• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Joanna

Nazwisko: Małecka

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: +48602658588

Pokój: 348

E-mail: joanna.malecka@put.poznan.pl

Strona internetowa: ---------------------

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 11:45 12:45 całość Szanowni Studenci, czas zdalnego nauczania przeorganizował nasz tryb pracy. Dla wszystkich Państwa jestem dostępna cały czas mailowo, jak i dodatkowo telefonicznie w poniedziałki i wtorki, w godzinach od 10:00 do 13:00. W sprawach bardzo pilnych i indywidualnych pozostaję oczywiście bez ograniczeń do Państwa dyspozycji.
wtorek 11:15 11:45 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-02-2018 1.Capital Market 2. Financing of SME outside the money market 3. Private Equity solutions and Business Angel financing 4. Alternative sources of SME financing 5. SME as a market participant 6. SME financing from borrowed capital 7. SME on the global market 8. IPO 9. Management of SME 10. SME development barriers 11. Negotiations 12. Psychology in management 13. Entrepreneurship as a determinant of SME development.
24-01-2018 1. Rynek kapitałowy 2. Finansowanie MSP spoza rynku pieniężnego 3. Rozwiązania Private Equity i finansowanie za pośrednictwem programów Busieness Angel 4. Alternatywne źródła finansowania MSP 5. MSP jako uczestnik rynku 6. Finansowanie MSP z kapitału obcego 7. MSP na rynku globalnym 8. IPO 9. Zarządzanie MSP 10. Bariery rozwoju MSP 11. Negocjacje 12. Psychologia w zarządzaniu 13. Aspekty przedsiębiorczości jako determinanty rozwoju MSP
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
05-05-2020Cel II_M.Goldtarr_epubPobierz
05-05-2020Cel I_M.Goldratt_epubPobierz
05-05-2020Finanse Instytucje Instrumenty Podmioty Rynki Regulacje _ M. Podstawka.epubPobierz
05-05-2020Finanse w nowoczesnej gospodarce_J. Jaworski & J. WiśniewskiPobierz
05-05-2020Finansowa historia świata IPobierz
05-05-2020Gospodarka Polska na Przełomie WiekówPobierz
05-05-2020Komunikacja marketingowa 2030_Technologiczna rewolucja i mentalna ewolucja_R.Stępowski_epubPobierz
05-05-2020Marketing_4.0_Ph.Kotler_epubPobierz
05-05-2020Moja przygoda z marketingiem_Ph.Kotler_epubPobierz
05-05-2020Wystąpienie Jeffreya Sachsa na X Kongresie Ekonomistów Polskich 2019Pobierz
05-05-2020Zarządzanie przez zaangażowanie_Jak bezinwestycyjnie poprawić wyniki firmy_A. Żurek_epubPobierz
05-05-2020Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji_I.Warwas A. Rogozińska-PawełczykPobierz
05-05-2020Zasady TOC_Zarządzanie organiczeniami rozowju biznesu_Y.AslagPobierz
Publikacje
DataTytuł
05-05-2020Małecka, J. (2018d). The Perception of Quality in Qualitology – Selected Aspects. The Proceedings of the 17th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK. E-Book: ISBN: 978-1-911218-93-7. E-BOOKISSN: 2049-0976. Book version ISBN: 978-1-911218-92-0. Book Version ISSN: 2049-0969. pp.246-253. file:///C:/Users/Joanna%20Ma%C5%82ecka/Documents/A_ARTYKU%C5%81Y/ECRM/ 2018/Roma%2012-13.07.2018/ECRM18-Proceedings-Donwload_265_272______273_280.pdf WOS:000461833200032
05-05-2020Małecka, J. (2018c). The Internet Addiction of the Primary Schools Pupils in the Aspect of Civilisation Challenges. Horizons of Education, Vol,17, No 42. P.229-242. DOI:10.17399/HW.2018.174218. file:///C:/Users/Joanna/Downloads/1586-7382-1-PB.pdf
05-05-2020Małecka, J. (2018b). Knowledge Management in SMEs – In Search of a Paradigm. Proceedings of the 19th European Conference of Knowledge Management. Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK. E-Book: ISBN: 978-1-911218-95-1. E-BOOKISSN: 2048-8971. Book version ISBN: 978-1-911218-94-4 Book Version ISSN: 2048-8963. p.485-493. file:///C:/Users/Joanna%20Ma%C5%82ecka/Documents/A_ARTYKU%C5%81Y/ECKM/ECKM18-Proceedings-Vol%201-Download_509_517____518_526.pdf
05-05-2020Małecka, J. (2018a). Alternative Sources of Financing for SMEs in Poland in the Light of Empirical Research. Proceedings, Volume 2, EFERIC 2018. The 2nd Entrepreneurship and Family Enterprise Research International Conference. https://doi.org/10.3390/proceedings2241521 https://www.mdpi.com/2504-3900/2/24
05-05-2020Małecka (2019a). Knowledge Management in SMEs. Journal of Knowledge Management Application and Practice Vol.1. No.3. (Dec. 2019). pp. 47-57. Natural Science Publishing. http://www.naturalspublishing.com/ContIss.asp?IssID=1680
05-05-2020Małecka, J. (2019b). Knowledge Management in SMEs: Theory or Practice – Paradigm or Experience. Proceeding of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy TAKE 2019. https://www.take-conference2019.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-10_TAKE2019_Conference-Proceedings.pdf
05-05-2020Małecka, J., Revtiuk, Y. (2019) Comparison of Entrepreneurial Attitudes – a Polish and Ukrainian Case Study. Conference Proceedings of 12th ICEBE 2019, 12th International Conference on Engineering and Business Education, pp. 436-445. https://drive.google.com/open?id=1QjnwU4VRLUVZVYXLeirtWfoisSAPLS45
05-05-2020Kasperkowiak, W., Małecka, J. (2019). Enterprise Size and Perception of Risk in SME Internationalisation – Selected Aspects. ISBN 978-80-87990-18-6. pp. 668-677. DOI 10.18267/pr.2019.los.186.66
05-05-2020Vilia Biglieri, J.E., Małecka , J. (2019). Learning by Doing Nasdaq Face Book Experience – Case Study Of Facebook Strangles. Krakow: Horizons of Education
05-05-2020Mioducka, M, Małecka, J. (2019) The Use of Financial Products in Liquidity Risk Management by SMEs. Conference Proceedings of 12th ICEBE 2019, 12th International Conference on Engineering and Business Education, pp. 283-292. https://drive.google.com/open?id=1QjnwU4VRLUVZVYXLeirtWfoisSAPLS45 Pobierz
24-01-2018Małecka, J., Łuczka, T. (2017B). Safete at Work in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland – Selected Aspects. SHO 2017 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene. Pp.: 72-74
24-01-2018Małecka, J., Łuczka, T. (2017A). The Private Equity Market in Poland and in Central and Eastern Europe: Selected Aspects. Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 1 (65). Pp.: 69-85 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI 10.7172/1644-9584.65.4. WOS:000411842600004.
24-01-2018Małecka, J.(2017d). The role of SMEs in international trade: Selected aspects, Institute of Economic Research Working Papers, No. 68/2017, available at: http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.badania-gospodarcze.pl%2Fimages%2FWorking_Papers%2F2017_No_68.pdf;h=repec:pes:wpaper:2017:no68
24-01-2018Małecka, J. (2017c). NewConnect as a Source of Financing form Small and Medium-Sized Enterprises. Proceedings Paper IMECS 2017, pp.: 540-552. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze.
24-01-2018Małecka, J. (2017b). Alternative Securities Markets as Financing Sources for SMEs – Selected Aspects of AIM and NC. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2017, 1-9. http://doi.org/10.3846/cbme.2017.072 WOS: 000400572200001
03-03-2017Małecka, J. (2017a). Regulation of the Warsaw Stock Exchange: History and Operating Rules. Journal of Economics World, Vol. 5, No. 1, 34-43, http://dx.doi.org/10.17265/2328- 7144/2017.01.004
03-03-2017Małecka, J., Łuczka T. (2016B). The Structure of Venture Capital Raising by Companies in Poland and Central and Eastern Europe: Selected Aspects. Proceedings Paper IMECS 2016, pp.:418-431. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze. WOS:000386957700037
03-03-2017Małecka, J., Łuczka, T. (2016A). Venture capital as a source of financing small and medium- sized enterprises in Poland: selected aspects. W Łuczka, T. (red.) Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 69/2016. Organizacja i Zarządzanie. pp.: 93-110. Poznań: The Poznań University of Technology. http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_68_07.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2016 c). Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej.E Marketing i Zarządzanie nr 2 (43) 2016, 117-129. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-10
03-03-2017Małecka, J. (2016 b). Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom. Problemy Zarządzania vol.14, nr 4(63),t.1,pp:11-24. http://dx.doi.org/10.7172/1644- 9584.63.1
03-03-2017Małecka, J. (2016 a). Revenues, Expenses, Profitability and Investments of Potential Contenders for the Status of a Listed Company in Poland. Oeconomia Copernicana, 6 (4), pp.91-122, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.031
03-03-2017Małecka, J. (2015c). Economic condition of legal persons in the SME sector – potential paricipants of the capital market in Poland. In Starnawska, M. (Ed), Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations, pp. 39-54, Gdańsk: Gdańsk University of Technology. http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Social%20innovative%20and%20financial%20dimensions.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2015b). Selected Problems of the Capital Market in Poland. W Postuła, M., Turyna, J. (red.), Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, Zarządzanie Finansami a Efektywność Ekonomiczna, pp. 349-362, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. http://dx.doi.org/10.7172/978-83-65402-00-4.2015.wwz.1
03-03-2017Małecka, J. (2015a). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Potencjalne Źródło Finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Bielawska, A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pp.496-507, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf