• Polski
  • English

Strefa studenta

PROGRAM STYPENDIALNY I KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ (KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.)


UWAGA STUDENCI kierunków Inżynieria Bezpieczeństwa i Inżynieria Zarządzania II stopnia planujący obronę magisterską w roku akad. 2017/18

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zaprasza studentów WIZ PP do uczestnictwa w Programie Stypendialnym oraz Konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A. we wskazanych zakresach tematycznych dedykowanych w roku akad. 2017/18:

  1. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy na osiągane mierniki bezpieczeństwa

Sprawdzenie korelacji między wprowadzonymi systemami bezpieczeństwa a poprawą wyników BHP (poprawa środowiska pracy, ograniczenie wypadków przy pracy). Analiza jak działania nad zmianą postaw pracowników wpływają na zmniejszenie wypadków przy pracy a zwiększenie zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Porównanie okresu przed wprowadzonymi Systemami Bezpieczeństwa Pracy a sytuacją gdy zakład ma wdrożone procedury. Rekomendacja obszarów do doskonalenia celem poprawy bezpieczeństwa – dobre praktyki z innych przedsiębiorstw. Ustalenie systemowych standardów BHP, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy - ograniczenie wypadków i ich skutków oraz poprawę środowiska pracy.

  1. Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych

Zadaniem autora pracy jest dokonanie przeglądu organizacji i stosowanych rozwiązań w zakresie standardów zarządzania projektami w innych spółkach, podanie okresu stosowania/wdrożenia, stopnia ich rozwoju oraz uzyskiwanych efektów w organizacji. Końcowym elementem powinno być porównanie i ocena zaawansowania rozwoju standardów wdrożonych w KGHM na tle spółek notowanych na giełdzie oraz propozycje ewentualnych kierunków rozwoju i optymalizacji procesów.

Program skierowany jest do studentów posiadających udokumentowane osiągnięcia z dziedziny, z której KGHM proponuje zakresy tematyczne albo osiągnięcia w nauce potwierdzone średnią ocen przynajmniej 4,5 ze studiów I stopnia. Firma oferuje wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia oraz ufundowanie jednorazowej nagrody za najlepszą pracę dyplomową.

Studentów zainteresowanych tematyką prac prosimy o kontakt z promotorem, a następnie zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu Prodziekan dr hab. inż. Agnieszce Misztal celem podjęcia dalszych ustaleń i omówienia realizacji pracy z przedstawicielami KGHM. Ze względu na fakt, że termin aplikowania w KGHM upływa 31 sierpnia 2017, termin zgłoszeń wewnętrznych WIZ PP upływa 14 lipca 2017 (należy podać imię i nazwisko dyplomanta i promotora).

 

 

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady przyznawania stypendiów ministra na rok akad. 2017/18. Tryb przyznawania stypendiów jest dostępny na stronie ministerstwa (link) . 

 

Zachęcamy wybitnych studentów WIZ PP do aplikowania.

 

Ze względu na konieczność zaopiniowania wniosków przez Radę Wydziału, wnioski prosimy składać w terminie do 15 września 2017r. w dziekanacie pok. 205.

 

 

 

Konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”

 

 

Czy jesteś młodym organicznikiem XXI wieku? Szukamy studentów, którzy oprócz nauki na uczelni wyższej, są wrażliwi na los innych i działają w sferze społecznej. Być może to właśnie Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zasługuje na wyróżnienie w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku”?

 

Do konkursu „Młodzi Organicznicy XXI wieku” można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym – przez osobę fizyczną, prawną, organizację lub instytucję. Kandydat powinien posiadać status studenta uczelni publicznej miasta Poznania. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie „Młodzi Organicznicy XXI wieku” dostępne są w załączonym regulaminie i na stronie internetowej:

http://mlodziorganicznicy.put.poznan.pl/konkurs-mlodzi-organicznicy-xxi-wieku/

 

Mlodzi_Organicznicy_karta-zgloszeniowa_2017

Mlodzi_Organicznicy_Regulamin_Konkursu_2017

 

 

 

 

54. Zjazd Szkoleniowy Członków Organizacji ESTIEM

 

W dniach 25.04-01.05.2017r. koło naukowe Centrum Promocji Inżynierów, jako poznańska grupa lokalna ogólnoeuropejskiej organizacji ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), działająca przy wydziale Inżynierii Zarządzania, będzie gościła na Politechnice Poznańskiej prawie 350 uczestników 54-go Zjazdu Szkoleniowego Członków Organizacji ESTIEM.

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), zrzesza studentów Inżynierii Zarządzania z 83 miast, 31 krajów Europy. Działając na terytorium całego kontynentu, ESTIEM rozwija relacje między studentami IEM, przyczynia się do wzajemnego zrozumienia różnic kulturowych i pomaga w transferze wiedzy i doświadczenia między ośrodkami naukowymi w Europie.

Podczas 5 dni wydarzenia uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach i szkoleniach prowadzonych między innymi przez firmy partnerujące, certyfikowanych trenerów ESTIEM, a także praktyków biznesu na tematy związane z Inżynierią Zarządzania. Tematyka szkoleń skupia się na zagadnieniach związanych z kierunkiem studiów i ma na celu poszerzanie umiejętności przyszłych managerów, w takich dziedzinach jak: metodyka zarządzania jakością Lean Six Sigma, zaawansowana obsługa pakietu Microsoft Office, programowanie i tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS, projektowanie i obsługa programów graficznych, zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja w zespole, praca w zespołach międzynarodowych, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, a także tworzenie budżetów i pozyskiwanie grantów. 

Szkolenia mają na celu przygotowanie studentów do dzisiejszych wymagań rynku pracy i dostarczenie im wiedzy na temat konkretnych narzędzi wykorzystywanych przez managerów w biznesie.

Warto wspomnieć, że Council Meeting  po raz pierwszy, w 26-letniej historii ESTIEM, będzie miało miejsce w Poznaniu, a po raz drugi na terenie Polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Politechniki Poznańskiej.

 

 

 

 

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania prowadzone są studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele (około dwunastu zjazdów w semestrze).

 

Uwaga studenci 1 roku I st. Logistyka !!!

 

Rozpoczynamy organizację staży w przedsiębiorstwach. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania organizacyjnego w dniu 13.04.2017 TUTAJ

 

 

ZAPROSZENIE NA VII POZNAŃSKIE FORUM LOGISTYCZNE (21-22.04.2017, POZNAŃ)

Temat tegorocznej edycji:

 „Wyzwania nowoczesnych łańcuchów dostaw. Zintegrowany? Szczupły, zwinny?”

 

 

Więcej informacji na stronie: http://fem.put.poznan.pl/node/1024

 

 

 

Wykład otwarty: Nauka i biznes w praktyce

 

 

Koło Naukowe "Logistyka" wraz z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) zapraszają na wykład otwarty.

 

Temat wykładu: ,,Nauka i biznes w praktyce. Zastosowanie matematyki użytkowej w logistyce i przemyśle''

Miejsce: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sala CW11

Termin: 12.o4.2017,  godz. 15.10.

 Działające w ramach Polskiej Akademii Nauk Centrum, zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. Prowadząc i rozwijając w ten sposób współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.  Centrum realizuje projekty z szerokiego spektrum tematów: poczynając od zagadnień inżynierskich i analizy systemowej poprzez bezpieczeństwo i kryptografię, aż do zastosowań matematyki w ekonomii, finansach i logistyce.

 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, z jakimi problemami zgłasza się do nas biznes i jak pracujemy nad zleconymi projektami, to zapraszamy na wykład otwarty, gdzie zaprezentowane zostaną przykłady projektów logistycznych i przemysłowych.

 

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) od 13 lat jest także współorganizatorem Letnich Praktyk Badawczych, w ramach których studenci i doktoranci mogą włączyć się w realizację bieżących projektów badawczych i komercyjnych.

 

 

 

Konkurs fotograficzny „Śladami organiczników”.


Kim byli organicznicy? Co po sobie pozostawili? Czy ślady pracy organicznej można znaleźć jedynie w podręcznikach do historii, czy może widoczne są do dziś? Wszystkich studentów uczelni publicznych miasta Poznania, którzy pasjonują się fotografią, zapraszamy do wzięcia udziału w 2. edycji konkursu fotograficznego „Śladami organiczników”. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zdjęć, które zobrazują współczesne oblicza działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu Wielkopolski, a równocześnie nawiążą do dziedzictwa pracy organicznej. Dwanaście najlepszych prac złoży się na wystawę – być może to właśnie Wasze fotografie zostaną tam zaprezentowane?

 

Znalezienie się w finałowej dwunastce to jeszcze nie wszystko. Spośród wybranych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Autorzy najlepszych prac otrzymają odpowiednio – 3 tys., 2 tys. i 1 tys. zł brutto!

 

Zainteresowani? Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym w załączniku. A potem wystarczy pstryknąć, dopełnić formalności i liczyć, że ślady organiczników doprowadzą Was do sukcesu. Spieszcie się – macie czas do 24 kwietnia!

 

Konkurs fotograficzny „Śladami organiczników” jest częścią projektu „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską przy wsparciu Banku Zachodniego WBK. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Karta zgłoszeniowa:

Regulamin:

 

Więcej informacji na stronie:

http://mlodziorganicznicy.put.poznan.pl/konkurs-fotograficzny-sladami-organicznikow-2/