• Polski
  • English

Skład Rady Wydziału

 

 

1. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. - Dziekan
2. dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. nadzw. - Prodziekan ds. nauki
3. dr hab. inż. Agnieszka Misztal - Prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego
4. dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - Prodziekan ds. kształcenia niestacjonarnego
5. prof. dr hab. Teresa Łuczka

6. prof. dr hab. inż. Marek Fertsch
7. prof. dr hab. inż. Józef Frąś
8. prof. dr hab. inż. Władysław Mantura
9. prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
10. prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
11. prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
12. dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. nadzw.
13. dr hab. inż. Aleksandra Jasiak, prof. nadzw.
14. dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler, prof. nadzw.
15. dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw.
16. dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw.
17. dr hab. Gerhard Wilhelm Weber, prof. nadzw.
18. dr hab. inż. Jacek Żak, prof. nadzw.
19. dr hab. inż. Piotr Cyplik
20. dr hab. inż. Łukasz Hadaś
21. dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
22. dr hab. Yevhen Revtiuk
23. prof. Dominique Besson, prof. wizytujący PP
24. prof. Jussi Kantola, prof. wizytujacy PP

25. dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. wizytujacy PP
26.prof. Zbigniew J. Pasek, prof. wizytujacy PP
27. prof. Hannu Vanharanta, prof. wizytujacy PP
28. dr inż. Marek Goliński
29. dr inż. Adam Górny
30. dr inż. Piotr Lubiński
31. dr inż. Anna Mazur
32. dr inż. Edmund Pawłowski
33. dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek
34. mgr inż. Arkadiusz Mateja
35. mgr Małgorzata Tuszkowska
36. mgr inż. Mateusz Pluciński- przedstawiciel doktorantów
37. Oktawia Mikulska - przedstawiciel studentów (IZ)
38. Weronika Przybył  - przedstawiciel studentów (LOG)
39. Katarzyna Szczepańska - przedstawiciel studentów (LOG)
40. Bartosz Szram - przedstawiciel studentów (LOG)
41. Mateusz Wesołek - przedstawiciel studentów (LOG)
42. Maria Zienkiewicz - przedstawiciel studentów (LOG) - przewodnicząca WRSS

43. WAKAT - przedstawiciel studentów

44. WAKAT - przedstawiciel studentów
45. dr inż. Marcin Butlewski - NSZZ "Solidarność" (głos doradczy)
46. dr Jerzy Przybysz - ZNP (głos doradczy)
47. Roma Marczewska-Kuźma, dr inż. (obserwator)
48. mgr inż. Arkadiusz Kalemba, MBA (Kierownik Administracyjny Wydziału)