• Polski
  • English

Wzory wniosków

Wzory wniosków

 

 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom PP

Załącznik nr 5 - Wniosek o pomoc materialną

Załącznik nr 10 - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 3 - informacje dot. wymaganych dokumentów do wniosku

Załącznik nr 4 - zasady obliczania dochodu

Załącznik nr 6 - oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 7 - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Załącznik nr 9 - wniosek o przyznanie zasiłku losowego

Załącznik nr 11 - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 12 - oświadczenie dla kwestury o numerze konta

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Załącznik nr 1 - wniosek o przydział miejsca w DS dla doktoranta

Załącznik nr 8 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego