• Polski
  • English

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

 

 

 

 

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”

– Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 

W dniu 8 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy wraz z Partnerami projektu podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®.

Odczytano list Pani Dziekan dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP skierowany do Rektora Słowackiego Uniwersytetu - doc. Inż. Vladimír Hiadlovský, PhD., w którym Pani Dziekan podziękowała za dotychczasową współpracę między uczelniami. Projekt ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie oceniany jest jako jeden z najlepiej zrealizowanych projektów w ramach programu Erasmus+ i przedstawiany jest jako przykład dobrej praktyki. Podczas spotkania zaprezentowano także platformę www.system.zawodowcy.org finansowaną w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Dyskutowano o możliwościach dalszej kooperacji i doświadczeniach słowackich przyjaciół w realizacji międzynarodowych projektów.

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę.