• Polski
 • English

Konferencje

 

 

Konferencja „INTERNATIONAL DAYS OF COMPETENCES FOR THE FUTURE”

 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do bezpłatnego udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt. „INTERNATIONAL DAYS OF COMPETENCES FOR THE FUTURE” (IDCF) dotyczącym szeroko rozumianych kompetencji przyszłości, która odbędzie się w dniach 12-14 marca 2018 roku w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Część wydarzeń realizowana jest w formie warsztatu/panelu projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wyłącznie dla współpracujących w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej firm.

 

 

 

więcej informacji ...

 

 

 

Międzynarodowe seminarium i warsztaty

Where do you go, entrepreneurship education?

         

              

 

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się seminarium i warsztaty w ramach międzynarodowego Projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+), który jest realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2016-2019 (umowa 2016-1-FI01-KA203-022743). Celem międzynarodowego projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym. Partnerzy Projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych: KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Finlandia), KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID (Belgia), UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE (Francja), UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (Wielka Brytania), TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU (Niemcy), SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (Czechy), POLITECHNIKA POZNAŃSKA (Polska).

Uroczystego otwarcia konferencji z ramienia władz Politechniki Poznańskiej dokonała prof. dr. hab. inż. Joanna Józefowska, Prorektor ds. Nauki. W dniu 15 grudnia obrady otwarł  prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski, Prorektor ds. Edukacji Ustawicznej.

Seminarium i warsztaty na Politechnice Poznańskiej były pierwszym z trzech zaplanowanych spotkań, których celem jest zaprezentowanie rezultatów realizacji Projektu ECMT+ i wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie edukacji przedsiębiorczości pomiędzy przedstawicielami międzynarodowego środowiska akademickiego, biznesowego i instytucjonalnego. Politechnika Poznańska miała przyjemność gościć ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyki gospodarczej z Kanady, Finlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech oraz z Polski. W seminarium i warsztatach uczestniczyło ponad 80 osób (70-ciu gości z zewnętrznych ośrodków naukowych, instytucji badawczych i biznesu, w tym 36 praktyków z zagranicy).

W imieniu Partnerów międzynarodowego Projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) pragnę wyrazić podziękowanie dla Władz Politechniki Poznańskiej, Władz dziekańskich Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz komórek administracyjnych Uczelni za wsparcie organizacji seminarium i warsztatów.

 

                                                                                   Ewa Badzińska

Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierownik Projektu ECMT+ na PP

 

 

 

 

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

 

Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli:

 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie
 • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

 

Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association).

XXX Seminarium nawiązywało do problemów poruszanych już wcześniej, ale w tym roku wspólnym hasłem była Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nieograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej. Podkreślony został interdyscyplinarny charakter współczesnych zagadnień w nauce, które wymagają jednoczesnych działań w różnych kierunkach dla stworzenia synergistyczny efekt, który pomoże rozwiązać podjęte kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Podstawowe dane dotyczące tegorocznego Seminarium:

 • ponad 110 uczestników – pracowników akademickich, przedstawicieli instytucji badawczych, przemysłu, doktorantów i studentów.
 • 13 krajów – Bułgaria, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Turcja, Węgry, Wieka Brytania,
 • 4 keynote speakerów w sesjach plenarnych,
 • ponad 50 prezentujących w 8 sesji sekcyjnych i sesji plakatowej,
 • warsztaty,
 • okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iset.poznan.pl.

 

 

 

 

 

24th International Conference on Production Research

 

Szanowni Państwo,

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej działając z upoważnienia International Foundation for Production Research (IFPR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

 

24th International Conference on Production Research,

 

która odbędzie się w terminie 30.07.2017r. – 3.08.2017r. w Poznaniu.

International Foundation for Production Research ( IFPR ) jest powszechnie szanowaną naukową organizacją pozarządową non – profit założoną w 1971 roku. Pierwsza konferencja z cyklu International Conference on Production Research odbyła się w 1971 roku w Birmingham (UK). Od tego czasu konferencje z tego cyklu odbywają się, co dwa lata na przemian w Europie, Azji i obu Amerykach.

Decyzją Rady International Foundation for Production Research z roku 2013 organizacja International Conference on Production Research w 2017 roku powierzona została Wydziałowi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tym samym konferencja po raz pierwszy organizowana będzie w Polsce.

Wierząc, że konferencja ta przyczyni się do propagowania dorobku polskiej nauki, miasta, regionu i całego kraju w skali globalnej zapraszam do udziału w 24th International Conference on Production Research.

 

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.24icpr2017.put.poznan.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

Dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.PP

 

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges organizowana 23 września 2017 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych, a także do praktyków.

 

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej „Organizacja i Zarządzanie” — 10pkt. Wg wykazu MNiSW oraz w czasopiśmie „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych — 7pkt. wg wykazu MNiSW.

Uczestnicy konferencji bez dodatkowych opłat mają możliwość udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym Pensions, Justice and Culture organizowanym 22 września 2017 r. we współpracy z European Network for Research on Supplementary Pensions.

 

Organizatorem obu wydarzeń naukowych jest Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W celu zarejestrowania się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz tutaj) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: mke2017@put.poznan.pl do dnia 15 marca 2017.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://mke2017.put.poznan.pl 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego