• Polski
  • English

Studia doktoranckie

 

 

Od 1 października 2011 r., pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Łuczki, na Wydziale Inżynierii Zarządzania zostają uruchomione Studia Doktoranckie pn. "Zarządzanie i systemy produkcyjne", w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o zakresie doktoryzowania w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (Zarządzenie Nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 12 lipca 2011 r.).

 

Studia te będą działały zgodnie z regulaminem sudiów doktoranckich uchwalonym przez Senat Politechniki Poznańskiej (Uchwała Nr 55 z dnia 29 listopada 2006 r.) i według ramowego plany studiów doktoranckich.