• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Paulina Dorota

Nazwisko: Kubera

Tytuł: dr

Stanowisko: Adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 61 665 33 94

Pokój: 350

E-mail: paulina.kubera@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 09:30 10:15 całość Paulina.Kubera@put.poznan.pl
czwartek 09:30 10:15 całość Paulina.Kubera@put.poznan.pl
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
12-03-2018 Zarządzanie programami i projektami europejskimi.
12-03-2018 Kontrola pomocy publicznej dla przedsiębiorców
12-03-2018 Ewaluacja interwencji publicznych
Prace dyplomowe
DataTematyka
02-11-2011 IV.Zarządzanie publiczne 1)Zarządzanie strategiczne organizacjami publicznymi 2)Partnerstwo międzysektorowe 3)Kształtowanie struktur organizacyjnych w organizacjach publicznych 4)Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych 5)Wykorzystanie wybranych technik menadżerskich w sektorze publicznym.
02-11-2011 II.Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 1)Problemy zatrudnienia wybranych grup społecznych ( niepełnosprawnych, młodocianych, problemy zatrudnienia związane z rodzicielstwem) 2)Wybór i dopuszczalność form zatrudnienia (dopuszczalne formy zatrudnienia pracowników, elastyczne/nietypowe formy zatrudnienia , kontrakt menadżerski ( a umowa o pracę). 3)Zarządzanie czasem pracy 4)Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych (rekrutacja i selekcja pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników państwowych, służby cywilnej itd., ocena pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników państwowych, służby cywilnej itd., rola menadżera w organizacji publicznej 5)Inne (lobbing, dyskryminacja w środowisku pracy).
02-11-2011 II.Wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście integracji europejskiej. I
02-11-2011 I.Zarządzanie programami i projektami europejskimi. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. 1)Programowanie pomocy z funduszy europejskich 2)Organizacja systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych 3)Ewaluacja i monitorowanie interwencji z funduszy strukturalnych UE 4)Realizacja projektów w ramach pomocy szkoleniowej, dla MSP, na ochronę środowiska, na działalność B+R+I itp.
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
19-02-2018Elements of lawPobierz
19-02-2018Essential dictionary for LAW learners. Corporate ManagementPobierz
19-02-2018Essential dictionary for LAW learners. ENGINEERING MANAGEMENTPobierz
Publikacje
DataTytuł
20-11-2012Szczególna misja usług świadczonych w interesie ogólnym a reguły konkurencjiPobierz
20-11-2012The Union control of State aid in the context of the EU funds implementationPobierz
20-11-2012Programy pomocowe Unii EuropejskiejPobierz
20-11-2012Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii EuropejskiejPobierz