• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Joanna

Nazwisko: Małecka

Tytuł: mgr

Stanowisko: Asystent

Miejsce pracy: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 616653398

Pokój: 310

E-mail: joanna.malecka@put.poznan.pl

Strona internetowa: ---------------------

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 10:45 całość
wtorek 11:15 12:00 całość
Badania naukowe
Nie wprowadzono informacji na temat prowadzonych badań.
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
12-03-2017Ekonomia_ZagadnieniaPobierz
12-03-2017Finance_IssuesPobierz
06-06-2017Finance_useful materials_resumePobierz
12-03-2017Finanse_ZagadnieniaPobierz
06-06-2017Finanse_materiały pomocnicze_resumePobierz
05-10-2017Finanse_semestr ziomowy_Literatura i warunki zaliczeniaPobierz
05-10-2017Mikroekonoami_literatura i warunki zaliczeniaPobierz
05-10-2017Organizacja i Zarządzanie_ Literatura i warunki zaliczeniaPobierz
12-03-2017RaportPobierz
29-03-2017ReportPobierz
23-03-2017Tematy fakultatywnePobierz
Publikacje
DataTytuł
03-03-2017Małecka, J. (2017a). Regulation of the Warsaw Stock Exchange: History and Operating Rules. Journal of Economics World, Vol. 5, No. 1, 34-43, http://dx.doi.org/10.17265/2328- 7144/2017.01.004
03-03-2017Małecka, J., Łuczka T. (2016B). The Structure of Venture Capital Raising by Companies in Poland and Central and Eastern Europe: Selected Aspects. Proceedings Paper IMECS 2016, pp.:418-431. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze. WOS:000386957700037
03-03-2017Małecka, J., Łuczka, T. (2016A). Venture capital as a source of financing small and medium- sized enterprises in Poland: selected aspects. W Łuczka, T. (red.) Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 69/2016. Organizacja i Zarządzanie. pp.: 93-110. Poznań: The Poznań University of Technology. http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_68_07.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2016 d). Employment and Value Added in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and the European Union. Marketing i Zarządzanie nr 2 (43) 2016, 117-129. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Press. http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-10
03-03-2017Małecka, J. (2016 c). Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej.E Marketing i Zarządzanie nr 2 (43) 2016, 117-129. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-10
03-03-2017Małecka, J. (2016 b). Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom. Problemy Zarządzania vol.14, nr 4(63),t.1,pp:11-24. http://dx.doi.org/10.7172/1644- 9584.63.1
03-03-2017Małecka, J. (2016 a). Revenues, Expenses, Profitability and Investments of Potential Contenders for the Status of a Listed Company in Poland. Oeconomia Copernicana, 6 (4), pp.91-122, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.031
03-03-2017Małecka, J. (2015c). Economic condition of legal persons in the SME sector – potential paricipants of the capital market in Poland. In Starnawska, M. (Ed), Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations, pp. 39-54, Gdańsk: Gdańsk University of Technology. http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Social%20innovative%20and%20financial%20dimensions.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2015b). Selected Problems of the Capital Market in Poland. W Postuła, M., Turyna, J. (red.), Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, Zarządzanie Finansami a Efektywność Ekonomiczna, pp. 349-362, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. http://dx.doi.org/10.7172/978-83-65402-00-4.2015.wwz.1
03-03-2017Małecka, J. (2015a). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Potencjalne Źródło Finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Bielawska, A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pp.496-507, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf