• Polski
  • English

O NAS cz. 3

 

 

19th International Conference Business Logistics in Modern Management (BLMM2019) w Faculty of Economics Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Chorwacja

 

W dniach 10–11 października br. dr inż. Roman Domański uczestniczył w 19th International Conference Business Logistics in Modern Management BLMM2019 organizowanej przez Faculty of Economics Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

 

Więcej informacji...

 

 

Konferencja i Wystawa - SAFETY

24 października br. we Wrocławiu odbyła się I edycja Konferencji i Wystawy - SAFETY. W konferencji aktywnie uczestniczył dr inż. Tomasz Ewertowski z Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości. Konferencja poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy w zakładach przemysłowych. Organizatorzy - magazyny „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu” oraz „Control Engineering Polska” – to dwa wiodące czasopisma poświęcone utrzymaniu ruchu i automatyce przemysłowej. Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z prelegentami i wystawcami z całego kraju, a także do promowania nowopowstającego Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości WIZ PP.

 

 

Na zdjęciu dr inż. Tomasz Ewertowski z prowadzącym konferencję mgr. inż. Adamem Szczepaniakiem, dyrektorem naczelnym Ergo-Safety Consulting

 

 

 

 

 

Konferencja: Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników 50+.

 

 

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska i dr hab. inż. Marcin Butlewski reprezentowali Politechnikę Poznańską podczas Konferencji zorganizowanej 10 października 2019 r. przez Państwową Inspekcję Pracy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tematem konferencji, która zgromadziła przedstawicieli organów nadzoru nad warunkami pracy oraz nauki i biznesu było Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników 50+.

 

Więcej informacji...

 

 

Stypendia ministra dla studentów

Najlepszych studentów wyróżniających się osiągnięciami naukowymi zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na temat stypendium dostępne są na stronie MNiSW pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

 Tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 zawarty jest w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

 

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej

 

Wnioski o stypendium ministra w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczące osiągnięcia można składać w dziekanacie do 15 października.

 

 

 

 

WSPÓŁTWORZYMY SIECI SPOŁECZNO EDUKACYJNE

 

 

Pracownicy WIZ PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP, dr inż. Marek Goliński, dr Agnieszka Krugiełka, dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska i dr inż. Maciej Szafrański pod kierownictwem dr Oksany Erdeli włączyli się w prace Urzędu Miasta Poznania związane z budowaniem sieci społeczno-edukacyjnej, realizowanej w ramach programu URBACT III.

 

Więcej informacji...

 

 

Konferencja ICPR w Chicago

 

 

W sierpniu bieżącego roku dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka i dr inż. Agnieszka Stachowiak wzięły udział w cyklicznej konferencji ICPR (International Conference on Production Research) w Chicago.

 

Poprzednia edycja konferencji zorganizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania zapisała się w pamięci uczestników i członków Zarządu IFPR (International Foundation for Production Research), co zaowocowało przyznaniem Wydziałowi przywileju organizowania regionalnej edycji konferencji w 2022 r. w Poznaniu. Informacje dotyczące konferencji będą dostępne na stronie wydziałowej.

 

Więcej informacji...

 

 

Zaproszenie na Targi POLAGRA 2019

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pn. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH ORAZ DOBRE PRAKTYKI W SEKTORZE PRZETWÓRSTWA MIĘSA.

Seminarium odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA - TECH 2019  w dniu 30 września 2019 r. godzinie 10:30  na terenie MTP, pawilon nr 3, sala niebieska (www.polagra-tech.pl).

 

Chętni mogą skorzystać z Zaproszenia (do odbioru w portierni Budynku WIZ przy ul. Strzeleckiej)

Dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

Zaproszenie...

 

 

 

 

Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej zorganizowała VI Międzynarodową konferencję Naukową „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges” w terminie 19-20 września 2019 r., na terenie Biblioteki Głównej i Centrum Wykładowo-Konferencyjnego PP przy ul. Piotrowo 2

 

W konferencji udział wzięli naukowcy z kraju i z zagranicy, a także przedstawiciele instytucji publicznych (ZUS-u) i prywatnych dostawców usług finansowych działających na polskim rynku emerytalnym.

 

Podczas konferencji zorganizowana została także dyskusja panelowa na temat wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz przewidywanej likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

 

Więcej informacji...

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Projekt
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

W dniu 31 sierpnia 2019 zakończył się międzynarodowy projekt programu Erasmus+ Strategic Partnership: Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+), który był realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania w latach 2016-2019 (projekt nr 11/143/PRKE/0607). Partnerzy projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych. Głównym celem projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym.

 

 

Więcej informacji...

 

 

The European Conference on Knowledge Management – ECKM.

 

Od 4-5.09 odbywała się w Lizbonie konferencja dotycząca zarządzania wiedzą „The European Conference on Knowledge Management – ECKM.” W tym roku odbyła się już 20 edycja, tej jednej z najważniejszych konferencji naukowych na świecie poświęconych zarządzaniu wiedzą. W konferencji uczestniczyli pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania i wygłosili trzy referaty naukowe: dr.inż Magalena Graczyk-Kucharska, dr inż. Maciej Szafrański, dr inż. Marek Goliński i dr inż. Marek Miądowicz

Więcej informacji ...

 

Projekt NAWA-PROM

 

W dniu 26.08.2019 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie Rektora prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Prorektora ds. edukacji ustawicznej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Kierownika projektu prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego oraz zaproszonych gości z doktorantami i pracownikami badawczo-dydaktycznymi z University of Technology, Sydney (UTS, Australia).

Więcej informacji ...

 

 

Zarządzanie i badania operacyjne
Wykład akademicki i konferencja
Politechnika Poznańska
26 sierpnia 2019.

 

W sierpniu 2019 r. prof. dr Christopher S. Tang odbył międzykontynentalną wyprawę akademicką w krajach Azji, Europy i Ameryki. Jednym z jego przystanków była Politechnika Poznańska. Dzień na poznańskiej uczelni rozpoczął się spotkaniem z prof. dr hab. inż. Romanem Słowińskim na Wydziale Informatyki. Ponad godzinna dyskusja była skoncentrowana na interdyscyplinarnych tematach w obszarach badawczych związanych z zarządzaniem, informatyką, produkcją, ochroną środowiska, logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, jak również badań operacyjnych i modeli matematycznych, które mają pomagać w opisaniu naszego otoczenia i wskazywaniu kierunków na przyszłość.

 

Więcej informacji...

 

 

 

Uwaga!

 

Zachęcamy wyróżniających się studentów WIZ PP do zainteresowania się możliwością ubiegania się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Wielkopolskiego

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

 

Wewnętrzny termin składania wniosków w dziekanacie upływa 27.09.2019. Po tym terminie najlepsze wnioski będą rekomendowane JM Rektorowi PP do złożenia w konkursie.

Życzymy powodzenia.

 

 

[ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]