• Polski
  • English

Doktoraty

 

Lista streszczonych prac doktorskich po recenzjach

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Praca doktorska Recenzje
1 mgr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

"Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce"