• Polski
  • English

Strefa studenta

Badania dotyczące molestowania.


 

 

 

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniżysz link:

 

http://badania.pbs.pl/studenci.pg

 

 

UWAGA studenci 2 semestru kierunku Logistyka II stopnia

 

W pierwszych miesiącach semestru zimowego 2017/18 organizujemy na Wydziale Inżynierii Zarządzania kurs Introduction to Service Engineering, który poprowadzi prof. Zbigniew J. Pasek z University of Windsor (Canada).

 

Kurs prowadzony będzie w języku angielskim i dla studentów kierunku Logistyka IIst. jest bezpłatny.

 

Kurs jest zamknięciem cyklu związanego z Projektowaniem Procesów Logistycznych, na który składają się kursy IPP (Integracja Produktowo-Procesowa - semestr IV Logistyka 1 st.), PPL (Projektowanie Procesów Logistycznych – semestr V, VI Logistyka 1 st.) oraz PSPL (Projektowanie Systemów i Procesów Logistycznych – semestr I Logistyka 2 st.).

Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat University of Windsor (Canada) o ukończeniu kursu oraz wpis w suplemencie do dyplomu (dodatkowa aktywność).

 

więcej informacji >>>>

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY I KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.)


UWAGA STUDENCI kierunków Inżynieria Bezpieczeństwa i Inżynieria Zarządzania II stopnia planujący obronę magisterską w roku akad. 2017/18

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zaprasza studentów WIZ PP do uczestnictwa w Programie Stypendialnym oraz Konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A. we wskazanych zakresach tematycznych dedykowanych w roku akad. 2017/18:

  1. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy na osiągane mierniki bezpieczeństw
  2. Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych

 

Studentów zainteresowanych tematyką prac prosimy o kontakt z promotorem, a następnie zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu Prodziekan dr hab. inż. Agnieszce Misztal celem podjęcia dalszych ustaleń i omówienia realizacji pracy z przedstawicielami KGHM. Ze względu na fakt, że termin aplikowania w KGHM upływa 31 sierpnia 2017, termin zgłoszeń wewnętrznych WIZ PP upływa 14 lipca 2017 (należy podać imię i nazwisko dyplomanta i promotora).

 

więcej informacji >>>>

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady przyznawania stypendiów ministra na rok akad. 2017/18. Tryb przyznawania stypendiów jest dostępny na stronie ministerstwa (link) . 

 

Zachęcamy wybitnych studentów WIZ PP do aplikowania.

 

Ze względu na konieczność zaopiniowania wniosków przez Radę Wydziału, wnioski prosimy składać w terminie do 11 września 2017 r. w dziekanacie pok. 205.

 

Konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”

 

 

Czy jesteś młodym organicznikiem XXI wieku? Szukamy studentów, którzy oprócz nauki na uczelni wyższej, są wrażliwi na los innych i działają w sferze społecznej. Być może to właśnie Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na wyróżnienie w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku”?

 

Do konkursu „Młodzi Organicznicy XXI wieku” można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym – przez osobę fizyczną, prawną, organizację lub instytucję. Kandydat powinien posiadać status studenta uczelni publicznej miasta Poznania. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku” dostępne są w załączonym regulaminie i na stronie internetowej:

http://mlodziorganicznicy.put.poznan.pl/konkurs-mlodzi-organicznicy-xxi-wieku/

 

Mlodzi_Organicznicy_karta-zgloszeniowa_2017

Mlodzi_Organicznicy_Regulamin_Konkursu_2017

 

 

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania prowadzone są studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele (około dwunastu zjazdów w semestrze).

 

Uwaga studenci 1 roku I st. Logistyka !!!

 

Rozpoczynamy organizację staży w przedsiębiorstwach. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania organizacyjnego w dniu 13.04.2017 TUTAJ

 

 

Konkurs fotograficzny „Śladami organiczników”.


Kim byli organicznicy? Co po sobie pozostawili? Czy ślady pracy organicznej można znaleźć jedynie w podręcznikach do historii, czy może widoczne są do dziś? Wszystkich studentów uczelni publicznych miasta Poznania, którzy pasjonują się fotografią, zapraszamy do wzięcia udziału w 2. edycji konkursu fotograficznego „Śladami organiczników”. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zdjęć, które zobrazują współczesne oblicza działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Wielkopolski, a równocześnie nawiążą do dziedzictwa pracy organicznej. Dwanaście najlepszych prac złoży się na wystawę – być może to właśnie Wasze fotografie zostaną tam zaprezentowane?

 

Znalezienie się w finałowej dwunastce to jeszcze nie wszystko. Spośród wybranych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Autorzy najlepszych prac otrzymają odpowiednio – 3 tys., 2 tys. i 1 tys. zł brutto!

 

Zainteresowani? Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w załączniku. A potem wystarczy pstryknąć, dopełnić formalności i liczyć, że ślady organiczników doprowadzą Was do sukcesu. Spieszcie się – macie czas do 24 kwietnia!

 

Konkurs fotograficzny „Śladami organiczników” jest częścią projektu „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską przy wsparciu Banku Zachodniego WBK. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Karta zgłoszeniowa:

Regulamin:

 

Więcej informacji na stronie:

http://mlodziorganicznicy.put.poznan.pl/konkurs-fotograficzny-sladami-organicznikow-2/