• Polski
  • English

Studia doktoranckie

 

Summer Internship Announcement

 

CASE – Center for Social and Economic Research is an independent, non-profit research institute founded on the idea that research-based policy-making is vital for the economic welfare of societies. Established in Warsaw in 1991, CASE today is recognized as the top think tank in Central and Eastern Europe and is one of the most highly regarded think tanks internationally.

 

We are looking for an intern for a research project on China’s Belt and Road Initiative. CASE is going to prepare an analytical paper with recommendations for European stakeholders and find answers for the following questions... 

More.... 

 

 

Od 1 października 2011 r., pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Łuczki, na Wydziale Inżynierii Zarządzania zostają uruchomione Studia Doktoranckie pn. "Zarządzanie i systemy produkcyjne", w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o zakresie doktoryzowania w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lipca 2011 r.).

 

Studia te będą działały zgodnie z regulaminem sudiów doktoranckich uchwalonym przez Senat Politechniki Poznańskiej (Uchwała Nr 55 z dnia 29 listopada 2006 r.) i według ramowego plany studiów doktoranckich.