• Polski
  • English

Spotkanie podsumowujące projekt – Uniwersytet w Mariborze, Słowenia

 

Środa (10.04.2019) była intensywnym dniem spotkań na Uniwersytecie w Mariborze. Najpierw
z Partnerami ze Słowenii podsumowano realizację projektu „ Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” realizowanego w ramach programu ATC ERASMUS+, a następnie omówiono możliwości dalszej współpracy międzynarodowej.
Na spotkaniu odczytano podziękowanie za współpracę od Pani Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. adresowane na ręce Rektora Uniwersytetu w Mariborze, prof. dr. Igor Tičar. Znalazł się też czas na wspólny obiad i spacer
po pięknym klimatycznym mieście jakim jest Maribor.

 

Więcej informacji o projekcie znajda Państwo na stronie: http://www.awt.org.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Krótki: