• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Tomasz

Nazwisko: Ewertowski

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Telefon: 61 665 33 64

Pokój: 358

E-mail: tomasz.ewertowski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 11:30 12:30 całość W dniach 3-17.08 oraz 20.08-6.09.2020 przebywam na urlopie wypoczynkowym
czwartek 11:30 12:30 całość w dniach 3-17.08 oraz 20.08-6.09.2020 przebywam na urlopie wypoczynkowym
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-04-2018 Kultura sprawiedliwego traktowania
09-04-2018 Bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo transportu, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, badanie zdarzeń niepożądanych, przyczyny zdarzeń niepożądanych, czynnik ludzki i jego wpływ na zdarzenia niepożądane.
Prace dyplomowe
DataTematyka
10-10-2019 Analiza spełnienia wymagań zgodnych z normą PN-EN ISO:45001 przez badane przedsiębiorstwo produkcyjne.
10-10-2019 Analiza zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w małych przedsiębiorstwach na wybranych przykładach.
10-10-2019 Analiza stanu bezpieczeństwa lekarzy weterynarii w wybranych klinikach weterynaryjnych.
10-10-2019 Analiza stanu BHP w leśnictwie na podstawie danych z nadleśnictw Poznańskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w latach 2013-2018.
10-10-2019 Ocena przygotowania przedsiębiorstwa produkcyjnego na sytuacje awaryjne.
10-10-2019 Weryfikacja trafności doboru wybranych kryteriów zagrożeń i ich stopni w metodyce analiz prowadzonych na potrzeby opracowania planu ratowniczego w ramach KSRG na przykładzie danych z Wielkopolski
04-07-2018 1) Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. 2) Analiza procesów transportu wewnętrznego i magazynowania w aspekcie bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. 3) Analiza procesów transportu wewnętrznego i magazynowania w aspekcie bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie usługowym.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
10-10-2019OSR_LAB_nstacPobierz
10-10-2019OSR_LAB_stacPobierz
17-10-2017OiFSB_ĆWICZENIAPobierz
17-10-2017SKBPwDU_projPobierz
17-10-2017SKBPwDU_ĆWPobierz
06-06-2019Tematyka na zaliczenie z SZKPobierz
09-04-2018Tematyka zajęć z Organizacji Systemów RatowniczychPobierz
09-04-2018Tematyka zajęć z Współczesnych Problemów BezpieczeństwaPobierz
02-01-2020Tematyka_kolokwium_WPB_nstcPobierz
16-04-2018Zagadnienia do przygotowania na kolokwium cząstkowe z Organizacji Systemów RatownictwaPobierz
19-04-2018Zagadnienia do przygotowania na kolokwium cząstkowe z Współczesnych Problemów BezpieczeństwaPobierz
08-06-2018Zagadnienia do przygotowania na kolokwium końcowe z OSRPobierz
08-06-2018Zagadnienia do przygotowania na kolokwium końcowe ze WPBPobierz
Publikacje
Nie wprowadzono żadnych publikacji.