• Polski
  • English

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

 

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017 znajdują się na stonie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (link).

 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia są przedstawiane do zaopiniowania Radzie Wydziału.

Rektor Uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Następnie ocena wniosków zostaje dokonana przez zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skład zespołu tworzą eksperci z dziadziny nauki, sztuki i sportu. 

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie MNiSW. Do doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

 

Wniosek (wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta) należy złożyć do dnia 20.09.2016r. w dziekanacie, pokój 205, ul. Strzelecka 11.

Krótki: 
Warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wnioski należy złożyć do 20.09.2016 r.