• Polski
  • English

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

 

W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), który wybrał władze naczelne na kolejną kadencję. Wiceprezesem został dr hab. inż. Marcin Butlewski. Na tym samym posiedzeniu Walny Zjazd Delegatów PTErg nadał godność Honorowego Prezesa dr Jerzemu S. Marcinkowskiemu. Wcześniej prezesem Oddziału Poznańskiego na tę samą kadencję został dr inż. Krzysztof Hankiewicz. Odział Poznański Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego jest największym oddziałem. Większość jego członków stanowią pracownicy, doktoranci, a także studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Krótki: 
W dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), który wybrał władze naczelne na kolejną kadencję. Wiceprezesem został dr hab. inż. Marcin Butlewski.