• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Teresa Kornelia

Nazwisko: Łuczka

Tytuł: prof. dr hab.

Stanowisko: Profesor

Miejsce pracy: Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Telefon: 61 665 33 98

Pokój: 310

E-mail: teresa.luczka@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 10:00 11:30 całość Drodzy Studenci, w związku z zaistniałą sytuacją informuję, że jestem dostępna cały czas mailowo, a telefonicznie w poniedziałki i wtorki od 10:00-14:00 (+48660435843).
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
05-02-2018 6. Determinanty rozwoju MSP 7. Cross border effect in SMEs 8. Przedsiębiorczość kobiet 9. Internacjonalizacja MSP 10. MSP a kryzys gospodarczy
24-01-2018 1. Źródła finansowania MSP 2. MSP jako uczestnik rynku 3. Finansowanie MSP z kapitału obcego 4. MSP na rynku globalnym 5. Bariery rozwoju MSP
Prace dyplomowe
DataTematyka
05-02-2018 1. Bariery rozwoju MSP 2. Zarządzanie MSP w warunkach kryzysu 3. Leasing jako źródło finansowania MSP 4. Factoring jako źródło finansowania MSP 5. Kredyt bankowy jako źródło finansowania MSP 6. Zarządzanie wiedzą w MSP 7. Cross border – SME’s regional aspects 8. Gospodarka finansowa w MSP 9. Determinanty rozwoju MSP 10. Przewaga konkurencyjna MSP 11. Internacjonalizacja MSP 12. Globalizacja MSP 13. Ryzyko a rozwój MSP 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP 15. Ekonomia wiedzy w MSP 16. Rola przedsiębiorcy w MSP 17. Pozyskiwanie kapitału na rozwój przez MSP 18. Rynek kapitałowy jako źródło finansowania MSP 19. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu 20. Komunikacja w biznesie
Materiały dydaktyczne
DataTytuł
16-03-20201_Pieniądz_SD_PPPobierz
16-03-20202_Uwarunkowania zewnętrzne_Część I & II_SD_PPPobierz
19-04-20203_Pieniądz_SD_PPPobierz
20-04-20204_Uwarunkowania zewnętrzne_SD_PPPobierz
20-04-20205_Przedsiebiorstwo_SD_PPPobierz
05-02-2018Wybrane publikacje naukowe 2016Pobierz
05-02-2018Wybrane publikacje naukowe 2017Pobierz
Publikacje
DataTytuł
24-01-2018Łuczka,T., Małecka, J. (2017D). Internacjonalizacja i globalizacja mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. Wybrane aspekty regionalne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Tom XVIII, zeszyt 12 część II "Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości". pp.:213-229. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo SAN
24-01-2018Łuczka,T., Małecka, J. (2017C). Prospects for increasing international trade volumes of selected micro and small enterprises in Poland. Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises Conference proceedings DENSME 2017, pp.: 116-125. http://demsme.cms.opf.slu.cz/images/demsme2017proceedings.pdf
24-01-2018Łuczka,T., Małecka, J. (2017B). Selected Factors Affecting the Choice of Financial Instruments by Small and Medium-Sized Enterprises i Poland. BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS FACING INCREASED COMPETITION AND GROWING CUSTOMERS’ DEMANDS Vo.16. pp.: 375-387. http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf.
24-01-2018Łuczka,T., Małecka, J. (2017A). The Sectional Structure of Accidents at Work in Micro-, Small and Medium- Sized Enterprises in Poland. SHO 2017 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, pp.: 79-81
24-01-2018Łuczka, T. (2015). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Determinanty związane z cechami przedsiębiorstwa. W A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, pp. 125-144. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
24-01-2018Łuczka, T. (2013), Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
24-01-2018Łuczka, T. (2011) Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises. In: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Łódź: Technical University of Lodz, p. 55-70.
24-01-2018Łuczka T., (2009). Internet as the development factor of small and medium-sized enterprises in the condition of internationalization and globalization. In: J. Przybysz (Ed.) Creation of social capital. p:141-155. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology
24-01-2018Łuczka, T. (2007), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, in: Łuczka T. (Red.), Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, pp.29- 49, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
24-01-2018Łuczka, T. (2002). New Chalanges for SME’s in 21st Century. Entreprenurship and Small Business Development in the 21st Century. Press University: Łódź. pp: 277-290
24-01-2018Łuczka, T. (2001) Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN