• Polski
 • English

Konferencje

 

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii


Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli:

 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie
 • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association).

XXX Seminarium nawiązywało do problemów poruszanych już wcześniej, ale w tym roku wspólnym hasłem była Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nieograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej. Podkreślony został interdyscyplinarny charakter współczesnych zagadnień w nauce, które wymagają jednoczesnych działań w różnych kierunkach dla stworzenia synergistyczny efekt, który pomoże rozwiązać podjęte kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Podstawowe dane dotyczące tegorocznego Seminarium:

 • ponad 110 uczestników – pracowników akademickich, przedstawicieli instytucji badawczych, przemysłu, doktorantów i studentów.
 • 13 krajów – Bułgaria, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Turcja, Węgry, Wieka Brytania,
 • 4 keynote speakerów w sesjach plenarnych,
 • ponad 50 prezentujących w 8 sesji sekcyjnych i sesji plakatowej,
 • warsztaty,
 • okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iset.poznan.pl.

 

 

 

 

 

24th International Conference on Production Research

 

Szanowni Państwo,

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej działając z upoważnienia International Foundation for Production Research (IFPR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

 

24th International Conference on Production Research,

 

która odbędzie się w terminie 30.07.2017r. – 3.08.2017r. w Poznaniu.

International Foundation for Production Research ( IFPR ) jest powszechnie szanowaną naukową organizacją pozarządową non – profit założoną w 1971 roku. Pierwsza konferencja z cyklu International Conference on Production Research odbyła się w 1971 roku w Birmingham (UK). Od tego czasu konferencje z tego cyklu odbywają się, co dwa lata na przemian w Europie, Azji i obu Amerykach.

Decyzją Rady International Foundation for Production Research z roku 2013 organizacja International Conference on Production Research w 2017 roku powierzona została Wydziałowi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tym samym konferencja po raz pierwszy organizowana będzie w Polsce.

Wierząc, że konferencja ta przyczyni się do propagowania dorobku polskiej nauki, miasta, regionu i całego kraju w skali globalnej zapraszam do udziału w 24th International Conference on Production Research.

 

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.24icpr2017.put.poznan.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

Dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.PP

 

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges organizowana 23 września 2017 r. w Poznaniu.


Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych, a także do praktyków.

 

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej „Organizacja i Zarządzanie” — 10pkt. Wg wykazu MNiSW oraz w czasopiśmie „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych — 7pkt. wg wykazu MNiSW.

Uczestnicy konferencji bez dodatkowych opłat mają możliwość udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym Pensions, Justice and Culture organizowanym 22 września 2017 r. we współpracy z European Network for Research on Supplementary Pensions.

 

Organizatorem obu wydarzeń naukowych jest Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W celu zarejestrowania się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz tutaj) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: mke2017@put.poznan.pl do dnia 15 marca 2017.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://mke2017.put.poznan.pl 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Polski