• Polski
  • English

Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19

Dnia 22 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się Seminarium: Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19. Organizatorem seminarium był Zakład Zastosowań Ergonomii wchodzący w skład Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości. Seminarium zorganizowano z uwagi na nowe problemy badawcze w obszarze ergonomii związane z pandemią Covid-19, a przede wszystkim ergonomiczną oceną stosowanych na różnym poziomie organizacyjnym rozwiązań do zwalczenia sytuacji kryzysu. Po zastosowaniu dystansu społecznego w rożnym stopniu przez poszczególne kraje, powstaje pytanie o skuteczność tego jak i pomniejszych wdrażanych rozwiązań. Poszukanie najlepszej dróg zwalczania zagrożenia jak i analiza aspektów ergonomicznych przy wychodzeniu z kryzysu stanowi niezwykle praktyczne wyzwanie dla badań w obszarze ergonomii. Jednak ta sytuacja nie jest charakterystyczna tylko dla zagrożenia związanego z COVID-19, a wypracowane narzędzia w tym zakresie będą uniwersalne i stosowane w kolejnych sytuacjach mniej lub bardziej przewidzianego zagrożenia. Podczas seminarium dobyły się trzy wystąpienia:

  • Ergonomiczne i praktyczne aspekty pracy zdalnej - prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
  • Perspektywy naukowe dla ergonomii wobec COVID-19 - dr hab. inż. Marcin Butlewski,
  • Jaki zmiany w przemyśle przyniosła pandemia COVID-19 - mgr inż. Wiktoria Czernecka.

Po wystąpieniach nastąpiła bardzo owocna dyskusja. Spotkanie miało charakter kameralny i odbyło się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

 

Krótki: 
Dnia 22 czerwca br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się Seminarium: Ergonomiczne perspektywy badań w obliczu pandemii COVID-19. Organizatorem seminarium był Zakład Zastosowań Ergonomii wchodzący w skład Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości.