• Polski
  • English

Skład Rady Wydziału

 

 

1. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Dziekan
2. dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec - Prodziekan ds. nauki
3. dr hab. inż. Agnieszka Misztal - Prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego
4. dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - Prodziekan ds. kształcenia niestacjonarnego
5. prof. dr hab. Teresa Łuczka
6. prof. dr hab. inż. Józef Frąś
7. prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
8. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
9. prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
10. prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
11. dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.
12. dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. nadzw.
13. dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw.
14. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw.
15. dr hab. Olgierd Lissowski, prof. nadzw.
16. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw.
17. dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw.
18. dr hab. Gerhard Wilhelm Weber, prof. nadzw.
19. dr hab. inż. Jacek Żak, prof. nadzw.
20. dr hab. inż. Piotr Cyplik
21. dr hab. inż. Łukasz Hadaś
22. dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
23. dr hab. Artur Dobosz
24. prof. Dominique Besson, prof. wizytujący PP
25. prof. Allen Greenwood, prof. wizytujacy PP
26. prof. Jussi Kantola, prof. wizytujacy PP
27. prof. Zbigniew J. Pasek, prof. wizytujacy PP
28. prof. Hannu Vanharanta, prof. wizytujacy PP
29. dr inż. Marek Goliński
30. dr inż. Adam Górny
31. dr inż. Piotr Lubiński
32. dr inż. Anna Mazur
33. dr inż. Edmund Pawłowski
34. dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
35. mgr inż. Arkadiusz Mateja
36. mgr Małgorzata Tuszkowska
37. mgr inż. Mateusz Pluciński- przedstawiciel doktorantów
38. Marta Jedlińska - przedstawiciel studentów (IB) - przewodnicząca WRSS
39. Paula Karpińska  - przedstawiciel studentów (IB)
40. Oktawia Mikulska - przedstawiciel studentów (IZ)
41. Weronika Przybył  - przedstawiciel studentów (LOG)
42. Katarzyna Szczepańska - przedstawiciel studentów (LOG)
43. Bartosz Szram - przedstawiciel studentów (LOG)
44. Mateusz Wesołek - przedstawiciel studentów (LOG)
45. Maria Zienkiewicz - przedstawiciel studentów (LOG)
46. dr inż. Marcin Butlewski - NSZZ "Solidarność" (głos doradczy)
47. dr Jerzy Przybysz - ZNP (głos doradczy)
48. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. (obserwator)
49. mgr inż. Arkadiusz Kalemba, MBA (Kierownik Administracyjny Wydziału)

Polski