• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Joanna

Nazwisko: Małecka

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: +48616653398; +48602658588

Pokój: 310

E-mail: joanna.malecka@put.poznan.pl

Strona internetowa: ---------------------

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 14:15 15:00 całość Klub Prfesorski w Centrum Wykładowym na Piotrowie
wtorek 12:45 13:30 całość Klub Prfesorski w Centrum Wykładowym na Piotrowie
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
21-02-2018 1.Capital Market 2. Financing of SME outside the money market 3. Private Equity solutions and Business Angel financing 4. Alternative sources of SME financing 5. SME as a market participant 6. SME financing from borrowed capital 7. SME on the global market 8. IPO 9. Management of SME 10. SME development barriers 11. Negotiations 12. Psychology in management 13. Entrepreneurship as a determinant of SME development.
24-01-2018 1. Rynek kapitałowy 2. Finansowanie MSP spoza rynku pieniężnego 3. Rozwiązania Private Equity i finansowanie za pośrednictwem programów Busieness Angel 4. Alternatywne źródła finansowania MSP 5. MSP jako uczestnik rynku 6. Finansowanie MSP z kapitału obcego 7. MSP na rynku globalnym 8. IPO 9. Zarządzanie MSP 10. Bariery rozwoju MSP 11. Negocjacje 12. Psychologia w zarządzaniu 13. Aspekty przedsiębiorczości jako determinanty rozwoju MSP
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
02-12-2018Finanse PL QUIZ Sprawdź swoją wiedzę przed kolokwiumPobierz
02-12-2018Finanse PL_Literatura i warunki zaliczeniaPobierz
02-12-2018Finanse PL_ZagadnieniaPobierz
02-12-2018Finanse PL_Zagadnienia_Semestr VPobierz
18-11-2018MikroekonomiaPobierz
12-12-2018Organizacja i zarządzanie małych przedsiębiorstwPobierz
Publikacje
DataTytuł
24-01-2018Małecka, J., Łuczka, T. (2017B). Safete at Work in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland – Selected Aspects. SHO 2017 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene. Pp.: 72-74
24-01-2018Małecka, J., Łuczka, T. (2017A). The Private Equity Market in Poland and in Central and Eastern Europe: Selected Aspects. Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 1 (65). Pp.: 69-85 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI 10.7172/1644-9584.65.4. WOS:000411842600004.
24-01-2018Małecka, J.(2017d). The role of SMEs in international trade: Selected aspects, Institute of Economic Research Working Papers, No. 68/2017, available at: http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.badania-gospodarcze.pl%2Fimages%2FWorking_Papers%2F2017_No_68.pdf;h=repec:pes:wpaper:2017:no68
24-01-2018Małecka, J. (2017c). NewConnect as a Source of Financing form Small and Medium-Sized Enterprises. Proceedings Paper IMECS 2017, pp.: 540-552. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze.
24-01-2018Małecka, J. (2017b). Alternative Securities Markets as Financing Sources for SMEs – Selected Aspects of AIM and NC. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2017, 1-9. http://doi.org/10.3846/cbme.2017.072 WOS: 000400572200001
03-03-2017Małecka, J. (2017a). Regulation of the Warsaw Stock Exchange: History and Operating Rules. Journal of Economics World, Vol. 5, No. 1, 34-43, http://dx.doi.org/10.17265/2328- 7144/2017.01.004
03-03-2017Małecka, J., Łuczka T. (2016B). The Structure of Venture Capital Raising by Companies in Poland and Central and Eastern Europe: Selected Aspects. Proceedings Paper IMECS 2016, pp.:418-431. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze. WOS:000386957700037
03-03-2017Małecka, J., Łuczka, T. (2016A). Venture capital as a source of financing small and medium- sized enterprises in Poland: selected aspects. W Łuczka, T. (red.) Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 69/2016. Organizacja i Zarządzanie. pp.: 93-110. Poznań: The Poznań University of Technology. http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_68_07.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2016 c). Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej.E Marketing i Zarządzanie nr 2 (43) 2016, 117-129. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-10
03-03-2017Małecka, J. (2016 b). Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom. Problemy Zarządzania vol.14, nr 4(63),t.1,pp:11-24. http://dx.doi.org/10.7172/1644- 9584.63.1
03-03-2017Małecka, J. (2016 a). Revenues, Expenses, Profitability and Investments of Potential Contenders for the Status of a Listed Company in Poland. Oeconomia Copernicana, 6 (4), pp.91-122, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.031
03-03-2017Małecka, J. (2015c). Economic condition of legal persons in the SME sector – potential paricipants of the capital market in Poland. In Starnawska, M. (Ed), Social, Innovative and Financial Dimensions of Enterprising Organizations, pp. 39-54, Gdańsk: Gdańsk University of Technology. http://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/Social%20innovative%20and%20financial%20dimensions.pdf
03-03-2017Małecka, J. (2015b). Selected Problems of the Capital Market in Poland. W Postuła, M., Turyna, J. (red.), Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, Zarządzanie Finansami a Efektywność Ekonomiczna, pp. 349-362, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. http://dx.doi.org/10.7172/978-83-65402-00-4.2015.wwz.1
03-03-2017Małecka, J. (2015a). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Potencjalne Źródło Finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W Bielawska, A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pp.496-507, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf