzie doskonalenia wybranych obszarów firmy. Studium przypadku
28-04-2017 Zastosowanie analizy ergonomiczności procesu pracy w opracowywaniu działań modernizacyjnych
28-04-2017 Analiza retrospektywna przyczyn bezpośrednich i pośrednich wypadków przy pracy w kształtowaniu postępowania powypadkowego
28-04-2017 Ocena przygotowania na sytuacje awaryjne i zagrożenia w przedszkolu. Przykłady praktyczne
28-04-2017 Diagnostyka ergonomiczności procesów pracy w kształtowaniu działań prewencyjnych
28-04-2017 Modele formalne w analizie warunków ewakuacji. Studium przypadku
19-06-2015 Analiza biomechaniczna w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Przykład praktyczny
19-06-2015 Wpływ przyczyn pośrednich wypadków przy pracy na organizowanie procesów produkcji
19-06-2015 Metodyka doboru narzędzi do oceny ergonomiczności w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Przykład praktyczny
19-06-2015 Modele formalne pożarów i wybuchów w kształtowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przykład praktyczny
19-06-2015 Kryteria biomechaniczne w zarządzaniu przez ergonomię procesem produkcyjnym. Przykład praktyczny
19-06-2015 Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie szkoły podstawowej
23-03-2015 Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie firm o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
23-03-2015 System zarządzania bezpieczeństwem pracy na stanowiskach administracyjnych w zakładzie o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Przykład praktyczny
23-03-2015 Wpływ metod badania czasu pracy na ocenę ergonomiczności procesów produkcyjnych
23-03-2015 Wpływ doboru metod oceny ergonomiczności pracy na realizację funkcji zarządzania. Przykład praktyczny
23-03-2015 Analiza ergonomiczności stanowiska pracy pilota szybowca
23-03-2015 Kryteria ergonomiczne w przygotowaniu sal dydaktycznych na przykładzie uczelni wyższej
23-03-2015 Komputerowe wspomaganie funkcji zarządzania w bezpieczeństwie pracy
23-03-2015 Komunikacja interpersonalna i grupowa w prewencji zdarzeń prawie wypadkowych w systemach zarządzania bezpieczeństwem pracy
23-03-2015 Metody pomiarowe w analizie ergonomiczności procesów pracy na linii produkcji podłużnicy przedniej
23-03-2015 Analiza porównawcza wybranych metod oceny ryzyka zawodowego. Przykład praktyczny
23-03-2015 Cyfrowe modele humanoidalne w analizie ergonomiczności wózków widłowych
23-03-2015 Analiza przygotowania na sytuacje awaryjne w budynku biurowym. Przykład praktyczny
23-03-2015 Wdrożenie oraz eksploatacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w małym przedsiębiorstwie
23-03-2015 Kryteria ergonomiczne w analizie bezpieczeństwa maszyn. Przykład praktyczny
23-03-2015 Analiza ergonomiczności urządzeń sygnalizacyjno-sterowniczych w maszynach transportu bliskiego
23-03-2015 Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem na przykładzie firm o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
23-03-2015 System zarządzania bezpieczeństwem pracy na stanowiskach administracyjnych w zakładzie o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Przykład praktyczny
23-03-2015 Wpływ metod badania czasu pracy na ocenę ergonomiczności procesów produkcyjnych
23-03-2015 Wpływ doboru metod oceny ergonomiczności pracy na realizację funkcji zarządzania. Przykład praktyczny
23-03-2015 Ergonomiczne czynniki ryzyka w sytemie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem dla prac w rolnictwie
23-03-2015 System zarządzania bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej
23-03-2015 Ergonomiczne czynniki ryzyka w pracy kamerzysty
23-03-2015 Ocena ergonomiczności stanowisk pracy maszynistów kolejowych. Przykłady praktyczne
23-03-2015 Ergonomiczne czynniki ryzyka w procesie zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie przemysłowym. Przykład praktyczny
23-03-2015 Ryzyko ergonomiczne na stanowisku stolarza w przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego
23-03-2015 Wpływ analizy sposobu wykonywania pacy na opracowywanie planów działań modernizacyjnych na stanowisku pracy
23-03-2015 System zarządzania bezpieczeństwem w Domu Studenckim. Przykład praktyczny
23-03-2015 Ocena przygotowania na sytuacje awaryjne i zagrożenia w szkole. Przykład praktyczny
23-03-2015 Analiza ergonomiczności maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym
12-11-2012 Ograniczenie stresu jako element zarządzania bezpieczeństwem pracy kierowcy w transporcie drogowym na przykładzie firmy transportowo – spedycyjnej X
12-11-2012 Udział analizy bezpieczeństwa pracy w projektowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
12-11-2012 Wybrane elementy oceny ryzyka zawodowego w zawodzie kontrabasisty
12-11-2012 Badanie obciążeń biomechanicznych kierowcy autobusu miejskiego jako element systemu zarządzania zdrowiem
12-11-2012 Ocena wielkości obciążenia pracą fizyczną. Przykłady praktyczne
12-11-2012 Analiza ergonomicznych czynników ryzyka na stanowisku magazyniera w wybranym przedsiębiorstwie
12-11-2012 Ocena ryzyka ergonomicznego na stanowiskach w przedsiębiorstwie przemysłu meblarskiego
12-11-2012 Obciążenie fizjologiczne i biomechaniczne w ocenie ryzyka zawodowego. Przykłady praktyczne
12-11-2012 Wpływ narażenia na drgania i hałas pracowników obsługi masztów telekomunikacyjnych. Przykład praktyczny
12-11-2012 Ocena efektywności systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie ISRS
12-11-2012 Wpływ doboru metod badania obciążenia fizycznego i biomechanicznego na ocenę ryzyka zawodowego. Przykład praktyczny
12-11-2012 Modele oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach działających w branży usługowej i handlowej
12-11-2012 Wpływ badania wypadków na kształtowanie zmian organizacyjnych w firmie. Przykład praktyczny
12-11-2012 Identyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka dla pracowników wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych
12-11-2012 Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przykład praktyczny
12-11-2012 Analiza ergonomiczności systemów informacji publicznej w Poznaniu
12-11-2012 Badanie i analiza ergonomiczności maszyn do produkcji cukierniczej. Przykład praktyczny
12-11-2012 Wpływ drgań i hałasu na człowieka na przykładzie operatora maszyn rolniczych
12-11-2012 Ergonomiczne czynniki ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na przykładzie odlewni żeliwa
12-11-2012 Analiza ergonomiczności wózków jezdniowych
12-11-2012 Analiza bezpieczeństwa i ergonomiczności maszyn. Przykład praktyczny
12-11-2012 Prewencja ergonomiczna w pracy magazyniera na przykładzie firmy handlowej
12-11-2012 Wybrane ergonomiczne czynniki ryzyka jako element systemowego zarządzania zdrowiem na przykładzie prac w rolnictwie
12-11-2012 Wybrane ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku administracyjnym
12-11-2012 Metodyka oceny ergonomicznej jako element systemowego zarządzania zdrowiem w pracy na przykładzie muzyka
12-11-2012 Ergonomiczne czynniki ryzyka w pracy magazyniera
12-11-2012 Metodyka oceny ergonomiczności siedzisk
12-11-2012 Ryzyko ergonomiczne w pracy motorniczego tramwaju
12-11-2012 Analiza ergonomiczna stanowiska motorniczego na przykładzie wybranych typów tramwajów
12-11-2012 Ocena obciążeń fizycznych i fizjologicznych kierowcy samochodu osobowego. Przykład praktyczny
12-11-2012 Projekt wybranych elementów stanowiska pracy ....................
12-11-2012 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy .......
12-11-2012 Organizacja stanowiska pracy .......
12-11-2012 Warunki akustyczne na stanowisku pracy operatora pras na przykładzie prasy hydraulicznej PYE 250 i prasy cierno-śrubowej PC 100
12-11-2012 Narażenie kierowców pojazdów osobowych na hałas i drgania. Przykład praktyczny
12-11-2012 Kryterium antropometryczne w ocenie kabin samochodów osobowych
12-11-2012 Analiza wymagań prawnych dla prac z czynnikami biologicznymi na przykładzie stanowiska pracy w pracowni biologicznej
12-11-2012 Analiza metod szacowania ryzyka zawodowego
12-11-2012 Metody ograniczenia narażenia na hałas. Przykład praktyczny
12-11-2012 Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w obszarach związanych z badaniem i analizą wypadków uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gnieźnie
12-11-2012 Ocena obciążenia termicznego na przykładzie pracowników ciastkarni i warsztatu garmażeryjnego
12-11-2012 Wybrane aspekty projektowe stanowiska pracy wykorzystującego monitory ekranowe na przykładzie stanowiska biurowego
12-11-2012 Metody ograniczania narażenia na hałas w środowisku. Przykład praktyczny.
12-11-2012 Ocena ryzyka na stanowisku administracyjno- biurowym
12-11-2012 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz – betoniarz
12-11-2012 Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska leśniczego
12-11-2012 Analiza zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacz elektryczny
12-11-2012 Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku murarza / pomocnika murarza za pomocą wybranych metod
12-11-2012 Ocena ergonomiczności prac na stanowisku oczyszczania wyrobów jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy
12-11-2012 Zastosowanie metody Ishikawy do ustalania przyczyn wypadków przy pracy
12-11-2012 Działania organizacyjne i zastosowane środki techniczne w procesie minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami naturalnymi występującymi w kopalni soli w Kłodawie
12-11-2012 Ocena ryzyka zawodowego pielęgniarki odcinkowej oddziału chirurgicznego oraz obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w procesie jej pracy
12-11-2012 Analiza metod szacowania ryzyka zawodowego
12-11-2012 Projekt procesu szkoleniowego dla pracowników oddelegowanych do prac za granicą
12-11-2012 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole ponadgimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny ryzyka zawodowego pracowników
12-11-2012 Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
12-11-2012 Analiza obciążenia fizycznego drwala i pomocnika podczas pozyskiwania drewna w trzebieży późnej
12-11-2012 Analiza ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie pracownika biurowego
12-11-2012 Ocena ergonomiczności prac na stanowisku oczyszczania wyrobów jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy
12-11-2012 Wybrane elementy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy na przykładzie stanowisk administracyjnych
12-11-2012 Analiza ergonomiczna wpływu standardów merchandisingowych na dokonywanie zakupów przez klientów sklepów
12-11-2012 Ocena ergonomiczna wyrobu na przykładzie telefonów ruchomych
12-11-2012 Ergonomiczność prac z maszynami drukującymi na przykładzie druku offsetowego
12-11-2012 Aspekty zdrowotne i ergonomiczne organizacji stanowiska pracy urzędnika
12-11-2012 Wpływ analizy sposobu wykonywania pracy na opracowywanie koncepcji organizacji stanowiska pracy
12-11-2012 Analiza warunków pracy na stanowisku montera linii kablowych w firmie telekomunikacyjnej
12-11-2012 Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy na przykładzie firmy działającej w przemyśle spożywczym
12-11-2012 Ergonomiczna ocena i analiza procesów obsługiwania maszyn produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie
12-11-2012 Udział analizy bezpieczeństwa pracy w projektowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
12-11-2012 Ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w szkole na przykładzie gimnazjum
12-11-2012 Wybrane aspekty ergonomiczności maszyn stosowanych w produkcji rolniczej
12-11-2012 Wykorzystanie narzędzi CRM do poprawy procesu obsługi klienta
12-11-2012 Metody oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy usługowej
12-11-2012 Reklamacja jako element sterowania produkcją
12-11-2012 Zarządzanie projektem w firmie usługowo-handlowej na przykładzie „Centrum szkółkarsko – ogrodniczego”
12-11-2012 Logistyka procesów dostaw w firmie handlowo - usługowej na przykładzie „Centrum szkółkarsko – ogrodniczego”
12-11-2012 Ocena przygotowania na wypadek katastrof i awarii jako element doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy obsługującej porty lotnicze
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
04-03-2020Modelowanie 1Pobierz
11-03-2020Modelowanie 2Pobierz
04-03-2012TabelkaPobierz
Publikacje
Nie wprowadzono żadnych publikacji.