• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Anna Katarzyna

Nazwisko: Stasiuk-Piekarska

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Ryzykiem i Jakością

Telefon: 61 665 33 79

Pokój: 216

E-mail: anna.stasiuk-piekarska@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
wtorek 10:50 11:35 Inne Dyżur stacjonarny zawieszony do odwołania. W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego. Urlop w dn. 18.07-16.08
środa 18:00 18:45 Inne Dyżury realizowane zdalnie po ustaleniu dogodnego terminu. Zapraszam do kontaktu mailowego w tym celu. Urlop w dn. 18.07-16.08
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
02-01-2014 Ryzyko zawodowe i zagadnienia z nim powiązane
02-01-2014 Rola ergonomii w organizowaniu systemów pracy
02-01-2014 Systemy produkcyjne o wysokim stopniu kastomizcji
26-10-2013 Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych
Prace dyplomowe
DataTematyka
01-12-2019 Zarządzanie ryzykiem działalności...
01-12-2019 Analiza ergonomiczności na stanowisku...
21-09-2018 Logistyka w bezpieczeństwie
21-09-2018 Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
18-12-2017 Zarządzanie ryzykiem w systemach produkcyjnych. Ergonomia stanowiska pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
02-01-2014Stasiuk A., Dahlke G., Ciesielska K., The Vibration and noise risk for pallet truck operations, case stude [w:] Issues of safety and health at work in times of crisis, Horst W.M. [red.], Publishing Hause of Poznan University of Technology, Poznan 2013
02-01-2014Stasiuk A., Horst W.M., Diagnoza dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i ich przyczyn na stanowisku pracy w branży budowlanej- studium przypadku [w:] Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, Horst W.M. [red.] (w druku)
02-01-2014Stasiuk A., Mrugalska B. Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej - studium przypadku [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 752. Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013 (ISSN 1640-6818)
02-01-2014Stasiuk A.K., Werner- Lewandowska K., Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji ,Czasopismo Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
02-01-2014Stasiuk A.K., Werner- Lewandowska K., Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Knosala R. [red.], Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013 (ISBN 978-83-930399-5-1)
02-01-2014Drzewiecka M., Stasiuk A., Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego [w:] Edukacja ekonomistów i Menedżerów nr 4 (26), wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012 (ISSN 1734-087X)
02-01-2014Stasiuk A., Werner K., Production flow control as a key element in production management [w:] Produkction management - Contemporary approaches- selected aspects, Ł. Hadaś [red.], Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012
02-01-2014Stasiuk A., Rola społecznego środowiska pracy w budowaniu zaangażowania pracowników [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt 58 (ISSN 0239-9415), Poznań 2012
02-01-2014Wyrwicka M.K., Stasiuk A., Drzewiecka M., Masadyński M., Assessment of organisational culture as an element supporting change management in the enterprise [w:] Grzybowska K., Wyrwicka M.K. [red.], Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, Poznań 2011 (ISBN 978-83-7775-069-8)
02-01-2014Stasiuk A., Mapowanie strumienia wartości jako narzędzie wspomagające redukcję kosztów – analiza na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Golińska P. [red.], Logistyka przyszłości- wybrane zagadnienia technologiczne i organizacyjne, Poznań 2011, (ISBN 978-83-7775-095-7)