• Polski
  • English

Przyg. Edu. do Naucz. Przed. Og. i tech.-Zaw.

 

Studia podyplomowe

 

PRZYGOTOWANIE  EDUKACYJNE  DO  NAUCZANIA  PRZEDMIOTÓW  OGÓLNYCH  I  TECHNICZNO-ZAWODOWYCH

 

Podyplomowe Studium Pedagogiczne Politechniki Poznańskiej ogłasza nowy (45) nabór na studia podyplomowe: „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych”

 

Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów (zgodnie z nazwą kierunku ukończonych studiów podstawowych) we wszystkich typach szkół. Kształcenie obejmuje min. 270 godzin zajęć teoretycznych na uczelni (m.in. z nauk pedagogicznych, psychologii, podstaw biomedycznych zachowania, emisji głosu, prawa oświatowego itp.) i 150 godzin praktyki pedagogicznej realizowanej poza uczelnią w wybranych szkołach. Słuchacze przygotowują też pracę końcową.

Plan i program studiów podyplomowych spełnia wszystkie wymagania przewidziane aktualnym Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 roku (Dz. U. poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Organizacja studiów

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w  środy i czwartki w godz. od 16:50 do 20:00, zajęcia fakultatywne w inne dni tygodnia.

Całe studia trwają 3 semestry (270 godzin teoretycznych -  w 1 i 2 semestrze oraz  150 godzin praktycznych poza uczelnią w 3 semestrze).

 

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenia przesłać należy na adres:

dr Tadeusz Żuk

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, pokój 006 (parter)

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

 

 

Zebranie informacyjno-organizacyjne dla 45 naboru studiów podyplomowych odbędzie się 02 października (środa) 2019 r. o godz. 20:00 w Auli WIZ przy ul. Strzeleckiej 11 w Poznaniu.

 

 

Opłata za studia wynosi: 2400 zł. Wpisowe, w wysokości 800 zł.

W przypadku płatności z góry słuchaczowi przysługuje 20% upust. Płatności można dokonać również w ratach semestralnych po 800 zł

 

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto:

Santander Bank Polska S.A.

74 1090 1362 0000 0001 0434 3787

VI Oddział w Poznaniu z dopiskiem mówiącym o numerze naboru (nowy nabór to 45) i numerze raty.

 

Podanie o przyjęcie:  

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Tadeusz Żuk

telefon: (61) 665 33 86

telefon kom.: +48 602 572 108

email: tadeusz.zuk@put.poznan.pl

dyżury: poniedziałek w godzinach 12:00 - 14:00