• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Aleksandra

Nazwisko: Kawecka-Endler

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 33 70

Pokój: 209

E-mail: aleksandra.kawecka-endler@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:30 11:30 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
01-06-2011 techniczne przygotowanie produkcji, procesy produkcji, organizacja procesów montażu, ergonomia warunków pracy, kształtowanie jakości pracy i produkcji
Prace dyplomowe
DataTematyka
01-06-2011 1.Zapewnienie jakości w procesie projektowania wyrobów. 2.Zapewnienie jakości w procesach produkcji i montażu. 3.Formy, metody i rozwiązania organizacyjne stosowane w produkcji. 5.Analiza i optymalizacja rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie. 6.Normy i rozwiązania modelowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie (wg normy ISO-PN 18001). 7.Normy i rozwiązania modelowe systemu zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie (wg normy ISO-PN 14001). 8.Organizacja pracy w aspekcie rozwiązań humanizacyjnych. 9.Warunki pracy, a wymagania ergonomii – podejście procesowe. 10.Analiza wymagań związanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa – różne aspekty (techniczny, organizacyjny, ekonomiczny).
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
24-02-2018Kawecka-Endler A., Współczesne problemy kształtowania procesów pracy [w:] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2017 roku (red. Jerzy Charytonowicz), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 13-18; Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Determinants of Workplace Occupational Safety and Health: a Case Study [in:] Occupational Safety and Hygiene V, (Eds) Arezes,P., Baptista, J. S., Barroso, M.P., Carneiro, P., Cordeiro, P., Costa, N., Melo, R., Miguel, A.S., Perestrelo, G., ISBN 978-1-138 -05761-6 (Hbk), ISBN 978-1-315 -16480-9 (eBook), CRC Press, Taylor & Francis Group, London UK 2017, pp. 203-207; Kawecka-Endler A., Wrzesińska-Sadłowska J., Negotiation in OHS routines – selected aspects [in:] SHO2017 International Symposium Occupational Safety and Hygiene 10th and 11th april, Proceedings Book, (Eds) Arezes,P., Baptista, J. S., Barroso, M.P., Carneiro, P., Cordeiro, P., Costa, N., Melo, R., Miguel, A.S., Perestrelo, G., ISBN 978-989-98203-7-1, 2017 by SPOSHO, p. 49-51.
24-02-2018Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Możliwości innowacyjnego kształtowania procesów pracy, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t.29, nr 1, marzec 2016, s.27-37; Kawecka-Endler A., Integracja i kompleksowość rozwiązań - analiza znaczenia dla przedsiębiorstwa [w:] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku (red. Jerzy Charytonowicz), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2016, s.17-23.
24-02-2018Nejman Ż., Kawecka-Endler A., Trafność metod doboru personelu - analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej [w:] Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu Sp. Z o.o., ISBN 978-83-7556-723-6, Warszawa 2015, s. 115-128; Nejman Ż., Kawecka-Endler A., Motywowanie w firmie rodzinnej – studium przypadku [w:] Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania (red. Ł. Sułkowski, A. Marjański), tom XVI, Zeszyt 7, część III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015, s. 325-337; Marczewska-Kuźma R., Kawecka-Endler A., Analiza zmian zachodzących w relacji klient – przedsiębiorstwo, Przegląd Organizacji 12/2015, s. 16-21; Grzelczak A., Kawecka-Endler A., Pacholski L., 60 lat nauk o zarządzaniu w Politechnice Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania, Copyright by Politechnika Poznańska, ISBN 978-83-60906-24-8, Poznań 2015.
27-01-2015Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Analysis of changes in work processes Źródło: Advances in social and organizational factors / Vink Peter [ed.]. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - s. 672-681 Kawecka-Endler A., Marczewska-Kuźma R., Możliwość doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej, Źródło: Zarządzanie i Finanse. - 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 266-279, Mrugalska B., Kawecka-Endler A., Practical application of product design method robust to disturbances, Źródło: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries. - 2012, Vol. 22, Iss. 2, s. 121-129, Kawecka-Endler A., Nowe formy zatrudnienia a bezpieczeństwo pracy, Źródło: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2012 roku / Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. PTErg. 2012, s. 49-54, Kawecka-Endler A., Wpływ organizacji stanowiska pracy na bezpieczeństwo pracownika, Źródło: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku / Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. PTErg. 2013, s. 123-132, Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Humanization of Work and Environmental Protection in Activity of Enterprise, [in:] Universal Access in Human-Computer Interaction (Eds.) Stephanides C., Antona M., Springer HCII 2014, Part III, LNCS 8515, pp. 700–709, Kawecka-Endler A., Ergonomia stanowiska a bezpieczeństwo pracy [w:] Problemy bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wybrane zagadnienia. Monografia (red. W.M. Horst, J.S. Marcinkowski), Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, s. 69-80.
17-12-20121. Kawecka-Endler A., Współczesne tendencje kształtowania montażu w aspekcie wymagań jakościowych ISO, Problemy Jakości, nr 5/1994, s. 11-14. 2. Kawecka-Endler A., Kształtowanie czynników ergonomicznych w procesie projektowania technologii montażu, [w:] Ergonomia. Praca zbiorowa, red. L. Pacholski, rozdz. 7.3, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986, s.554-578. 3. Kawecka-Endler A., Ergonomiczne warunki pracy, Wyd. Zeszyty Naukowe PP „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1996, nr 19/1996, s. 55-64. 4. Kawecka-Endler A., Praca zespołowa - aspekty organizacyjne, Problemy Jakości nr 7/1996. 5. Kawecka-Endler A., Ergonomiczne warunki pracy analiza czynników, Wyd. Zeszyty Naukowe PP „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1997, nr 20/1997, s. 55-64. 6. Kawecka-Endler A., Wpływ czynników techniczno-organizacyjnych na jakość montażu, Problemy Jakości, nr 12/ 1998, s.16-19. 7. Kawecka-Endler A., TQM – strategia wdrażania w przedsiębiorstwie, Wyd. Zeszyty Naukowe P.P. „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1999, nr 25, s. 85-94. 8. Kawecka-Endler A.: Innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach (red. P.D.Kluge & P.Kużdowicz), Wyd. Drukarnia „Druk-Ar”, Zielona Góra 2004. 9. Kawecka-Endler A., Analiza wpływu wybranych czynników innowacyjności na rozwój małych przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (red. A. Bielawska), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Rozprawy i Studia nr 571, Szczecin 2005, s. 61-70. 10. Kawecka-Endler A., Montaż wyrobów – aspekty ergonomiczne i jakościowe, Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” nr 43, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s.33-52. 11. Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Zapewnienie jakości w technicznym przygotowaniu produkcji [w:] Inżynieria jakości. Praca zbiorowa pod redakcją P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego J. Preihs, P. Waszczura, Gdańsk 2009, s. 259-264. 12. Kawecka-Endler A., Warunki pracy – determinantą jakości i efektywności procesów produkcyjnych, [w:] Inżynieria jakości. Praca zbiorowa, pod redakcją P. Grudowski, J. Preihs, P. Waszczur, Gdańsk 2007, s. 227-231. 13. Skulska M., Kawecka-Endler A., Methods of identifikation of factors occuring In the company’s surrounding, [in:] Fundations of Control and Management Sciences, No. 11/2008, p. 41-50. 14. Kawecka-Endler A., Organizacja technicznego przygotowania produkcji – badań rozwojowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, 129 s. 15. Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, Monografia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, 90 s.