• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Józef Jan

Nazwisko: Frąś

Tytuł: prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych

Telefon: 61 6653417

Pokój: 301 1

E-mail: jozef.fras@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 08:00 09:00 całość
środa 08:00 09:00 całość
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
03-10-2016 OBSZAR LOGISTYKI: 1. Logistyka łańcucha dostaw 2. Logistyka przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie logistyczne 4. Innowacje i jakość w logistyce.
03-10-2016 OBSZAR ZARZĄDZANIA: 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 2. Innowacje i jakośc w przedsiębiorstwie 3. Przedsiębiorstwo przyszłości 4. Kultura przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność biznesu.
03-10-2016 SPECJALNOŚĆ BADAWCZA OBEJMUJE DWA OBSZARY: 1. obszar zarządzania 2. obszar logistyki.
Prace dyplomowe
DataTematyka
09-07-2017 Obszar związany z transportem: organizacja i zarządzanie w systemach transportowych, technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, diagnostyka układów mechanicznych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych oraz środków transportu.
09-07-2017 Tematyka badawcza dotyczy obszarów: zarządzania, logistyki i transportu
03-10-2016 Studentów zainteresowanych pisaniem prac dyplomowych inżynierskich (max. 4 studentów realizuje jeden temat pracy), magisterskich i doktorskich zapraszam do kontaktu mailowego (jozef.fras@put.poznan.pl) . Temat może być określony samodzielnie przez studenta na poziomie ogólnym, lub w kontakcie ze mną, i związany ma być tematycznie z: - zainteresowaniem lub doświadczeniem nabytym podczas praktyki (stażu) studenta, - zagadnieniem, które może student wykorzystać w przyszłej (dalszej) pracy zawodowej, - zagadnieniem związanym z istotnym problemem dla przedsiębiorstwa/gospodarki, oraz ma wymagać prowadzenia badań praktycznych.
03-10-2016 Obszar związany z zarządzaniem obejmuje: - zarządzanie przedsiębiorstwem, - innowacje i jakość w przedsiębiorstwie, - przedsiębiorstwo przyszłości, - społeczną odpowiedzialność biznesu.
03-10-2016 Obszar związany z logistyką obejmuje: zarządzanie logistyką, łańcuch dostaw, innowacje i jakość w logistyce, zarządzanie produkcją, systemy informatyczne w logistyce, logistyka eksploatacji systemów technicznych
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
25-10-201614. Frąś J., Frąś T., Controlling i zarządzanie kosztami jakości usług w przedsiębiorstwie transportowym, w: Koliński A., Stajniak M. (red.), Efektywność procesów transportowych. Współczesne problemy i trendy rozwoju, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016, s. 75-84, ISBN 978-83-62805-18-1
16-10-2016Frąś J., Scholz S., Olsztyńska I., Frąś T.: Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia – 2016, nr 1 (79), Szczecin 2016, s. 205-211, ISSN 2450-7741.
16-10-2016Frąś J., Scholtz S., Olsztyńska I.: Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw. W: Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2016, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 5 cz. 2, Szczecin 2016, s. 101-107, ISSN 2450-7741.
16-10-2016Frąś J., Olsztyńska I., Scholtz S.: Agreement for safety in the building sector as a good practice to improve safety in the work environment. W: Advances in Social&Occupational Ergonomics, Proceedings in the AHFE 2016 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, July 27-31, 2016, Walt Disney World, Florida, USA, red. Richard H.M. Goossens. Springer International Publishing AG Switzerland, 2016, ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic), s. 47-56.
16-10-2016Frąś J., Kanswohl N., Schlegel M., Dettmann S., Geick T.: Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka, PTE, Warszawa 2016, s. XXIV-XXIV, ISSN 1231-2037.
16-10-2016Dettmann S., Kanswohl N., Frąś J., Schlegel M., Geick T.: Optimization of the deployment of bioenergy by increasing the efficiency of biogas production. Research in Logistics and production, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, nr 1, s. 5-24, ISSN 208304942, ISSN 2083-4950.
04-07-2016Frąś J., Kanswohl N., Schlegel M., Dettmann S., Geick T.: Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 2/2016, PWE, Warszawa 2016, s. XXIV-XXIX.
04-07-2016Frąś J., Olsztyńska I., Scholz S., Frąś T.: Systemy certyfikacji łańcuchów dostaw w aspekcie regulacji prawncyh i standardów ekologicznych. Problemy Nauk Stosowanych, Tom 4, Wydawnictwo WSTE, Szczecin 2016, s. 174-188
10-01-2016Frąś J., Romanow P., Świekatowski R.: Innowacje procesowe w logistyce produkcji, Czasopsimo Logistyka nr 3/2015, Poznań 2015, s. 5638-5645, ISSN 1231-5478.
10-01-2016Romanow P., Frąś J.: Ubezpieczenia w transporcie w aspekcie efektów ekonomicznych przewoźników drogowych. Czasopsimo Praca i Zabezpeiczenie Społeczne, Warszawa 2015, s. ISSN
10-01-2016Romanow P., Matulewski M., Koliński A., Frąś J.: Container transport in Poland in logistic supply chain. Research in Logistics and production, Vol. 3, No. 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015, s. 44-51, ISSN 208304942, ISSN 2083-4950.
10-01-2016Frąś J., Scholz S., Olsztyńska I.: Jakość obsługi klienta w logistycznych procesach gospodarki odpadami, Czasopismo Logistyka nr 4/2015, Poznań 2015, s. 913-918, ISSN 1231-5478.
10-01-2016Frąś J., Koliński A., Świekatowski R.: Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych malych i średnich przedsiębiorstw, W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 848, Szczecin 2015, s. 53-61, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
10-01-2016Frąś J., Matulewski M.: Magazynowanie energii w pojazdach proekologicznych. Problemy Nauk Stosowanych, 2015, Tom 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, Szczecin 2015, s.117-127, ISSN 2300 – 6110.
10-01-2016Frąś J., Siwkowski M., Matulewski M.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 848, Szczecin 2015, s. 300-312, ISSN 1640-6818.
10-01-2016Frąś J., Romanow P., Koliński A.: Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce, W: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 167-178, ISSN 1640-6818.
10-01-2016Romanow P., Frąś J.: Ekologiczne aspekty ochrony środowiska w transporcie na tle sytuacji finansowej przewoźników drogowych w Polsce. Czasopismo Logistyka Nr 3/2015, Poznań, 2015, s. 5797-5801, ISSN 1231-5478.
26-10-2015Romanow P., Frąs J.: Niebezpieczenstwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpeiczenia nr 67, Zeszyty Naukowe nr 804, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 361-373 [Brak pliku]
26-10-2015Frąś J.: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej. Poznań 2015, s.414
16-11-2014Dettmann S., Kanswohl N., Frąś J., Schlegel M: Logistiklösungen für die Bereitstellung von Paludikulturbiomassen, Logistyka nr 5/2013, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013, s.40-44, ISSN 1231-5478.
16-11-2014Frąś J., Matulewski M., Żukowski P.: Key Competences of Contemporary Managers in Enterprise Management. Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 63, Poznań 2014 (w druku).
16-11-2014Frąś J.: Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013, 382 s., ISBN 976-83-7289-203-9.
16-11-2014Frąś J., Świekatowski R.: Kooperacja, konkurencja, koopetycja – implikacje dla zarządzania. W: Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania finansowe i organizacyjne. Tom III. Red. Marek Pawlak, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013., s. 25-36, ISBN 978-83-7702-633-5.
16-11-2014Frąś J., Romanow P.: Integrated Logistics Management System for Operation of Machinery and Equipment. LogForum, Scientific Journal of Logistics, nr 10 (3), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2014, s. 263-272, ISSN-1895-2038, ISSN 1734-459X.
16-11-2014Frąś J., Czajkowski A.: Zastosowanie rachunku zdań do optymalizacji sieci logistycznych opisujących transport samochodowy. Logistyka, nr 1/2013, Instytut Logistyki i Magazynowania, s. 7-10, ISSN 1231-5478.
16-11-2014Frąś J.: Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 34, Szczecin 2013, s. 175-186, ISSN 1640-6818.
16-11-2014Frąś J.: Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych. W: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Szczecin 2014, s. 297-317, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
16-11-2014Dettman S., Kanswohl N., Kavka M., Sarec O., Frąś J.: Requirements for Harvesting Logistics of Paludibiomasses for Energy Purposes. Science and Rasearch, Czasopismo „Komunalni Technika”, Mat. Konf.: New Trends in Design and Utilisation of machines in the Agri-food Complex and Waste Management Ceska zamedelska univerzita w Praze, Praga 2014, s. 46-52, ISSN 1802-2391.
04-11-2014Matulewski M., Frąś J.: Zarządzanie finansami w kołach łowieckich. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpeiczenia nr 67, Zeszyty Naukowe nr 804, Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 61-71.