• Polski
 • English

Informacje ogólne

 

Kierunki studiów

 

ENGINEERING MANAGEMENT (kierunek "Inżynieria Zarządzania" prowadzony w języku angielskim) (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):

 

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • MANAGING ENTERPRISE OF THE FUTURE (nabór na semestr letni)

 

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):   `

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości   (nabór na semestr letni)
 • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw   (nabór na semestr letni)

 

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (Studia Niestacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):   `

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
 • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTYKA (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):   

 

Studia II stopnie (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa     (nabór na semestr letni)
 • Logistyka łańcuchów dostaw     (nabór na semestr letni)
 • Logistics systems (ścieżka kształcenia z językiem wykładowym angielskim) (nabór na semestr letni)

 

 

LOGISTYKA (Studia Niestacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):   

 

Studia II stopnie (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa     
 • Logistyka łańcuchów dostaw     

 

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):    

 

Studia II stopnia (magisterskie):  

- ścieżki obieralności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy    (nabór na semestr letni)
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji   (nabór na semestr letni)
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe   (nabór na semestr letni)

 

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Studia Niestacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie):   

 

Studia II stopnia (magisterskie):   

- ścieżki obieralności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy   
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji    
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe