• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Józef

Nazwisko: Gruszka

Tytuł: dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor uczelni

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Telefon: 61/665 33-77

Pokój: 369 nowy budynek na Piotrowie

E-mail: jozef.gruszka@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość
wtorek 08:45 09:45 całość Dodatkowo po uzg.od godz 13:15-14:00
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
08-02-2019 Procesy Zarządzanie Jakością w zakresie: 1.Inżynieria jakości (znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania,akredytacja laboratoriów badawczych-wzorcujących, metody doskonalenia procesów zarządzania poprzez jakość, kierunki rozwiązań/doskonalenia dla przedsiębiorstw chcących uzyskać poziom klasy światowej, koszty jakości, metody i narzędzia jakościowe...), 2.Inżynierii powierzchni (struktura powierzchni w procesach odlewniczych oraz po obróbce wykańczającej, metody kształtowania oraz oceny metrologicznej, tribologia struktury powierzchni), 3.Techniki wytwarzania elementów silników spalinowych (tuleje cylindrowe, tłoki, prowadnice zaworowe, zawory, gniazda zaworowe).
Prace dyplomowe
DataTematyka
01-12-2014 Studentów zainteresowanych pisaniem prac dyplomowych (inż. i mgr.) oraz rozpraw doktorskich zapraszam do bezpośredniego kontaktu.Tematyka i zakres prac powinna być określona przez studenta na poziomie ogólnym i wynikać z jego zainteresowania lub być wynikiem praktyk zawodowych lub zainteresowań zakładu w szczególności w zakresie zagadnień nowych do rozwiązania lub doskonalących dotychczasowe rozwiązania opartych na rachunku kosztów. Zakres tematyki prac powinien być związany z zakresem moich badań naukowych.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
01-12-2014Gruszka J.: Kształtowanie struktury warstwy powierzchniowej w procesie odlewania cylindrów-rozdział w monografii - Inżynieria warstwy wierzchniej. (str.154-164). Wydawca IBiEN w Gorzowie Wlkp, Politechnika Poznańska Sekcja Inżynierii Warstwy Wierzchniej KBM PAN Oddział w Poznaniu, Gorzów Wlkp.-Poznań 2014, ISBN 978-83-64249-17-4
01-12-2014 Gruszka J.: Studium rozwoju technologii produkcji tulei cylindrowych - rozdział w monografii -Modelowanie warstwy wierzchniej (str.66-90). Wydawca IBiEN w Gorzowie Wlkp, Politechnika Poznańska Sekcja Inżynierii Warstwy Wierzchniej Komisji Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Gorzów Wlkp.2014, ISBN 978-83-64249-11-2
01-12-2014Gruszka J.: Business Process model in quality management on the example of global enterprise , 5th International Conference on Managing Enterprise of the Future jointly with 6th International Conference on Public Safety Poznan University of Technology, Poznań , Poland 17-18 June, 2013