• Polski
  • English

Akademiki

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich

 

Doktoranci stacjonarnych studiów mogą ubiegać się o przydział miejsca w Domu Studenckim PP na podstawie wniosku.

 

Centralna Komisja ds. miejsc w Domach Studenckich przyjmuje wnioski doktorantów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach:

  • dla wszystkich aktualnych doktorantów, którzy będą również doktorantami w roku akademickim 2017/2018 do dnia 12.06.2017 r.

 

Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem)

 

Doktorant, który otrzymał przydział miejsca w DS jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej do dnia 30.06.2017 r.

 

Przydział miejsca jest wiążący tylko po podpisaniu Umowy Warunkowej w wyżej wyznaczonym terminie.

 

Doktorant, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie traci je. W takim przypadku może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się już bezpośrednio u Kierownika Osiedla Studenckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik nr 1 - wniosek o przydział miejsca w DS dla doktoranta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów