• Polski
  • English

Uchwały Rady Dyscypliny

 

Uchwały z posiedzeń
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

 

Uchwała 

Z dnia 

Czego dotyczy 

 
3/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Przeniesienia dr inż. Ewy Więcek-Janki ze stano-wiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

2/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Przeniesienia dr inż. Marka Golińskiego ze stano-wiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

1/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości