• Polski
  • English

Wzory wniosków

 

Ramowa procedura przydzielania świadczeń materialnych studentom Politechniki Poznańskiej w sem. zimowym 2018/2019

Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom PP

Wniosek o pomoc materialną

Załącznik nr 4 do wniosku o pomoc materialną - informacja o zasadach obliczania dochodu

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 1 roku studiów I stopnia

Wniosek o przydział miejsca w DS

Załącznik nr 3 informacje dot. wymaganych dokumentów do wniosku

Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 6 do wniosku o pomoc materialną - oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 7 do wniosku o pomoc materialną - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Wniosek o przyznanie zasiłku losowego