• Polski
  • English

Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

 

Obowiązuje od roku akad. 2019/20

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/18.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 142/2012-2016 z dnia 25 marca 2015 r.  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2015/16.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 175 z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 185 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 89 z dnia 28 kwietnia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2010/11.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Zmiany wprowadzone Uchwałami Nr 84 z dnia 25 kwietnia 2007 roku oraz Nr 130 z dnia 23 kwietnia 2008 r. - tekst jednolity  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2008/2009.

 

 

 

Zarządzenie prodziekana ds. studentów i kształcenia niestacjonarnego z dnia 12.01.2012r. w sprawie rozkładania płatności na raty przez studentów studiów niestacjonarnych oraz podyplomowych    

 

 

 

Zarządzenie prodziekana ds. studentów i kształcenia niestacjonarnego z dnia 18.01.2012r. w sprawie terminów oddawania indeksów oraz terminów skreśleń z listy studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 dla studiów niestacjonarnych 

 

  

 

 

Zarządzenie prodziekana ds. studentów i kształcenia niestacjonarnego z dnia 18.01.2012r. w sprawie terminów płatności, terminów oddawania indeksów oraz terminów skreśleń z listy studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studiów niestacjonarnych