• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Karolina Anna

Nazwisko: Olejniczak

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 616653415

Pokój: 311a

E-mail: karolina.olejniczak@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:30 12:00 całość Dyżury w weekendy zjazdowe: 16.11. godz. 14.15-15 sala biblioteki CW Piotrowo
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
24-04-2019 Zarządzanie konkurencyjnością regionów, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, MSP w otoczeniu globalnym, kapitał ludzki i społeczny, otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw, regionalne systemy innowacyjne, polityka regionalna UE, fundusze strukturalne, logistyka międzynarodowa.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
02-09-2019K. Olejniczak, T. Łuczka, 2019, Czynniki konkurencyjności subregionu, Wyd. Politechniki Poznańskiej.
24-04-2019K. Olejniczak, 2016, Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery rozwoju, Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Vol. 19, No. 1., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
24-04-2019K. Olejniczak, T. Łuczka, 2016, Organizational Innovations in SME, ZN PP nr 70, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
24-04-2019K. Olejniczak, 2016, The Impact of the Regional EU Policy on the Subregion as an Entrepreneurial Ecosystem, ZN PP nr 68, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
24-04-2019K. Olejniczak, 2016, Rola innowacyjności MSP w tworzeniu konkurencyjnych regionów, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 5/2016 (83) Cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24-04-2019K. Olejniczak, 2016, Znaczenie endogenicznych czynników rozwoju w świetle badań empirycznych, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Tom 14 nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administarcji w Zamościu.
24-04-2019K. Olejniczak, 2015, Funkcjonowanie i obszary wsparcia szwajcarsko-polskiego programu współpracy, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 402. Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
24-04-2019K. Olejniczak, 2015, Wpływ otoczenia instytucjonalnego na MSP w regionach, ZN NR 848 Ekonomiczne Problemy Usług nr 116, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24-04-2019K. Olejniczak, 2014, Polityka klastrów w regionach jako wzmacnianie konkurencyjności MSP, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 348. Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
24-04-2019K. Olejniczak, 2014, Wspieranie innowacyjności MSP w Szwajcarii, ZN NR 799 Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.