Władze Wydziału Informatyki umożliwiają Państwu składanie skarg i wniosków oraz propozycji usprawnień, które mogą się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia na WI PP, drogą elektroniczną poprzez ten oto anonimowy formularz.

Możecie Państwo umieszczać tutaj informacje o problemach, zdarzeniach i nieprawidłowościach, które Waszym zdaniem wymagają interwencji władz wydziału.

Pragniemy zapewnić Was, że żaden zgłoszony tutaj problem, nie pozostanie bez reakcji władz WI PP, przy zachowaniu pełnej anonimowości zgłaszających.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać odpowiedź od władz wydziału, to prosimy o podanie dowolnego adresu email.

* - oznacza pola obowiązkowe

tutaj formularz...