• Polski
  • English

Samorząd studentów

 

 

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 

Przewodnicząca WRSS WIZ:

Maria Zienkiewicz maria.zienkiewicz@samorzad.put.poznan.pl

Vice przewodnicząca WRSS WIZ:

Bartosz Szram bartosz.szram@samorzad.put.poznan.pl

Członkowie WRSS WIZ:

Oktawia Mikulska (Inżynieria Zarządzania II rok Ist.)

Weronika Przybył (Logistyka II rok Ist.)

Katarzyna Szczepańska (Logistyka II rok Ist.)

Mateusz Wesołek (Logistyka II rok Ist.)

WAKAT

WAKAT

WAKAT

 

Zapraszamy do biura Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej:
ul. Jana Pawła II 28 (DS-1), pok. 6
61–139 Poznań
Tel./Fax.: 61 665 27 28
E-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl

 

Zapraszamy na nasze dyżury!
Dni robocze w godz. 11:15-15:10

 

KONTAKTY DLA STUDENTÓW

Facebook: https://fb.com/SamorzadStudentowPolitechnikiPoznanskiej
Pomoc doraźna / bieżąca za pośrednictwem systemu wiadomości w serwisie Facebook.

 

Komisja Kształcenia: komisja.ksztalcenia@samorzad.put.poznan.pl
Regulaminy, prawa i obowiązki studenta, szkolenia.

 

Komisja Kultury: komisja.kultury@samorzad.put.poznan.pl
Wydarzenia, imprezy masowe i klubowe, juwenalia, zawody sportowe.

 

Komisja Promocji: komisja.promocji@samorzad.put.poznan.pl
Współpraca z Samorządem, pomysły na konkursy, ogłoszenia na tablicach i w gablotach.

 

Komisja Socjalna: komisja.socjalna@samorzad.put.poznan.pl
Pomoc materialna - stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora i Ministra.