• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Jacek Andrzej

Nazwisko: Żak

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor uczelni

Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych

Telefon: +48 61 665 2230

Pokój: 713 (Ul. Piotrowo 3)

E-mail: jacek.zak@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
wtorek 15:10 16:40 całość Pok. 713 (VII Piętro). Ul. Piotrowo 3. Budynek BM (z zegarem). Dnia 3 grudnia 2019 mój dyżur jest odwołany z powodu wyjazdu służbowego.
sobota 11:30 13:00 Inne Dyżur sobotni odbywa się w terminie: 07.12.2019 (raz w semestrze). Miejsce konsultacji - sala 307 na ul. Strzeleckiej.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
26-03-2018 • Optymalizacja wielokryterialna problemu wymiany taboru. Ustalanie optymalnej polityki wymiany taboru dla pojazdów ciężarowych. • Wielokryterialny przydział i harmonogramowanie pracy kierowców. Ustalanie optymalnych planów pracy dla załogi (rozdział zadań przewozowych). • Wieloatrybutowa diagnostyka stanu technicznego pojazdów. Generowanie reguł decyzyjnych pozwalających na definicję polityki eksploatacyjnej taboru. • Wielokryterialna optymalizacja systemu miejskiego transportu publicznego. Przydział pojazdów – tramwajów i autobusów do linii transportowych. Prace naukowo – badawcze prof. Jacka ŻAKA rozwijają się dalej w kierunku „Inteligentnego Podejmowania/ Wspomagania Decyzji w Transporcie i Logistyce”, bazując na wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, w tym: sztucznych sieci neuronowych, eksploracji danych, logiki rozmytej czy metaheurystyk.
26-03-2018 • Optymalizacja jedno- i wielokryterialna systemu dystrybucji towarów. Przebudowa struktury sieci dystrybucji towarów. Planowanie i ocena wielokryterialna magazynów - centrów dystrybucji towarów. • Projektowanie i ocena wielokryterialna tras przewozowych i/ lub korytarzy transportowo – logistycznych, w tym problematyka marszrutyzacji wielokryterialnej. • Wielokryterialny dobór dostawców w różnych branżach. Metodyka porządkowania / rankingu usługodawców logistycznych, dostawców surowców i wyrobów gotowych. • Problem kompozycji taboru (w przewozach pasażerskich i towarowych), w tym ustalenie liczebności taboru (cysterny) oraz dobór taboru (tramwaje, autobusy) za pomocą metod wielokryterialnych. • Optymalizacja wielokryterialna portfela usług transportowych i logistycznych wybranych przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).
26-03-2018 PROBLEMATYKA BADAWCZA – PROF. JACEK ŻAK Prace naukowo - badawcze Prof. Jacka ŻAKA dotyczą problematyki: MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I OPTYMALIZACJI W TRANSPORCIE I LOGISTYCE; WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH W TYCH OBSZARACH; ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII DLA TRANSPORTU I LOGISTYKI, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W TRANSPORCIE I LOGISTYCE. Obszarem szczególnych zainteresowań i pasji naukowych prof. Jacka ŻAKA jest WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE / PODEJMOWANIE DECYZJI (ANG. MULTIPLE CRITERIA DECISION AIDING/ MAKING) W TRANSPORCIE I LOGISTYCE. W tym zakresie prof. Jacek ŻAK stworzył szereg oryginalnych modeli decyzyjnych oraz algorytmów i procedur obliczeniowych, m. in. dla takich zagadnień jak: • Wielokryterialny problem lokalizacji centrów dystrybucji towarów (magazynów), parkingów Park and Ride czy miejsc przeznaczonych do organizacji imprez masowych (strefa kibica). Wielokryterialny ranking lokalizacji.
Prace dyplomowe
DataTematyka
12-02-2018 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) Prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) prowadzone przez Prof. Jacka Żaka dotyczą szerokiego spektrum zagadnień transportowo – logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I OPTYMALIZACJI W TRANSPORCIE I LOGISTYCE; WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH W TYCH OBSZARACH; ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII DLA TRANSPORTU I LOGISTYKI Prace te obejmują następującą problematykę: •Zarządzanie systemami transportowymi i logistycznymi. •Zarządzanie łańcuchem dostaw. •Logistyka miejskia •Rozwiązywanie wybranych zagadnień transportowo – logistycznych takich na przykład jak:  Problem lokalizacji magazynów, lotnisk, terminali;  Projektowanie tras przewozowych lub konstruowanie i ocena korytarzy transportowo - logistycznych;  Dobór dostawców w różnych branżach;  Planowanie magazynów - centrów dystrybucji i systemów dystrybucji;
12-02-2018 7. Wielokryterialny dobór taboru (np. tramwaje lub pojazdy ciężarowe). 8. Analiza i ocena procesów logistycznych w transporcie lotniczym (obsługa lotnisk). 9. Projektowanie zintegrowanych systemów transportowo - logistycznych. 10. Ocena planerów podróży w transporcie pasażerskim. AKTUALNIE PROWADZONE PRACE DYPLOMOWE • Małgorzata Szpakowska: Projektowanie i ocena procesu obsługi logistycznej odpadów medycznych • Weronika Rembalska: Organizacja i analiza transportu ponadnormatywnego (przewóz tramwaju) pomiędzy aglomeracjami mięjskimi.
12-02-2018  Kompozycja taboru, czyli dobór i ustalanie liczebności taboru;  Projektowanie i ocena systemów multimodalnych;  Ocena i przebudowa procesów transportowo – logistycznych; • Zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych w transporcie i logistyce; • Nowatorskie rozwiązania transportowo - logistyczne (np. e-logistyka; samochody autonomiczne). • Komputerowe systemy wspomagania decyzji w transporcie i logistyce. Prace dyplomowe prowadzone przez Prof. Jacka Żaka mają charakter ilościowy. Stąd Studenci/ Dyplomanci mają okazję zastosować w pracach dyplomowych aparat metodyczny obejmujący techniki Badań Operacyjnych (metody programowania matematycznego - optymalizacji liniowej i nieliniowej; specjalizowane metody programowania całkowitoliczbowego/ binarnego – metoda transportowa; metoda przydziału; metody symulacji i teorii gier; metody prognozowania i analizy decyzyjnej; teoria kolejek i gospodarki zapasami); metody i narzędzia Analizy Wielokryterialnej
19-11-2017 W pracach dyplomowych stosowane są nowoczesne narzędzia komputerowe (komercyjne i specjalizowane); komputerowe systemy wspomagania decyzji; narzędzia obróbki i eksploracji danych, takie jak: arkusze kalkulacyjne (Excel), wybrane solwery, narzędzia statystyczne (np. STATISTICA); pakiety prognostyczne; narzędzia symulacyjne i optymalizacyjne (TransCad; Visum/ Vissim; Extend Sim) PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH: 1. Wielokryterialny dobór dostawców dla określonego przedsiębiorstwa. 2. Projektowanie i ocena międzynarodowych przewozów towarowych (np. dla firmy Raben lub multimodalnych korytarzy transportowych Polska - Chiny). 3. Ustalanie lokalizacji magazynów / centrów logistycznych w systemie dystrybucji towarów. 4. Analiza i ocena wybranych rozwiazań logistyki miejskiej (symulacja + ocena wielokryterialna). 5. Optymalizacja rozkładów jazdy tramwajów/ autobusów w systemie komunikacji miejskiej. 6. Przebudowa kluczowego skrzyżowania/ ronda w aglomeracji miejskiej
19-11-2017
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
26-03-2018Lista najważniejszych publikacjiPobierz