• Polski
  • English

Protokoły posiedzeń Rady Wydziału

 

 

 

Protokół z II i III posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 22 czerwca 2010 r.

 

Protokół z IV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 29 czerwca 2010 r

 

Protokół z V posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 31 sierpnia 2010 r.

 

Protokół z VI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 5 października 2010 r.

 

Protokół z VII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 listopada 2010 r.

 

Protokół z VIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 7 grudnia 2010 r.

 

Protokół z IX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

Protokół z X posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 1 lutego 2011 r.

 

Protokół z XI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 lutego 2011 r.

 

Protokół z XII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 kwietnia 2011 r.

 

Protokół z XIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 maja 2011 r.

 

Protokół z XIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 6 czerwca 2011 r.

 

Protokół z XV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 lipca 2011 r.

 

Protokół z XVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 5 września 2011 r.

 

Protokół z XVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 3 października 2011 r.

 

Protokół z XVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 7 listopada 2011 r.

 

Protokół z XIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 14 listopada 2011 r.

 

Protokół z XX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 5 grudnia 2011 r.

 

Protokół z XXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 19 grudnia 2011 r.

 

Protokół z XXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 stycznia 2012 r.

 

Protokół z XXIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 6 lutego 2012 r.

 

Protokół z XXIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 13 lutego 2012 r.

 

Protokół z XXV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 5 marca 2012 r.

 

Protokół z XXVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 26 marca 2012 r.

 

Protokół z XXVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 2 kwietnia 2012 r.

 

Protokół z XXVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 7 maja 2012 r.

 

Protokół z XXIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 maja 2012 r.

 

Protokół z XXX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 czerwca 2012 r.

 

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 2 lipca 2012 r.

 

Protokół z XXXII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 września 2012 r.

 

Protokół z XXXIII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 8 października 2012 r.

 

Protokół z XXXIV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 22 października 2012 r.

 

Protokół z XXXV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 19 listopada 2012 r.

 

Protokół z XXXVI/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 grudnia 2012 r.

 

Protokół z XXXVII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 21 stycznia 2013 r.

 

Protokół z XXXVIII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 25 lutego 2013 r.

 

Protokół z XXXIX/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 18 marca 2013 r.

 

Protokół z XL/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 15 kwietnia 2013 r.

 

Protokół z XLI/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 13 maja 2013 r.

 

Protokół z XLII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 czerwca 2013 r.

 

Protokół z XLIII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 1 lipca 2013 r.

 

Protokół z XLIV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 30 sierpnia 2013 r.

 

Protokół z XLV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 30 września 2013 r.

 

Protokół z XLVI/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 21 pazdziernika 2013 r.

 

Protokół z XLVII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 18 listopada 2013 r.

 

Protokół z XLVIII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 grudnia 2013 r.

 

Protokół z XLIX/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 lutego 2014 r.

 

Protokół z L/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 marca 2014 r.

 

Protokół z LI/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 07 kwietnia 2014 r.

 

Protokół z LII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 12 maja 2014 r.

 

Protokół z LIII/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 czerwca 2014 r.

 

Protokół z LIV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 07 lipsa 2014 r.

 

Protokół z LV/2 posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 29 września 2014 r.

 

Protokół z LVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 13 października 2014 r.

 

Protokół z LVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 03 listopada 2014 r.

 

Protokół z LVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 01 grudnia 2014 r.

 

Protokół z LIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

Protokół z LX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 09 lutego 2015 r.

 

Protokół z LXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 09 marca 2015 r.

 

Protokół z LXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 

Protokół z LXIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 11 maja 2015 r.

 

Protokół z LXIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 08 czerwca 2015 r.

 

Protokół z LXV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 06 lipca 2015 r.

 

Protokół z LXVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 września 2015 r.

 

Protokół z LXVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 26 października 2015 r.

 

Protokół z LXVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 listopada 2015 r.

 

Protokół z LXIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 14 grudnia 2015 r.

 

Protokół z LXX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 18 stycznia 2016 r.

 

Protokół z LXXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 15 lutego 2016 r.

 

Protokół z LXXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 14 marca 2016 r.

 

Protokół z LXXIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 11 kwietnia 2016 r.

 

Protokół z LXXIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 

Protokół z LXXV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 maja 2016 r.

 

Protokół z LXXVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 04 lipca 2016 r.

 

Protokół z LXXVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 26 września 2016 r.

 

Protokół z LXXVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 07 listopada 2016 r.

 

Protokół z LXXIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 05 grudnia 2016 r.

 

Protokół z LXXX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 30 stycznia 2017 r.

 

Protokół z LXXXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 27 lutego 2017 r.

 

Protokół z LXXXII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 03 kwietnia 2017 r.

 

Protokół z LXXXIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 08 maja 2017 r.

 

Protokół z LXXXIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 12 czerwca 2017 r.

 

Protokół z LXXXV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 lipca 2017 r.

 

Protokół z LXXXVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 25 września 2017 r.

 

Protokół z LXXXVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 6 listopada 2017 r.

 

Protokół z LXXXVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 grudnia 2017 r.

 

Protokół z LXXXIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 15 stycznia 2018 r

 

Protokół z LXXXX posiedzenia  Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 05 lutego 2018 r

 

Protokół z LXXXXI posiedzenia  Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 05 marca 2018 r

 

Protokół z LXXXXII posiedzenia  Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 12 marca 2018 r

 

Protokół z LXXXXIII posiedzenia  Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 9 kwietnia 2018 r

 

Protokół z LXXXXIV posiedzenia  nadzwyczajnej Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 kwietnia 2018 r

 

Protokół z XCV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 7 maja 2018 r

 

Protokół z XCVI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 4 czerwca 2018 r

 

Protokół z XCVII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 2 lipca 2018 r

 

Protokół z XCVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 24 września 2018 r

 

Protokół z XCIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 05 listopada 2018 r

 

Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 29 listopada 2018 r

Protokół z CI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 10 grudnia 2018 r

 

Protokół z CII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 04 lutego 2019 r

 

Protokół z CIII posiedzenia nadzwyczajnej Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 25 lutego 2019 r

 

Protokół z CIV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 04 marca 2019 r

 

Protokół z CV posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 01 kwietnia 2019 r

 

Protokół z CVI posiedzenia Nadzwyczajnej Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 15 kwietnia 2019 r

 

Protokół z CVII  posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 06 maja 2019 r

 

Protokół z CVIII posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 03 czerwca 2019 r

 

Protokół z CIX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 01 lipca 2019 r ​​

Protokół z CX posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 16 września 2019 r ​​

Protokół z CXI posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 30 września 2019 r ​​