• Polski
 • English

Skład Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału

 

 1. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Dziekan
 2. dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec - Prodziekan ds. nauki
 3. dr hab. inż. Agnieszka Misztal - Prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego
 4. dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - Prodziekan ds. kształcenia niestacjonarnego
 5. prof. dr hab. Teresa Łuczka
 6. prof. dr hab. inż. Józef Frąś
 7. prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
 8. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
 9. prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński 
 10. prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
 11. dr hab. inż. dr h.c. Tadeusz Zaborowski, prof. nadzw.
 12. dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
 13. dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. nadzw.
 14. dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw.
 15. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw.
 16. dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.
 17. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw.
 18. dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw.
 19. dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.
 20. dr hab. inż. Piotr Cyplik
 21. dr hab. inż. Łukasz Hadaś
 22. dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski
 23. dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
 24. dr hab. Artur Dobosz
 25. prof. Allen Greenwood, prof. wizytujacy PP
 26. prof. Jussi Kantola, prof. wizytujacy PP
 27. prof. Zbigniew J. Pasek, prof. wizytujacy PP
 28. prof. Hannu Vanharanta, prof. wizytujacy PP
 29. dr inż. Marek Goliński
 30. dr inż. Adam Górny
 31. dr inż. Piotr Lubiński
 32. dr inż. Anna Mazur
 33. dr inż. Edmund Pawłowski
 34. dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
 35. mgr inż. Arkadiusz Mateja
 36. mgr Małgorzata Tuszkowska
 37. mgr inż. Mateusz Pluciński- przedstawiciel doktorantów
 38. Marta Jedlińska - przedstawiciel studentów (IB) - przewodnicząca WRSS
 39. Magdalena Czech - przedstawiciel studentów (LOG)
 40. Aleksandra Dudek - przedstawiciel studentów (LOG)
 41. Paula Karpińska - przedstawiciel studentów (LOG)
 42. Monika Łuczka - przedstawiciel studentów (LOG)
 43. Daria Mujta - przedstawiciel studentów (LOG)
 44. Natalia Sas - przedstawiciel studentów (LOG)
 45. Bartosz Szram - przedstawiciel studentów (LOG)
 46. Maria Zienkiewicz - przedstawiciel studentów (LOG)
 47. dr inż. Marcin Butlewski - NSZZ "Solidarność" (głos doradczy)
 48. dr Jerzy Przybysz - ZNP (głos doradczy)