• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Aleksandra

Nazwisko: Kawecka-Endler

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny PP

Miejsce pracy: Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Telefon: 61 665 33 70

Pokój: 209

E-mail: aleksandra.kawecka-endler@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość
środa 11:15 12:45 tygodnie nieparzyste
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
01-06-2011 techniczne przygotowanie produkcji, procesy produkcji, organizacja procesów montażu, ergonomia warunków pracy, kształtowanie jakości pracy i produkcji
Prace dyplomowe
DataTematyka
01-06-2011 1.Zapewnienie jakości w procesie projektowania wyrobów. 2.Zapewnienie jakości w procesach produkcji i montażu. 3.Formy, metody i rozwiązania organizacyjne stosowane w produkcji. 5.Analiza i optymalizacja rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie. 6.Normy i rozwiązania modelowe systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie (wg normy ISO-PN 18001). 7.Normy i rozwiązania modelowe systemu zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie (wg normy ISO-PN 14001). 8.Organizacja pracy w aspekcie rozwiązań humanizacyjnych. 9.Warunki pracy, a wymagania ergonomii – podejście procesowe. 10.Analiza wymagań związanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa – różne aspekty (techniczny, organizacyjny, ekonomiczny).
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
27-01-2015Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Analysis of changes in work processes Źródło: Advances in social and organizational factors / Vink Peter [ed.]. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - s. 672-681 Kawecka-Endler A., Marczewska-Kuźma R., Możliwość doskonalenia jakości w procesie obsługi klienta w instytucji finansowej, Źródło: Zarządzanie i Finanse. - 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 266-279, Mrugalska B., Kawecka-Endler A., Practical application of product design method robust to disturbances, Źródło: Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries. - 2012, Vol. 22, Iss. 2, s. 121-129, Kawecka-Endler A., Nowe formy zatrudnienia a bezpieczeństwo pracy, Źródło: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2012 roku / Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. PTErg. 2012, s. 49-54, Kawecka-Endler A., Wpływ organizacji stanowiska pracy na bezpieczeństwo pracownika, Źródło: Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku / Charytonowicz Jerzy [ red. naukowa]. - Wrocław : Wydaw. PTErg. 2013, s. 123-132, Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Humanization of Work and Environmental Protection in Activity of Enterprise, [in:] Universal Access in Human-Computer Interaction (Eds.) Stephanides C., Antona M., Springer HCII 2014, Part III, LNCS 8515, pp. 700–709, Kawecka-Endler A., Ergonomia stanowiska a bezpieczeństwo pracy [w:] Problemy bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wybrane zagadnienia. Monografia (red. W.M. Horst, J.S. Marcinkowski), Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, s. 69-80.
17-12-20121. Kawecka-Endler A., Współczesne tendencje kształtowania montażu w aspekcie wymagań jakościowych ISO, Problemy Jakości, nr 5/1994, s. 11-14. 2. Kawecka-Endler A., Kształtowanie czynników ergonomicznych w procesie projektowania technologii montażu, [w:] Ergonomia. Praca zbiorowa, red. L. Pacholski, rozdz. 7.3, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986, s.554-578. 3. Kawecka-Endler A., Ergonomiczne warunki pracy, Wyd. Zeszyty Naukowe PP „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1996, nr 19/1996, s. 55-64. 4. Kawecka-Endler A., Praca zespołowa - aspekty organizacyjne, Problemy Jakości nr 7/1996. 5. Kawecka-Endler A., Ergonomiczne warunki pracy analiza czynników, Wyd. Zeszyty Naukowe PP „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1997, nr 20/1997, s. 55-64. 6. Kawecka-Endler A., Wpływ czynników techniczno-organizacyjnych na jakość montażu, Problemy Jakości, nr 12/ 1998, s.16-19. 7. Kawecka-Endler A., TQM – strategia wdrażania w przedsiębiorstwie, Wyd. Zeszyty Naukowe P.P. „Organizacja i Zarządzanie”, Poznań 1999, nr 25, s. 85-94. 8. Kawecka-Endler A.: Innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach (red. P.D.Kluge & P.Kużdowicz), Wyd. Drukarnia „Druk-Ar”, Zielona Góra 2004. 9. Kawecka-Endler A., Analiza wpływu wybranych czynników innowacyjności na rozwój małych przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (red. A. Bielawska), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Rozprawy i Studia nr 571, Szczecin 2005, s. 61-70. 10. Kawecka-Endler A., Montaż wyrobów – aspekty ergonomiczne i jakościowe, Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” nr 43, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s.33-52. 11. Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Zapewnienie jakości w technicznym przygotowaniu produkcji [w:] Inżynieria jakości. Praca zbiorowa pod redakcją P. Grudowskiego, M. Dobrzyńskiego J. Preihs, P. Waszczura, Gdańsk 2009, s. 259-264. 12. Kawecka-Endler A., Warunki pracy – determinantą jakości i efektywności procesów produkcyjnych, [w:] Inżynieria jakości. Praca zbiorowa, pod redakcją P. Grudowski, J. Preihs, P. Waszczur, Gdańsk 2007, s. 227-231. 13. Skulska M., Kawecka-Endler A., Methods of identifikation of factors occuring In the company’s surrounding, [in:] Fundations of Control and Management Sciences, No. 11/2008, p. 41-50. 14. Kawecka-Endler A., Organizacja technicznego przygotowania produkcji – badań rozwojowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, 129 s. 15. Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, Monografia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, 90 s.