• Polski
  • English

Certyfikat European Senior Logistician

 

   Miło nam poinformować Państwa, że treści kształcenia realizowane na kierunku Logistyka, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są zgodne z rekomendowanymi przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician. 

 

   W wyniku procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka pokrywa 80% wymaganych treści wg. ELA, począwszy od roku akademickiego 2015/2016.


 

  Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki co jest cenionym przez pracodawców atutem na rynku pracy. Studenci kierunku Logistyka po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia oraz spełnieniu warunków w zakresie  wymaganej średniej ocen mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu Candidate European Senior Logistician w Krajowej Jednostce Certyfikującej (National Certification Board) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego na terenie Polski znajdującej się w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 

 

Szczegółowe warunki ubiegania się o wydanie certyfikatu ESL można znaleźć tutaj