• Polski
  • English

Rozkłady zajęć dla Studiów Doktoranckich

 

 

Plan zajęć WIZ (wszystkie semestry) – PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH zima 2018-19
Plan zajęć dla obcokrajowców I i II semestr – I II rok obcokrajowcy
Zajęcia ogólnouczelniane I semestr – I rok
Zajęcia ogólnouczelniane – II rok
DOCTORAL STUDIES FRAMEWORK – winter semester, academic year 2018/2019