• Polski
  • English

Pracownicy

Proszę wybrać Katedrę, Pracownię lub Dział:

lub wpisać nazwisko szukanego pracownika:


Imię: Olgierd

Nazwisko: Lissowski

Tytuł: dr hab.

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny PP

Miejsce pracy:

Telefon: 61 665 33 94

Pokój: 306

E-mail: olgierd.lissowski@put.poznan.pl

Strona internetowa:

Dyżury
DzieńOdDoCzęstotliwośćUwagi
poniedziałek 13:30 14:15 całość Budynek ul. Strzelecka 11 s.306
środa 15:45 16:30 całość Budynek ul Strzelecka 11 s.306
Badania naukowe
DataZakres badań naukowych
22-02-2013 (1) Modernizacja zarządzania publicznego i realizacji usług publicznych w UE i w Polsce. (2) Zamówienia publiczne (3) Partnerstwo publiczno-prywane i publiczno-społeczne w UE i w Polsce (5) Partycypacja pracownicza w zarzadzaniu przedsiębiorstwami. (6) Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. (7) Międzynarodowe regulacje i kontrakty w zakresie procesów inwestycyjnych
Prace dyplomowe
DataTematyka
16-11-2015 Tematy prac uzgadniane sa indywidualnie i dotyczą m.in: (1)modernizacji zarządzania publicznego dostosowania administracji publicznej i przedsiębiorstw do warunków Wspólnego Rynku Europejskiego; (2)zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w UE i w Polsce; (3)transakcji i kontraktów w obrocie międzynarodowym; (4)organizacyjno-prawnych zagadnień realizacji projektów inwestycyjnych;(5)form organizacyjnych i prawnych realizacji zadan publicznych w UE i w Polsce; (6) współzarządzania pracowniczego (7)realizacji programów i projektów wspólfinansowanych ze srodków UE
16-11-2015 11)Społeczna gospodarka rynkowa i Europejski model społeczny.
16-11-2015 9) Zarzadzanie i formy organizacyjno-prawne realizacji usług publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce
18-03-2014 10)Koncepcje modernizacji zarzadzania publicznego
26-03-2013 8)Logistyka miedzynarodowa: warunki spedycji, przewozu, rozliczeń transakcji.
Materiały dydaktyczne
Nie wprowadzono żadnych materiałów dydaktycznych.
Publikacje
Nie wprowadzono żadnych publikacji.