• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Agnieszka

Nazwisko: Krugiełka

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki

Telefon:

Pokój: 335

E-mail: agnieszka.krugielka@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
wtorek 10:00 14:00 całość Konsultacje - proszę o maila, potem kontakt on-line lub telefoniczny.
czwartek 10:00 14:00 całość Konsultacje - proszę o kontakt mailowy, potem on-line lub tel.
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
10-11-2016 Oczekiwania absolwentów Politechniki Poznańskiej wobec rynku pracy
04-02-2013 Kultura organizacyjna wysokiej i niskiej tolerancji niepewności a wiek pracowników (pokolenie)
16-01-2013 Społeczna odpowiedzialnośc biznesu w sferze zatrudniania
Prace dyplomowe
DataTematyka
06-11-2015 Skuteczny menedżer - stan faktyczny a postulowany, Proces obsługi klienta firmy usługowej,
28-09-2011 Proces motywowania pracowników na przykładzie firmy X/ motywowanie ludzi młodych – oczekiwania a możliwości przedsiębiorstw Poziom umiejętności komunikowania się w przedsiębiorstwie /wśród studentów/kobiet a mężczyzn Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie produkcyjnym a usługowym Menedżer przyszłości – czy istnieje idealny styl kierowania? Kompetencje i umiejętności optymalizujące sukces na rynku pracy Zarządzanie - szef kobieta i mężczyzna – podobieństwa i różnice Mobbing jako przykład patologii w organizacji Cechy skutecznego negocjatora Proces doskonalenia umiejętności personelu na przykładzie firmy Konflikty i sposoby radzenia sobie z nimi w miejscu pracy – eskalacja czy prewencja? Kariera absolwentów uczelni wyższych / PP – aspiracje a oczekiwania pracodawców Proces doboru personelu w firmie Rekrutacja kadry kierowniczej Praca zespołowa – blaski i cienie Specyfika stresu w miejscu pracy i radzenie sobie z nim
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
DataTytuł
03-03-2019THE FUNCTIONING OF THE GEN Y IN MARKET WORK — EMPLOYEE RECOGNIZED VALUES AND EXPECTATIONS,Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW 2016 | 3 | 5-28 Pobierz
03-03-2019, Przedstawiciele pokolenia Y: studenci i nauczyciele akademiccy wobec pracowników naukowo-badawczych w wieku 65 plus, Colloquium 2017, nr 4(28), s. 5-32, ISSN: 2081-3813Pobierz
03-03-2019, Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych, [w] Annales nr 2/2017, Pedagogika – Psychologia, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie, Lublin, ISSN: 0867-2040 Pobierz
03-03-2019, Nauczyciele akademiccy o rozbudzaniu twórczego myślenia u studentów i o mądrości dojrzałych przedstawicieli swojego środowiska, [w:] Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 1 / 2017, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ISSN 2084 – 4689Pobierz
03-03-2019Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej,Cracow Review of Economics and Management. Kraków 2017. ISSN 1898-6447. Nr 4 (964)Pobierz
03-03-2019Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowego oraz studentów kierunków humanistycznych i nie humanistycznych, : M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.) Społeczne aspekty starzenia się i starości,  Pedagogika Społeczna, nr 3 (69),2018, ISSN 1642-672XPobierz
03-03-2019Job crafting wśród nauczycieliszkół podstawowych i gimnazjów,Sukces w zarządzaniu kadrami, Prace Naukowe UE Wrocław, nr 512, p 13-26, ISSN 1899-3192,2018Pobierz
03-03-2019Job crafting wśród polskich przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej. ] Sukces Organizacji, J. Waśniewski, H. Czubasiewicz (red) - Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Marzec 2018, 16 nr 1, część 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Poligrafii UG ,ISSN 2084-5189,Pobierz
08-02-2018Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa, Colloquium, Kwartalnik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, nr 3/2017Pobierz
08-02-2018Postawy Polaków z wyższym wykształceniem wobec imigrantów w zakresie współpracy zawodowej, A. Krugiełka, G. Bartkowiak ,ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4/964 2017Pobierz
08-02-2018Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus, (współautorstwo z G. Bartkowiak) Marketing i Rynek, Rok XXIII nr 3/2016Pobierz
08-02-2018Absolwent - pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji, (współautorstwo z G.Bartkowiak), Wydawnictwo PP, Poznań 2017Pobierz
08-02-2018Nauczyciele akademiccy o rozbudzaniu twórczego myślenia u studentów i o mądrości dojrzałych przedstawicieli swojego środowiska – G.Bartkowiak, A.KrugiełkaPobierz
08-02-2018Studenci jako przedstawiciele pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus – Agnieszka KrugiełkaPobierz
08-02-2018Postawy wobec współpracy zawodowej z pracownikami wiedzy 65 plus. Dobre praktyki w obszarze zatrudniania w perspektywie międzynarodowej ,G,Bartkowiak, A. KrugiełkaPobierz
08-02-2018Przywiązanie organizacyjne pracowników wiedzy i ich postawy wobec pozostawania aktywnym zawodowo w wieku 65 plus , A.Krugiełka, G. BartkowiakPobierz
08-02-2018Improving the creative thinking of talented knowledge workers and managers in Polish and French enterprises, ISBN 987-953-6125-10-4, Pobierz
08-02-2018Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie a „zdrowie organizacji” – czy trosce firm o wizerunek zewnętrzny towarzyszy troska o pracownika?, (współautorstwo z z G.Bartkowiak), Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 4,(38) 2013, WarszawaPobierz
08-02-2018Możliwości usprawniania twórczego myślenia u szczególnie uzdolnionych pracowników, wyróżniających się zespołów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji, (współautorstwo z G. Bartkowiak), Zeszyty Naukowe, „Organizacja i zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2013, Łódź Pobierz