• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Agnieszka

Nazwisko: Krugiełka

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Telefon: 61 665 34 01

Pokój: 312

E-mail: agnieszka.krugielka@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość Dnia 10.12.18. oraz 17.12.18 dyżur 10.30 - 11.30
środa 10:00 11:30 tygodnie parzyste
czwartek 13:00 14:30 tygodnie nieparzyste Dnia 13.12. dyżur odwołany. Przepraszam za utrudnienia.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
10-11-2016 Oczekiwania absolwentów Politechniki Poznańskiej wobec rynku pracy
04-02-2013 Kultura organizacyjna wysokiej i niskiej tolerancji niepewności a wiek pracowników (pokolenie)
16-01-2013 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu w sferze zatrudniania
Prace dyplomowe
DataTematyka
06-11-2015 Skuteczny menedżer - stan faktyczny a postulowany, Proces obsługi klienta firmy usługowej,
28-09-2011 Proces motywowania pracowników na przykładzie firmy X/ motywowanie ludzi młodych – oczekiwania a możliwości przedsiębiorstw Poziom umiejętności komunikowania się w przedsiębiorstwie /wśród studentów/kobiet a mężczyzn Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie produkcyjnym a usługowym Menedżer przyszłości – czy istnieje idealny styl kierowania? Kompetencje i umiejętności optymalizujące sukces na rynku pracy Zarządzanie - szef kobieta i mężczyzna – podobieństwa i różnice Mobbing jako przykład patologii w organizacji Cechy skutecznego negocjatora Proces doskonalenia umiejętności personelu na przykładzie firmy Konflikty i sposoby radzenia sobie z nimi w miejscu pracy – eskalacja czy prewencja? Kariera absolwentów uczelni wyższych / PP – aspiracje a oczekiwania pracodawców Proces doboru personelu w firmie Rekrutacja kadry kierowniczej Praca zespołowa – blaski i cienie Specyfika stresu w miejscu pracy i radzenie sobie z nim
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
08-02-2018Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa, Colloquium, Kwartalnik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, nr 3/2017Pobierz
08-02-2018Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej, A. Krugiełka, G. Bartkowiak ,ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4/964 2017Pobierz
08-02-2018Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus, (współautorstwo z G. Bartkowiak) Marketing i Rynek, Rok XXIII nr 3/2016Pobierz
08-02-2018Absolwent - pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji, (współautorstwo z G.Bartkowiak), Wydawnictwo PP, Poznań 2017Pobierz
08-02-2018Nauczyciele akademiccy o rozbudzaniu twórczego myślenia u studentów i o mądrości dojrzałych przedstawicieli swojego środowiska – G.Bartkowiak, A.KrugiełkaPobierz
08-02-2018Studenci jako przedstawiciele pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus – Agnieszka KrugiełkaPobierz
08-02-2018Postawy wobec współpracy zawodowej z pracownikami wiedzy 65 plus. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania w perspektywie międzynarodowej ,G,Bartkowiak, A. KrugiełkaPobierz
08-02-2018Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus , A.Krugiełka, G. BartkowiakPobierz
08-02-2018Improving the creative thinking of talented knowledge workers and managers in Polish and French enterprises, ISBN 987-953-6125-10-4, Pobierz
08-02-2018Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika?, (współautorstwo z z G.Bartkowiak), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 4,(38) 2013, WarszawaPobierz
08-02-2018Możliwości usprawniania twórczego myślenia u szczególnie uzdolnionych pracowników, wyróżniających się zespołów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji, (współautorstwo z G. Bartkowiak), Zeszyty Naukowe, „Organizacja i zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2013, Łódź Pobierz