• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Andżelika Monika

Nazwisko: Libertowska

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Telefon:

Pokój: 333

E-mail: andzelika.libertowska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:25 całość pok.333, nowy budynek WAWIZ. Do dn. 31.05.2020 dyżury zostają ODWOŁANE. Zapraszam do kontaktu mailowego
środa 08:45 09:25 tygodnie nieparzyste pok. 333, nowy budynek WAWIZ. Do dn. 31.05.2020 dyżury zostają ODWOŁANE. Zapraszam do kontaktu mailowego
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
28-10-2013 Rola zasobów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
28-10-2013 Współpraca formalna i nieformalna przedsiębiorstw.
28-10-2013 Analiza finansowa przedsiębiorstw.
28-10-2013 Znaczenie kapitału społecznego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
Prace dyplomowe
DataTematyka
20-02-2020 Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa.
20-02-2020 Znaczenie czynników niematerialnych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
20-02-2020 Rola kapitału społecznego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
24-11-2013Etapy produkcji a krzywe PC, PP i PMPobierz
01-03-2019czynniki niecenowe popytu i podażyPobierz
Publikacje
DataTytuł
07-12-201426. Libertowska A., Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty. Ekonomia i Zarządzanie, No 2, Tom 6, Białystok 2014, s. 85
07-12-201425. Libertowska A., Zaufanie i współpraca w sieci jako odpowiedź na przemiany społeczno-gospodarcze. Wybrane aspekty, Organizacje wobec wyzwań XXI wieku, A. Tomaszuk (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XV, Zeszyt 6, Część I, Łódź 2014, s. 303
07-12-201424. Libertowska A., Kapitał społeczny w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, Nr 4 (64), s. 93-104
07-12-201423. Libertowska A., Współpraca międzyorganizacyjna MSP następstwem procesów globalizacyjnych. Wybrane aspekty, Europa Regionum, Tom XVI, s. 283-297, Szczecin 2013
28-10-2013Libertowska A., Gajowiak M., Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, Marketing i Rynek nr 1/2013, s. 25-32.
28-10-2013Libertowska A., Factors of competitive advantage in food sector enterprises in the markets of Central and Eastern Europe [in:] Economic and social aspects of cooperation among selected European countries, A. Piekutowska (ed.), Politechnika Białostocka, Białystok 2013, p. 76-97
28-10-2013Libertowska A., Prognoza kapitału społecznego w ocenie menedżerów oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu nr 22, Poznań 2011, s. 177-189.
28-10-2013Libertowska A., Rola głównych podmiotów budowy wzrostu kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny w rozwoju regionu, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa 2012 - s. 168-178.
28-10-2013Libertowska A., Analiza finansowa a rodzaj działalności gospodarczej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (725) czerwiec 2010, s. 84-91.