• Polski
  • English

Studia Double Degree na WIZ

 

Podwójny dyplom / Double degree

in

Inżynieria Zarządzania (Engineering Management – track Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem) – Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

and

Master Administration des Entreprises – International Executif  of University Lille 1 – Science and Technology.

 

Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński wraz z zespołem doprowadził do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Lille 1 – Science and Technology, w wyniku której studenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania profilu obieralności Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem mogą uzyskać podwójny dyplom studiów magisterskich.

 

Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia studiujący na ww. kierunku i profilu obieralności, którzy są zainteresowani tą możliwością, proszeni są o zgłoszenie się do Pani dr inż. Joanny Kałkowskiej w terminie do 23 maja 2016r.

 

Zgodnie z zawartą umową,  podwójny dyplom może uzyskać nie więcej niż sześciu studentów. Kryteriami selekcji  kandydatów są:

a) Średnia ważona z ocen uzyskanych w trakcie pierwszego semestru

   studiów II stopnia (kryterium wstępne); kryterium to służy do wyłonienia

   kandydatów, którzy zarejestrują się na studia w Uniwersytecie Lille 1,

b) Suma średnich z ocen z następujących przedmiotów (kryterium

   ostateczne):

   - Zarządzanie strategiczne (Strategic Management) – sem. 1

   - Zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprise Management) – sem. 1,

   - Marketing międzynarodowy (International Marketing) – sem. 2,

   - Współczesne koncepcje zarządzania (Modern Concepts of Management)

      - sem. 2,

   - Zarządzanie procesami (Process Management) – sem. 2.

 

Studenci wyjeżdżają co najmniej na jeden semestr do uczelni partnerskiej. Studenci kierunku Inżynieria Zarządzania – Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Engineering Management – Corporate Management) wyjeżdżają do Universytetu Lille 1 na trzeci semestr studiów (semestr letni).  Semestr rozpoczyna się w lutym. Rejestracja na studia w Uniwersytecie Lille 1 następuje na przełomie czerwca i lipca poprzedniego roku akademickiego (semestr 1 – letni). Harmonogram mobilności określony jest w Annex 1 (w załączeniu).

 

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Wyjazd jest finansowany ze środków programu Erasmus plus.

 

 

Krótki: 
Studenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania (Engineering Management) profilu obieralności Corporate Management (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) mają możliwość uzyskania dyplomu magisterskiego nie tylko na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej lecz również dyplomu Master Administration des Entreprises – International Executif of University Lille 1 – Science and Technology.