• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Anna Helena

Nazwisko: Dębicka

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 61 665 34 00

Pokój: 311c

E-mail: anna.debicka@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość
środa 11:00 11:45 całość dyżur w dniu 12.06 przeniesiony na 13.06 na godzinę 11:00
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
29-10-2018 - tworzenie i przetrwanie MSP, - bariery rozwoju MSP, - zarządzania sytuacją kryzysową w MSP.
30-01-2018 - analiza sytuacji kryzysowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz stopień ich przygotowania do minionych oraz potencjalnych sytuacji kryzysowych. - analiza sytuacji kryzysowych małych i średnich przedsiębiorstw, które zmuszone były zakończyć swoją działalność. - ocena skuteczności reakcji na sytuację kryzysową wraz z selekcją czynników, które przyczyniły się do powodzenia/niepowodzenia badanych przedsiębiorstw, - ocena skuteczności wybranych narzędzi ostrzegawczych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
29-10-2018A Dębicka (2011),Zarządzanie kryzysowe w mikroprzedsiębiorstwie-studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, pp.201-210 Pobierz
29-10-2018A Dębicka (2014),Zarządzania sytuacja kryzysową w MŚP. Wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Pobierz
29-10-2018A Dębicka (2015) System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Pobierz