• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Elżbieta

Nazwisko: Świtalska

Tytuł: mgr

Stanowisko: Asystent

Miejsce pracy:

Telefon: 61 665 33 90

Pokój: 304A

E-mail: elzbieta.switalska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
wtorek 09:35 10:35 tygodnie nieparzyste
wtorek 08:50 09:40 tygodnie parzyste
czwartek 14:00 15:00 całość Dodatkowy dyżur odbędzie się 15 czerwca godz. 8:00-9:00 w sali nr 304A Strzelecka. W tym czasie można poprawiać kolokwia. W dniach 18-30 czerwca dyżury odwołane (urlop).
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
29-01-2018 zarządzanie w bankowości
29-01-2018 zarządzanie w ubezpieczeniach gospodarczych
29-01-2018 etyka w zarządzaniu w sektorze finansowym
29-01-2018 style zarządzania i kierowania
29-01-2018 zarządzanie wartością
29-01-2018 kulturowe czynniki zarządzania
29-01-2018 zarządzanie w sektorze finansowym
29-01-2018 zarządzanie zasobami ludzkimi
29-01-2018 społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw CSR
Prace dyplomowe
Nie wprowadzono informacji na temat prac dyplomowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
04-02-20181. Elżbieta Świtalska, Marek Szczepański, Ryzyko finansowe nabywców usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce – aspekty ekonomiczne i etyczne, w: Społeczne bezpieczeństwo. Monografia, red. nauk. R. Woźniak, T. Zaborowski, IBEN, Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN 978-83-64249-41-9, s.47-58.
04-02-2018[1] E. Świtalska, Nadzór korporacyjny w instytucjach finansowych i spółkach notowanych na GPW w Polsce w: red nauk. T.E. Zaborowski, Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Gorzów Wlkp. – Poznań, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., KNOiZ PAN Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska 2016, 183-191.
04-02-2018[2] E. Świtalska, M. Szczepański, Wybrane koncepcje zarządzania łączące wartości etyczne i ekonomiczne, w: red nauk. T.E. Zaborowski, Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw, Gorzów Wlkp. – Poznań, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., KNOiZ PAN Oddział w Poznaniu, Politechnika Poznańska 2015, s. 27-37.
04-02-2018[3] E. Świtalska, P. Świtalski, Komunikacja z interesariuszami w kompleksowym zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością biznesu w przedsiębiorstwie, w: red. Janusz Rymaniak, Przemysław Niedzielski, Zarządzanie informacją w administracji publicznej. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 2009. S. 55-65 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-61629-26-9
04-02-2018[4] E. Świtalska, P. Świtalski, Wdrożenie oprogramowania wspierającego obieg informacji w przedsiębiorstwie, w: red. Janusz Rymaniak, Przemysław Niedzielski, Zarządzanie informacją w administracji publicznej. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 2009. S. 45-55 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-61629-26-9
04-02-2018[5] E. Świtalska, P. Świtalski, Style zarządzania oraz implikacje ich stosowania dla przedsiębiorstw, w: red. J.Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2008, s. 377-390 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-88018-50-3
04-02-2018[6] E. Świtalska, P. Świtalski, The role of trust in e-service quality, w: red. R. Zieliński, Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT). 2007 T. 1 i 2, Wydawnictwo AE, Poznań 2007, s. 125-131.
04-02-2018[7] E. Świtalska, Etyka zawodowa ubezpieczycieli – analiza kodeksów etyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, marzec 2007, http://fob.org.pl/strona.php?id_a=1036&kat=
04-02-2018[8] E. Świtalska, Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń wsparciem społeczności lokalnych, w: Red. nauk. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2006, s. 257-264.
04-02-2018[9] E. Świtalska, Kreowanie ostracyzmu społecznego w walce z przestępczością ubezpieczeniową, Zeszyty studiów doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, Zeszyt 10, s. 67-76.
04-02-2018[10] E. Świtalska, Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, Materiały konferencyjne „Etyki w biznesie”: „Uczciwość w świecie finansów”, Centrum Etyki Biznesu IFIS PAN I WSPIZ im. L. Koźmińskiego I Biuro Stałego Koordynatora ONZ W Polsce, Warszawa grudzień 2003.
04-02-2018[11] E. Świtalska, Rynek ubezpieczeniowy po ataku na WTC, w: Red. nauk. H. Januszek, Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej – szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 25, Poznań 2002, s. 75-81.
04-02-2018[12] E. Świtalska, Etyka w ubezpieczeniach, w: Red. nauk. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN i WSPiZ im. L. Koźmińskiego oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa grudzień 2002, s. 207-219.
04-02-2018[13] E. Świtalska, The origin of insurance fraud, Conference paper: Research of contemporary economics, Issues by young economists, Lubniewice May 2001, University of Economics, Poznan 2002, p. 220-230.
04-02-2018[14] E. Świtalska, Etyka w ubezpieczeniach, Gazeta Ubezpieczeniowa, INFOR Warszawa, Nr 4(147)2002, s. 1 i 11-13.
04-02-2018[15] E. Świtalska, Etyka w ubezpieczeniach, w: Etyka biznesu w działaniu: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFIS PAN I WSPIZ im. L. Koźmińskiego I Biuro Stałego Koordynatora ONZ W Polsce, Warszawa grudzień 2001, s. 54.