• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1 mgr inż. Agnieszka Buhmann

„Badanie roli IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach”

1 mgr inż. Marek Jasiński

„Metodyka planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych”

1 mgr inż. Filip Karaśkiewicz

„Metodyka wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i technologii grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu niezauto-matyzowanego”

2 mgr inż. Tomasz Paweł Tyc

„Model wielopoziomowego systemu zarządzania śródlądowym transportem wodnym”

 

3 mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka

"Madel zarządzania technologiami w przedsię-biorstwie klastrowym"