• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Irena

Nazwisko: Pawłyszyn

Tytuł: dr inż.

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki

Telefon: 61 665 34 01

Pokój: 339

E-mail: irena.pawlyszyn@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 00:00 00:00 Inne Konsultacje na bieżąco wg potrzeb w założonych grupach na Skype.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
08-02-2014 Klastry przemysłowe
08-02-2014 Zintegrowane systemy informatyczne
08-02-2014 Zarządzanie produkcją i logistyka
08-02-2014 Koncepcja Lean Management i jej narzędzia
Prace dyplomowe
DataTematyka
27-05-2020 Analiza procesów logistycznych
27-05-2020 Analiza procesów magazynowych
27-05-2020 Projektowanie magazynów
27-05-2020 Analiza i wdrożenie narzędzi Lean
27-05-2020 Koncepcja Lean Management/Lean Manufacturing
27-05-2020 Logistyka produkcji i zaopatrzenia
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
19-11-2019FormPobierz
28-02-2014Instrukcja szkoleniowa - Axapta MRPPobierz
04-11-2015Karty technologiczne i instrukcje wykonawczePobierz
17-10-2019Logistyka - wzory i tabelaPobierz
03-10-2019Logistyka - ćw. 1Pobierz
17-10-2019Logistyka - ćw. 2Pobierz
05-11-2019Logistyka - ćw. 3Pobierz
18-11-2019Logistyka - ćw. 4Pobierz
06-12-2019Logistyka - ćw. 5Pobierz
19-12-2019Logistyka - ćw. 6Pobierz
27-10-2019PM - 1 ćwiczeniePobierz
27-10-2019PM - 2 ćwiczeniePobierz
14-12-2019PM - 3 ćwiczeniePobierz
11-01-2020PM - dane i wzoryPobierz
27-10-2019PM - literaturaPobierz
12-10-2019PSP - skryptPobierz
10-10-2017Projekt gniazda potokowego - spis treściPobierz
03-10-2019Projektowanie magazynów - dodatek do skryptuPobierz
26-03-2020Projektowanie magazynów - skryptPobierz
30-01-2015SelekcjaPobierz
03-10-2019Strona tytułowaPobierz
16-11-2019WSP - literaturaPobierz
16-11-2019WSP - spis treściPobierz
28-11-2019WSP - zadanie 1Pobierz
21-11-2019WSP - zadanie 2Pobierz
21-11-2019WSP - zadanie 3Pobierz
28-11-2019WSP - zadanie 4Pobierz
28-11-2019WSP - zadanie 5Pobierz
28-11-2019WSP - zadanie 6Pobierz
10-12-2017Wniosek o przepisanie ocenyPobierz
05-10-2019ZPiU - spis treści, literatura, pojęcia teoretycznePobierz
10-12-2017Zestawienie kluczowych danychPobierz
11-09-2019Zestawy danych - PSPPobierz
Publikacje
DataTytuł
27-05-2020Irena Pawłyszyn, Marek Fertsch, Agnieszka Stachowiak, Grzegorz Pawłowski, Joanna Oleśków-Szłapka, (2020), „ The model of diffusion of knowledge on lndustry 4.0 in Marshallian clusters” [w:] “Sustainability”, Vol. 12, Iss. 9, 3815, s. 1 – 23.
27-05-2020Irena Pawłyszyn, Nina Rizun, Halina Ryzhkova, (2019), „Education of logisticians in Poland: problems and prospects in students’ opinion” [w:] „ Logistics and Transport”, Vol. 44, Nr 4, s. 95 – 103.
27-05-2020Halina Ryzhkova, Nina Rizun, Irena Pawłyszyn, (2019), „Дослідження проблем зайнятості випускників навчальних закладів” [w:] „Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels”, J. Žukovskis, K. Shaposhnykov (red.), Vol. 1, Wyd, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania, s. 182 – 196.
27-05-2020Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun, (2018), „Interrelation of the system of education and employment of youth”, Wyd. LAP Lambert Academic Publishing, Mauritius.
27-05-2020Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, (2018), „Логистический аспект импорта угля” [w:] „Збірник Наукових Праць Vііі-Ї Міжнародної Науково-Практичної Конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення»”, Wyd. Купрієнко СВ, Odessa, s. 290 – 292.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, (2017), "Pierwsze kroki na drodze „wyszczuplania” – wdrożenie Lean Management w organizacji" [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 72 (2017), s. 175-186.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, (2017), "Lean Management concept in the environment of cluster enterprises" [w:] Logistics and Transport, Vol. 36, Nr 4, s. 43-55.
18-02-2018Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun, (2016), "The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative of students opinions" [w:] LogForum, Vol. 12, Nr 4, s. 285 - 300.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, (2017), "Time-Driven Activity Based Costing as a basis for undertaking Lean activities" [w:] LogForum, Vol. 13, Nr 2, s. 135-149.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, Magdalena Wyrwicka, (2016), "Analysis of cluster enterprises from the point of view of Lean Management concept application" [w:] Visnyk Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska", Nr 848, Lwów, s. 37-49.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, Nina Rizun, Halina Ryzhkova, (2016), "Professional prospects of Polish logisticians in the light of the higher education: students’ opinion research" [w:] Research in Logistics & Production, Vol. 6, Nr 5, s. 379 - 392.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, Agnieszka Stachowiak, Łukasz Hadaś, (2014), "Charakterystyka zastosowania metodologii SMED na przykładzie drukarni" [w:] Visnyk Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska", Nr 811, Lwów, s. 266-274.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, (2014), "Narzędzia Lean - produkcja vs usługi" [w:] "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", Nr 11/2014 (publikacja wydana na płycie), s. 103-109.
18-02-2018Irena Pawłyszyn, Agnieszka Stachowiak, Łukasz Hadaś, (2014), "Application of SMED methodology in a printing-house" [w:] Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 4, s. 357-368.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Agnieszka Stachowiak, Łukasz Hadaś, (2013), „Zastosowanie metodologii SMED w drukarni” [w:] „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 11/2013 (publikacja wydana na płycie), PWE, Warszawa.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Izabela Kudelska, Agnieszka Stachowiak, (2013), „A case study on influence of T-D ABC on realization of Lean Management strategy” [w:] “Logistics and Transport”, Nr 1 (17)/2013, Wyd. The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Wrocław, s. 41-52.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Natalia Maćkowiak, Agnieszka Stachowiak, (2010), „The concept of use artificial neural networks in process of selection of JIT-suppliers” [w:] “Operations and logistics management”, Edmund Pawłowski (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, s. 191-202.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Natalia Maćkowiak, Agnieszka Stachowiak, Tomasz Jańczak, (2010), “Elements of artificial intelligence applied in warehousing” [w:] “Logistics in the enterprises – selected aspects”, Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, s. 37-52.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Aleksander Jurga, (2010), “Spreadsheet as tool supporting MRP analysis” [w:] “Innovative and intelligent manufacturing systems”, Marek Fertsch (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, s. 353-368.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Natalia Maćkowiak, Agnieszka Stachowiak, Tomasz Jańczak, (2011), „An expert system as a tool for optimiation of warehousing process” [in:] Conference Proceeding of 21th International Conference on Production Research, Stuttgart (publikacja wygana na płycie materiałów konferencyjnych).
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Natalia Maćkowiak, Agnieszka Stachowiak, Leszek Pacholski, (2012), “Completation of items in high storage warehouse with the expert system” [w:] “Logistics and Transport”, Nr 2 (13)/2011, Wyd. The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Wrocław, s. 69-77.
08-02-2014Irena Pawłyszyn, Andrzej Pietrzak, Agnieszka Stachowiak, (2012), „Spreadsheets as a tool supporting decisions concerning lot sizing” [w:] “Logistics – selected concepts and best practices”, Katarzyna Grzybowska (red.), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań, s. 307-330.
08-02-2014Jowita Trzcielińska, Irena Pawłyszyn, (2012), “Инвестиционный климат как пример оказии”, materiały konferencyjne Ecoprom, Sankt-Petersburg.